Mac OS X 10.4 och 10.5: Vissa saker på Apple-menyn visas två gånger

Då VoiceOver är aktiverat syns vissa saker på Apple-menyn två gånger.

Detta sker för att VoiceOver ska kunna användas med Apple-menyn.

Publiceringsdatum: