Visa batteriprocenten på iPhone och iPad

Du kan visa batteriprocenten i statusfältet på iPhone och iPad, eller se den i Kontrollcenter.

kontrollcenter

På iPhone X och senare kan du se batteriprocenten i Kontrollcenter. Du behöver bara svepa ner från det övre högra hörnet på bildskärmen. 

På iPhone 8 och tidigare kan du se batteriprocenten i Kontrollcenter. Gå till Inställningar > Batteri och aktivera Batteriprocent. När du har Strömsparläget på, kommer batteriprocenten alltid visas i statusfältet. Batteriprocent är inte tillgänglig på iPod touch. 

Läs om hur du laddar batteriet på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Publiceringsdatum: