Om du inte kan diktera text, skriva accenttecken eller välja en emoji i Touch Bar på din Mac

Dessa funktioner kanske inte fungerar om Webroot SecureAnywhere är installerat.

Webroot SecureAnywhere görs av Webroot Inc. Om programvaran är installerad med standardinställningar kan du få följande symptom på din Mac:

  • Text som du dikterar visas inte som förväntat.
  • Du ser inga accenttecken när du håller ned en bokstavstangent.
  • Du kan inte välja objekt, till exempel en emoji, i Touch Bar på en MacBook Pro.

Åtgärda problemet med dessa steg:

  1. Klicka på Webroot SecureAnywhere-symbolen i menyfältet.
  2. Välj Pausa säker tangentbordsinmatning.

Det finns mer information om den här lösningen i en supportartikel på Webroot.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: