Familjedelning och Apple-ID för ditt barn

Med Familjedelning kan du skapa ett Apple-ID för ett barn under 13.* Då kan de delta i Familjedelning och använda andra Apple-tjänster, såsom iCloud, iMessage, FaceTime och Game Center.

Alla familjemedlemmar måste ha egna Apple-ID:n för att kunna delta i Familjedelning. Barn under 13 år* kan inte skapa Apple-ID:n på egen hand. Men familjesamordnaren kan ge verifierat föräldratillstånd och skapa ett Apple-ID å barnets vägnar i familjegruppen.

Om ditt barn redan har ett Apple-ID kan du lägga till det i din familjegrupp och uppdatera barnets e-postadress, födelsedatum, säkerhetsfrågor och mycket mer.

Kontrollera ditt betalningssätt

Innan du börjar ska du kontrollera att du använder ett betalningssätt som stöds. Du kan kolla din betalningsmetod på kontosidan för ditt Apple-ID. Du kan hantera och ändra din betalningsmetod från din enhet

I enlighet med integritetslagstiftning som skyddar minderåriga online måste du ange en CVV-kod, en verifieringskod som skickats via SMS eller en säkerhetskod från ditt betalningssätt när du ger ditt samtycke i egenskap av förälder. Om du inte har ett registrerat betalningssätt som stöds blir du ombedd att ändra det till ett betalningssätt som stöds innan du fortsätter. Du kan även läsa mer om hur Apple använder dina betalningsuppgifter.

Efter att du har skapat barnets Apple-ID kan du byta tillbaka till ett annat betalningssätt.

Skapa ett Apple-ID för ett barn

Använd stegen nedan för att skapa ett Apple-ID för barn och lägg sedan till dem i familjegruppen. När du har lagt till barn i familjegruppen kan de börja använda sina nya Apple-ID:n på alla Apple-enheter. Din e-postadress fungerar som e-postadress för nödsituationer för barnets konto. Det kan du använda tillsammans med de säkerhetsfrågor som du har angett om du behöver nollställa ett bortglömt lösenord.

Om barnet redan har ett Game Center-konto men inget Apple-ID behöver du inte skapa ett nytt konto. Sök bara efter deras alias.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning > Lägg till familjemedlem > Skapa ett barnkonto > Nästa. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Familj.
 2. Ange barnets födelsedag och tryck på Nästa. Det är viktigt att du anger rätt datum.
 3. Läs igenom villkoren angående utlämnande av information och tryck på Godkänn.
 4. Ange den begärda informationen för ditt betalningssätt och tryck på Nästa. Om du inte har ett betalningssätt registrerat måste du lägga till ett.
 5. Ange barnets namn, tryck på Nästa och skapa sedan barnets Apple-ID (användarnamn@icloud.com) och tryck på Nästa. Tryck på Skapa.
 6. Ställ in ett lösenord, välj säkerhetsfrågor och konfigurera barnets konto enligt instruktionerna på skärmen. Välj lösenord och säkerhetsfrågor som ni båda kan komma ihåg.
 7. Aktivera Be om köp om du vill att ditt godkännande ska krävas för alla barnets köp i iTunes Store, Apple Books och App Store. Alla debiteringar på ditt konto är ditt ansvar. Tryck på Nästa.
 8. Kontrollera villkoren och tryck på Godkänn.

Mac

På en Mac med macOS Catalina:

 1. Gå till Apple-menyn > Systeminställningar > Familjedelning och klicka sedan på Lägg till familjemedlem.
 2. Välj Skapa ett Apple-ID för ett barn som inte har ett konto och klicka på Fortsätt.
 3. Ange barnets födelsedag. Det är viktigt att du anger rätt datum.
 4. Ange barnets Apple-ID (användarnamn@icloud.com), för- och efternamn samt lösenord. Du kan också markera kryssrutan för att dela barnets plats med familjen. Klicka på Nästa.
 5. Ange den begärda informationen för ditt betalningssätt och klicka på Godkänn. Om du inte har ett betalningssätt registrerat måste du lägga till ett.
 6. Ställ in ett lösenord, välj säkerhetsfrågor och konfigurera barnets konto enligt instruktionerna på skärmen. Välj lösenord och säkerhetsfrågor som ni båda kan komma ihåg. Du får en e-postbekräftelse när du har skapat Apple-ID:t.

På en Mac med macOS Mojave eller tidigare:

 1. Gå till Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Familjedelning > iCloud > Hantera familj och sedan på knappen för att lägga till symbolen för att lägga till
 2. Välj Skapa ett Apple-ID för ett barn som inte har ett konto och klicka på Fortsätt.
 3. Ange barnets födelsedag. Det är viktigt att du anger rätt datum.
 4. Ange barnets Apple-ID (användarnamn@icloud.com), för- och efternamn samt lösenord. Klicka sedan på Fortsätt. 
 5. Ange den begärda informationen för ditt betalningssätt och klicka på Godkänn. Om du inte har ett betalningssätt registrerat måste du lägga till ett.
 6. Ställ in ett lösenord, välj säkerhetsfrågor och konfigurera barnets konto enligt instruktionerna på skärmen. Välj lösenord och säkerhetsfrågor som ni båda kan komma ihåg. Du får en e-postbekräftelse när du har skapat Apple-ID:t.

 

Om barnet har ett Game Center-konto

Om du vill lägga till ett barn under 13 år* som redan har ett Game Center-konto men inget Apple-ID följer du de här stegen:

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare:

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning > Lägg till familjemedlem.
 2. Ange barnets Game Center-alias.
 3. Följ anvisningarna på skärmen. 

På en Mac med macOS Catalina:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar > Familjedelning.
 2. Klicka på knappen för att lägga till symbolen för att lägga till och skriv sedan barnets alias på Game Center.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

På en Mac med macOS Mojave eller tidigare:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud.
 2. Klicka på Hantera familj.
 3. Klicka på knappen för att lägga till symbolen för att lägga till och skriv sedan barnets alias på Game Center.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Barnet får ett meddelande om att ange sitt Game Center-lösenord. Barnet ingår i din Familjedelningsgrupp när lösenordet är angivet.

Hantera inställningarna för familjedelning

Barn har åtkomst till samma funktioner i Familjedelning som övriga familjemedlemmar och har som standard åtkomst till samma musik, filmer, TV-program, böcker och appar. Du kan begränsa vilket innehåll ditt barn kan få tillgång till på de enheter barnet använder. Ange Begränsningar eller Föräldrakontroll på en iOS-enheti iTunes eller på en Mac.

Be om köp aktiveras som standard för barn under 13 år.* Om du inte vill använda Be om köp kan du stänga av det:

 • Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning på din iPhone, iPad eller iPod touch och tryck på barnets namn. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Familj och trycker på barnets namn.
 • På din Mac går du till Apple-menyn > Systeminställningar > Familjedelning och klickar på knappen Detaljer bredvid barnets namn. Om du använder macOS Mojave eller tidigare går du till Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud > Hantera familj och klickar sedan på barnets namn.

Om du slår av Be om köp kan barnet initiera köp som debiteras med din betalningsmetod utan föregående avisering.

Barnet måste kvarstå i familjegruppen tills han eller hon fyller 13.* Men du kan överföra ett barn till en annan familjegrupp.

*Åldersgränserna varierar beroende på land och region.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: