Lägga till webbsidor i en läslista

Genom att använda läslistor kan du spara webbsidor till senare. När du har lagt till en webbsida till din läslista kan du läsa den när du vill, även om du inte är ansluten till internet. 

Lägga till en webbsida

  1. Öppna en webbsida i Safari på din iPhone eller iPad.
  2. Tryck på knappen Dela  och tryck sedan på Lägg till i läslistan.

Safari sparar länken och webbsidan. Du kan läsa webbsidan senare, även när du är offline. Gå till Inställningar > Safari, rulla ned till Läslista och kontrollera att Spara för nedkopplat är på.


Visa din läslista

  1. Tryck på knappen Bokmärken  och tryck sedan på knappen Läslista .
    iPhone som visar läslistan i Safari
  2. Tryck på webbsidan som du vill läsa.

När du är klar öppnar du läslistan igen och sveper åt vänster för att ta bort webbsidan från din läslista. Svep åt höger för att markera sidan som oläst.

Publiceringsdatum: