Lägga till en skrivare i skrivarlistan i Mac OS X 10.5.8 eller tidigare

Lär dig hur du lägger till en skrivare i sktivarlisyan i Mac OS X v10.5.8 eller tidigare.

Obs: Denna artikel gäller Mac OS X 10.5.8 eller tidigare. För senare versioner av Mac OS X, see Mac 101: Skriva ut (Mac OS X v10.6) or Mac 101: Skriva ut (OS X Lion).

 

Om skrivardialogrutan och skrivarlistan

När du väljer kommandot Skriv ut i valfri Mac OS X-program, visas en dialogruta Skriv ut som ett blad fästs vid fönstret. Popupmenyn för skrivare visar vilka skrivare du kan skriva ut till. Mac OS X har inbyggda program för många skrivare, så det kan automatiskt lägga till skrivaren i listan när du är ansluten till datorns USB-port. Nätverksskrivare läggs till separat.

Så här lägger du till en USB-skrivare

Om skrivaren inte visas i popupmenyn med skrivare kan du hitta och installera en lämplig drivrutin. Kontrollera eventuella skivor som följde med skrivaren och tillverkarens webbplats. Endast användare med ett administratörskonto kan installera program.

Tip: Du kan också öppna fönstret skrivarlistan från utskriftscentret (Mac OS X 10.2.8 eller tidigare) eller Skrivarinställning ( Mac OS X v10.3 Panther eller senare)

Kontrollera skrivarmenyn igen efter att du har installerat programvaran. Om skrivaren fortfarande inte finns med kan du behöva göra så här:

 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn, har ström och är igång.
 2. I Mac OS X v10.2.8 eller tidigare på menyn Skrivare i dialogrutan Skrivare, välj Redigera skrivarlista. Skrivarlistan visas.
 3. I Mac OS X v10.3 eller senare, välj Visa skrivarlistamenyn Visa. Skrivarlistan visas.
 4. Klicka på Lägg till skrivare.
 5. Välj USB på den första popupmenyn.
 6. Välj din skrivare i listan.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Stäng skrivarlistan.


Så här lägger du till en nätverksskrivare (AppleTalk eller LPR)

Det är ungefär samma procedur att lägga till en AppleTalk- eller LPR-nätverksskrivare som att lägga till en USB-skrivare. I steg 4 ovan väljer du AppleTalk eller "LPR Printers using IP" i popupmenyn istället. Efter det skiljer sig inställningarna lite.

AppleTalk-skrivare

 • AppleTalk måste vara aktiverat i nätverksinställningarna.
 • Om nätverket använder AppleTalk-zoner väljer du en på den andra popupmenyn som visas.
 • Se till att undvika möjliga problem med AppleTalk multi-homing.


LPR-skrivare

 • Du måste ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn.
 • Om du skriver till en kö måste du avmarkera kryssrutan "Använd standardkö på server" och ange namnet på kön. Om inte, låter du kryssrutan vara markerad.
 • Du kan välja din skrivare i menyn Skrivarmodell eller låta den stå som Generic. I praktiken väljer du en PPD-fil.


Visas ett frågetecken eller har du problem med att hitta skrivaren?

Om du inte kan hitta skrivaren du vill lägga till i listan med anslutningsmetoder bör du kontrollera att du har valt rätt anslutningsmetod för skrivaren. Vissa skrivare kan använda anpassade input-output-moduler som "Epson AppleTalk". Därför kan du vara tvungen att välja en av dessa för att lägga till skrivaren. Om det finns ett frågetecken på skrivarens ikon, eller om den inte stöds i Print Center eller Print Setup Utility, kan du se om det finns en uppdaterad version av programvaran på tillverkarens webbplats eller på Mac OS X hämtningssida.


Tips för installation av programvara

Skrivaren kan visas i skrivarlistan även innan den tillverkarspecifika programvaran har installerats. Om du har en sådan skrivare måste du ta bort skrivaren från skrivarlistan innan du installerar programvaran. Lägg till skrivaren till listan igen när du har installerat programvaran.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: