Om felsöknings- och användningsinformation på Apple TV

Apple ber sina kunder att bidra till att förbättra produkterna genom att lämna ut felsöknings- och användningsinformation.  Inget i informationen som skickas identifierar dig personligen.

När du ställer in Apple TV för första gången kan du välja om du vill dela information med Apple.

Ändra inställningarna på Apple TV (4:e generationen)

Under Inställningar > Allmänt > Integritet kan du ändra om du vill dela felsöknings- och användningsinformation med Apple eller apputvecklare.

Ändra inställningarna på Apple TV (3:e generationen eller tidigare)

Under Inställningar > Allmänt > Skicka data till Apple kan du ändra om du vill dela felsöknings- och användningsinformation med Apple.

Läs mer

Din integritet är mycket viktig för Apple. Läs mer om hur Apple samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar information.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: