Flytta ett barn till en annan grupp med Familjedelning

Du kan inte ta bort barn under 13 år* från din familjegrupp, men du kan överföra dem till en annan grupp.

Om barnet redan finns i din familj

Du kan be en samordnare för en annan familjegrupp att bjuda in barnet till deras familj. Efter att de följt nedanstående anvisningar för att göra begäran får du en avisering. Du kan godkänna detta i aviseringen eller genom att följa dessa anvisningar:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller senare:
  • På iOS 10.3 och senare trycker du på Inställningar> [ditt namn] > Inbjudningar. 
  • På iOS 10.2 och tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Inbjudningar. 
 • På din Mac med OS X Yosemite eller senare väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på iCloud och sedan på Hantera familj.

Efter ditt godkännande flyttas barnet från din familjegrupp till den andra familjegruppen.

Läs om vad som händer när en familjemedlem lämnar gruppen.

Om du vill bjuda in barnet till din familj

Efter att du skickat inbjudan får barnets befintliga familjesamordnare en avisering på sin iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.  När de gett sitt godkännande måste du ge målsmans medgivande och ange ett giltigt betalningssätt. Då kommer barnet att flyttas från dess nuvarande familjegrupp till din familjegrupp. 

Giltiga betalningssätt är kreditkort, betalkort, China Union Pay eller AliPay (endast i Kina). Läs om hur du lägger till ett betalningssätt i iTunes Store.

Bjuda in ett barn från din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning. I iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Familj.
 2. Tryck på Lägg till familjemedlem.
  Skärmen Familjedelning
 3. Ange barnets Apple-ID och lösenord.
 4. Följ stegen som visas på skärmen. 
 5. Kontrollera status för din begäran under barnets namn i Inställningar > iCloud > Familj.

Bjuda in ett barn från din Mac

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud. 
 2. Klicka på Hantera familj och klicka sedan på knappen Lägg till.
  Dialogrutan Lägg till en familjemedlem
 3. Ange barnets Apple-ID och lösenord.
 4. Följ stegen som visas på skärmen. 
 5. Kontrollera status för din begäran under barnets namn i Inställningar > iCloud > Hantera familj.

*Barn under 13 år får inte tas bort ur en familjegrupp. Åldern varierar beroende på ditt land eller region.

Publiceringsdatum: