Flytta ett barn till en annan grupp med Familjedelning

Du kan inte ta bort barn under 131 år från din familjegrupp, men du kan flytta dem till en annan grupp.

Om barnet redan finns i din familj

Du kan be en samordnare för en annan familjegrupp att bjuda in barnet till deras familj. Efter att de följt nedanstående anvisningar för att skicka förfrågan får du en notis. Du kan godkänna direkt i notisen eller följa stegen nedan:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller senare:
  • På iOS 10.3 och senare trycker du på Inställningar> [ditt namn] > Inbjudningar. 
  • På iOS 10.2 och tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Inbjudningar. 
 • På en Mac: 
  • I macOS Catalina eller senare väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar > Familjedelning. Klicka på knappen Detaljer bredvid barnets namn.
  • I macOS Mojave eller tidigare väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar. Klicka på iCloud och sedan på Hantera familj.

Efter ditt godkännande flyttas barnet från din familjegrupp till den andra familjegruppen.

Läs om vad som händer när en familjemedlem lämnar gruppen.


Om du vill bjuda in barnet till din familj

Efter att du skickat inbjudan får barnets befintliga familjesamordnare en notis på sin iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. När de gett sitt godkännande måste du ge målsmans medgivande och ange ett giltigt betalningssätt. Då kommer barnet att flyttas från sin nuvarande familjegrupp till din familjegrupp. 

Giltiga betalningsmetoder är kreditkort, betalkort och lands- eller regionsspecifika metoder. Läs mer om giltiga betalningsmetoder och lär dig hur du ändrar eller tar bort en betalningsmetod för ditt Apple-ID.

Bjuda in ett barn från din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning.
 2. Tryck på Lägg till familjemedlem.
 3. Tryck på Bjud in personligen.
 4. Följ stegen som visas på skärmen.

Du kan kontrollera status för din förfrågan under barnets namn i Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning.

Om du använder iOS 10.3 eller tidigare

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning. I iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Familj.
 2. Tryck på Lägg till familjemedlem.
 3. Ange barnets Apple-ID och lösenord.
 4. Följ stegen som visas på skärmen. 

Du kan kontrollera status för din förfrågan under barnets namn i Inställningar > [ditt namn] > Familj. I iOS 10.2 eller tidigare kan du kontrollera status i Inställningar > iCloud > Familj.

Bjuda in ett barn från din Mac

Om du har macOS Catalina:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Klicka på knappen för att lägga till knappen för att lägga till.
 3. Ange barnets Apple-ID och lösenord.
 4. Följ stegen som visas på skärmen.

Om du har macOS Mojave eller tidigare:

 1. I menyraden högst upp på skärmen väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar sedan på iCloud. 
 2. Klicka på Hantera familj och sedan på knappen för att lägga till knappen för att lägga till.
 3. Ange barnets Apple-ID och lösenord.
 4. Följ stegen som visas på skärmen. 
 5. Kontrollera status för din begäran under barnets namn i Systeminställningar > iCloud > Hantera familj.

 

Ett barn under 13 år kan inte tas bort från en familjegrupp. Åldern varierar beroende på ditt land eller region.

Publiceringsdatum: