Om Mac OS X 10.5.4-uppdateringen

Mac OS X 10.5.4-uppdateringen rekommenderas Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2 eller 10.5.3 Leopard. Den innehåller allmänna förbättringar för operativsystemet, som ger din Mac ökad stabilitet, kompatibilitet och säkerhet.

Information om säkerhetsuppdateringar finns tillgänglig i denna artikel.

Viktigt: Läs nedan innan du installerar.
 

 • Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar ditt system innan du installerar uppdateringar.
 • Installationsprocessen får inte avbrytas, även om förloppsindikatorn förblir oförändrad under flera minuter. Om ett strömavbrott eller något annat avbrott inträffar under installationen måste du använda det fristående installationsprogrammet (se nedan) från hämtningssidan Apple Downloads för att utföra uppdateringen.
 • Du kan råka ut för oväntade resultat om du har installerat modifieringar av systemprogramvaran från tredje part eller om du har modifierat operativsystemet på annat sätt. (Detta gäller inte installation av vanliga tillämpningsprogram.)
 • Om det uppstår problem under installationen, t.ex. Programuppdatering avslutas oväntat, bör du läsa denna artikel.

Installera uppdateringen

Uppdatera till Mac OS X 10.5.4 via Programuppdatering eller det fristående installationsprogrammet. Du behöver endast använda en av dessa metoder för att uppdatera din dator.

Programuppdatering

Välj Programuppdatering i Apple-menyn för att söka efter senaste Apple-programvara, inklusive denna uppdatering, via Internet. (Det kan hända att Programuppdatering länkade dig till denna artikel så att du kan läsa mer om uppdateringen.) Om din dator inte är uppdaterad visas eventuellt andra programuppdateringar som också du bör installera. Observera att storleken på en viss uppdatering kan variera mellan olika datorer när den installeras via Programuppdatering. Kom också ihåg att vissa uppdateringar måste installeras före andra och att du därför bör köra Programuppdatering flera gånger för att se till att du har alla tillgängliga uppdateringar.

Fristående installationsprogram

Hämta installationsprogrammet för uppdateringen och kör det manuellt. Detta alternativ är praktiskt när du behöver uppdatera flera datorer och inte vill hämta uppdateringen mer än en gång. Dessa versioner av de fristående installationsprogrammen finns tillgängliga på hämtningssidan Apple Downloads.

Mac OS X 10.5.4-uppdateringen rekommenderas alla versioner av Mac OS X 10.5 t.o.m. 10.5.3.

 • Delta-uppdateringen ger dig möjlighet att uppdatera från Mac OS X 10.5.3 till 10.5.4.
 • Combo-uppdateringen ger dig möjlighet att uppdatera från Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2 eller 10.5.3 till 10.5.4.
   

Vad ingår?

Uppdateringen 10.5.4 rekommenderas för alla som använder Mac OS X Leopard och omfattar allmänna förbättringar av operativsystemet som ger din Mac ökad stabilitet, kompatibilitet och säkerhet.

Allmänt

 • Omfattar Apples senaste säkerhetsuppdateringar.
 • Löser ett problem med att spara och åter öppna Adobe Creative Suite 3-filer i en fjärrserver.
 • Omfattar stöd för RAW-bilder för flera ytterligare kameror.
 • Åtgärdar ett problem som kan leda till att X11-program endast installeras delvis.
 • Förbättrar tillförlitligheten i L2TP VPN-klienten.

AirPort

 • Åtgärdar AirPort-tillförlitlighetsproblem i 5 GHz-nätverk.
 • Åtgärdar AirPort-problem som kan leda till försämrade prestanda i Logic Studio eller MainStage.

iCal

 • Förbättrar övergripande iCal-tillförlitlighet för mötesplanering, annulleringsmeddelanden, delegering och synkronisering med iPhone.
 • Åtgärdar ett problem som förhindrade borttagning av en iCal-aktivitet utan att underrätta den som skapade aktiviteten.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att aktiviteter i alla kalendrar påverkar tillgängligheten. Via ett nytt alternativ kan informationskalendrar göras osynliga för sökningar efter lediga/upptagna.
 • Åtgärdar ett problem med användargränssnittet som förhindrar att delegerade kalendrar visas som ett separat fönster.
 • Åtgärdar ett problem med kopiering och inklistring av deltagare från en aktivitet till en annan.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att iCal eventuellt inte tar bort aktiviteter efter ett angivet tidsintervall, även om iCal-inställningarna är konfigurerade för att det ska göras.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att uppgifter inte kan göras privata.

Safari

 • Åtgärdar ett potentiellt prestandaproblem vid inläsning av säkra webbsidor.
 • Löser problem som kan inträffa vid användning av säkra webbsidor med klientcertifikat som är lagrade på ett smart kort.

Spaces och Exposé

 • Åtgärdar ett problem där växling från från ett område med ett Finder-fönster behåller Finder som det aktiva programmet i stället för det program som ska vara aktivt i destinationsområdet.
 • Åtgärdar ett problem där önskad programtilldelning inte utförs när ett program dras från listan med programtilldelningar i systeminställningarna för Spaces.
 • Löser ett Exposé-problem som kan leda till att endast vissa aktiva fönster visas.

 

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: