Bluetooth-ordlista

Bluetooth-teknik ger en pålitlig och säker, trådlös anslutning mellan två parkopplade enheter på upp till 11 meters avstånd. Här finns information om vanliga termer som används i samband med Bluetooth-enheter.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Enheter som ofta använder Bluetooth är exempelvis Wireless Keyboard, Apple Magic Mouse, Apple Magic Trackpad, iPhone och trådlösa headset för handsfree-kommunikation och spel. 

Om du har problem med anslutning av Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse eller Magic Trackpad till Mac-datorn kan du läsa Felsöka problem med trådlösa möss och tangentbord för att få hjälp.

Bluetooth-termer

Autentisering: Att upprätta en säker anslutning mellan två Bluetooth-enheter. Vid autentiseringen måste en nyckel anges från båda enheterna. Samma nyckel måste anges eller bekräftas på båda enheterna. Vissa enheter, exempelvis pekdon, skapar och autentiserar egna nycklar. På andra enheter, som tangentbord och mobiltelefoner, måste du själv ange och/eller bekräfta nyckeln vid det första parkopplingstillfället.

Bluetooth: Ett trådlöst protokoll för överföring av data mellan kompatibla enheter över korta avstånd upp till 11 meter. 

Bluetooth-symbolen i menyfältet i det övre höga hörnet på skärmen har information om status för Bluetooth och de enheter som är anslutna. Mer information finns i tabellen nedan.

Anslutningsbar: En Bluetooth-kompatibel enhet som är inom räckhåll för att anslutas till en annan enhet sägs vara anslutningsbar.

Ansluten: En Bluetooth-kompatibel enhet är inom räckhåll och kommunicerar via den trådlösa Bluetooth-kopplingen. En grön punkt visas på inställningspanelen för Bluetooth om anslutningen har upprättats.

Upptäckbar: En Bluetooth-kompatibel enhet som är Upptäckbar kan hittas av andra Bluetooth-enheter, som kan parkoppla eller ansluta till den upptäckbara enheten. På ett trådlöst Apple-tangentbord eller en trådlös Apple-mus blinkar indikatorlampan om enheten är i upptäcktsläge. Apple-enheternas upptäcktsläge stängs av efter cirka tre minuter, så att enheten drar mindre energi från batteriet.  Mac-datorer är alltid upptäckbara såvida du inte avaktiverar upptäcktsläget i panelen med Bluetooth-inställningar.

Upptäcktsläge: Se ”Upptäckbar”.  Läs i enhetens användarmanual för att se hur du kommer till upptäckbart läge. Ett Apple trådlöst tangentbord, trådlös mus eller styrplatta kan försättas i upptäckbart läge genom att slå på enheten. Om den trådlösa Apple-enheten inte är parkopplad med någon annan dator som är inom räckhåll, kommer indikatorn att blinka för att visa att enheten är i upptäckbart läge. 

Enhetsupptäckt/enhetsidentifiering: Den process där en enhet identifierar/upptäcker en annan enhet.

Namnupptäckt/namnidentifiering: En funktion som begär och tar emot ett enhetsnamn.

Parkoppling: Att upprätta en bestående anslutning mellan två Bluetooth-enheter, vilket kan innebära att nycklar utväxlas mellan de båda enheterna. Parkoppling utförs bara en gång. Två enheter som har parkopplats en gång, autentiseras automatiskt vid efterföljande anslutningstillfällen. Du kan parkoppla enheter till din Mac från systeminställningarna för Bluetooth eller genom att klicka på Bluetooth-symbolen i menyfältet och välja Ställ in Bluetooth-enhet.

Nyckel: Autentiseringsnyckeln som används för att upprätta en anslutning mellan enheter. En nyckel fungerar på samma sätt som ett lösenord, men nyckeln används bara en gång: du anger nyckeln bara vid det första anslutningstillfället och därefter behöver du inte komma ihåg den. 

Profil: En Bluetooth-tjänst som kan levereras eller användas av en Bluetooth-enhet.  Sådana tjänster är till exempel filöverföring, stereoljud och Internetdelning.

Internetkoppling: Att Bluetooth-ansluta en internetkompatibel smarttelefon till en dator i syfte att kunna använda internettjänster på datorn.

Bluetooth-symbolen i menyfältet i det övre höga hörnet på skärmen har information om status för Bluetooth och de enheter som är anslutna. Mer information finns i tabellen nedan.

Bluetooth-symbol i menyn Bluetooth-status
 Bluetooth är påslaget, men inga enheter är anslutna till Mac-datorn. 
Läs avsnittet ”Se till att den trådlösa musen och tangentbordet är påslagna” i Felsöka problem med trådlösa möss och tangentbord.
 Bluetooth är påslaget och minst en trådlös enhet är ansluten. 
Läs avsnittet ”Se till att den trådlösa musen och tangentbordet är påslagna” i Felsöka problem med trådlösa möss och tangentbord.
 Minst en trådlös enhet har svagt batteri. 
Klicka på Bluetooth-symbolen för att identifiera den berörda enheten och byt sedan ut batterierna.
 Bluetooth är avstängt. 
Klicka på Bluetooth-symbolen med hjälp av en USB-mus och välj Slå på Bluetooth. Obs! Mac OS X tillåter inte att Bluetooth stängs av om inte en USB-mus är ansluten.
 Bluetooth frånkopplat. 
Starta om Mac-datorn. Om inte Bluetooth-statusen ändras kan du prova att koppla från alla USB-enheter och starta om din Mac igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: