Använda Lion Återställning när ingen DHCP-tjänst finns tillgänglig

Läs om hur du använder Lion Återställning när ingen DHCP-tjänst finns tillgänglig.

Lion ger möjlighet att installera om OS X över internet med Lion Återställning. Lion Återställning använder DHCP för att hämta information om Internetanslutning. Läs vad en nätverksadministratör kan göra om nätverket inte har någon DHCP-server.

Kommandoradsverktyget networksetup kan användas för att konfigurera nätverksinställningar när DHCP-tjänster inte finns tillgängliga.

Innan du börjar ska du se till att ha följande information:

 • En giltig IP-adress som inte används för nätverket
 • Rätt delnätsmask
 • Rätt adress till routern (gateway)
 • En eller flera giltiga adresser på nätverkets DNS-server

I följande exempel konfigureras Mac-datorns Ethernetport (en0) för att användas med IP-adress 192.168.1.200, delnätsmask 255.255.255.0, routeradress 192.168.1.1 och DNS-servrarna 192.168.1.1 och 192.168.1.25. Du kan byta till värden som passar för ditt nätverk eller vid behov använda någon annan port.

 1. När du startat från internetåterställningspartitionen öppnar du Terminal (finns i menyn Verktyg).
 2. Hämta en lista på tillgängliga nätverksgränssnitt med hjälp av kommandot:
  networksetup -listnetworkserviceorder
  
  Resultatet bör se ut ungefär så här: Obs! En asterisk (*) innebär att nätverkstjänsten är avaktiverad.

  $ networksetup -listnetworkserviceorder
  (1) Ethernet
  (Hardware Port: Ethernet, Device: en0)

  (2) AirPort
  (Hardware Port: AirPort, Device: en1)

  (3) FireWire
  (Hardware Port: FireWire, Device: fw0)

  (4) Bluetooth DUN
  (Hardware Port: Bluetooth DUN, Device: Bluetooth-Modem)
 3. Ställ in IP-adress, delnätsmask och router. I exemplet används gränssnittet Ethernet (en0).
  networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1
  
 4. Ställ in DNS-servern/-servrarna. I exemplet används gränssnittet Ethernet (en0).
  networksetup -setdnsservers "Ethernet" 192.168.1.1 192.168.1.25
  
 5. Kör de här kommandona för att verifiera inställningarna (ändra port vid behov):
  networksetup -getinfo "Ethernet" networksetup -getdnsservers "Ethernet"
  
 6. Avsluta Terminal och fortsätt med Lion Återställning.
Publiceringsdatum: