Visa batteriprocenten på iPhone och iPad

Du kan visa batteriprocenten i statusfältet på iPhone och iPad, eller se den i Kontrollcenter.

    

Visa batteriprocenten i statusfältet genom att gå till Inställningar > Batteri och slå på Batteriprocent. När du har Strömsparläget på, kommer batteriprocenten alltid visas i statusfältet.

Om du har iPhone X, ser du batteriprocent i Kontrollcenter. Du behöver bara svepa ner från det övre högra hörnet på bildskärmen. Batteriprocent är inte tillgänglig på iPod touch.  

Läs om hur du laddar batteriet på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Publiceringsdatum: