Familjeköp och betalningar

Läs om hur delade köp fungerar med Familjedelning, vad familjesamordnaren ansvarar för och hur du uppdaterar dina betalningsmetoder.

När du konfigurerar delade inköp accepterar en vuxen i familjen, familjesamordnaren, att betala för familjemedlemmars köp när de ingår i familjegruppen. Med Be om köp kan du hantera familjens inköp. Och det är lätt att ändra betalningsmetoden som du använder med Familjedelning när som helst.

Så här fungerar delade köp

Varje gång en familjemedlem gör ett nytt köp faktureras det direkt på familjesamordnarens konto. Det innebär att familjesamordnaren betalar för alla familjemedlemmars köp i App Store samt andra digitala köp. Det omfattar även innehåll som familjemedlemmar inte kan dela. Exempelvis betalas pågående prenumerationer, som enskilt medlemskap eller studentmedlemskap i Apple Music, av familjesamordnaren. Alla transaktionskvitton skickas direkt till familjesamordnaren.

När ett objekt är betalat läggs det till i kontot för den familjemedlem som gjorde köpet. Om du stänger av delade inköp behåller respektive familjemedlem sina köp, även om de betalades av familjesamordnaren.

Om du inte vill betala för köp för en viss vuxen familjemedlem kan du ta bort personen från familjegruppen eller stänga av delade inköp för alla.

Kontrollera dina inställningar för delade inköp

Granska dina inställningar för Familjedelning och se till att du är inloggad med rätt Apple-ID och att delade inköp är aktiverade.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

  1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning. På iOS 10.2 och tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Familj. 
  2. Tryck på Delade inköp under Delade funktioner.
  3. Kontrollera att Dela mina inköp är aktiverat och att din kontoinformation är korrekt.

På Mac-datorn:

  1. Öppna Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
  2. Klicka på Delade inköp.
  3. Bekräfta eller ändra det Apple-ID du vill använda för att dela innehåll.
  4. Kontrollera att Dela mina köp är valt och att din kontoinformation är korrekt.

Om du vill ändra det Apple-ID som du använder för att dela inköp med din familj kan du logga in med ett annat konto en gång var 90:e dag. Du kan även uppdatera din delade betalningsmetod.


Ändra betalningsmetod för Familjedelning


Läs mer

För Familjedelning krävs att du loggar in med ett personligt Apple-ID i iCloud. Om din familj har delade inköp aktiverat kan musik, filmer, tv-serier och böcker hämtas på upp till tio enheter per konto, varav fem kan vara datorer. iOS 8 eller senare och OS X Yosemite eller senare krävs för att konfigurera eller gå med i en familjedelningsgrupp. Men vi rekommenderar att du uppdaterar till den senaste versionen av iOS och macOS för att få tillgång till alla funktioner. Allt innehåll kan inte väljas för delning. Innehåll kan döljas av familjemedlemmar. Dolt innehåll är inte tillgängligt för hämtning. Uppmaningen Be om köp visas inte för innehåll som hämtas från familjemedlemmar eller som skaffas via inlösningskoder.

Läs mer om hur köp från App Store och iTunes Store faktureras.

*Åldersgränserna kan variera beroende på land eller region.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: