Mac OS X: Om funktionen Arkivera och installera

Detta dokument diskuterar funktionen Arkivera och installera i Mac OS X Installer. Läs mer om denna funktion i Mac OS X 10.4 eller senare i detta dokument.

Tips! Innan du ominstallerar Mac OS i ett försök att lösa ett problem, bör du kontrollera att andra, enklare problemisoleringssteg har prövats. Du bör också göra en säkerhetskopiering av viktiga filer innan du utför någon Mac OS X-installation.

Om Arkivera och installera

I Mac OS X 10.2 och senare finns en Arkivera och installera-installation som automatiskt flyttar existerande systemfiler till en mapp som heter Tidigare system innan den installerar Mac OS X igen. (Se tips 3.) Du kan inte starta din dator med hjälp av en Tidigare systemmapp, och du kan inte heller "omdesigna" mappen Tidigare system. (Se tips 1.)

Du kan välja att bevara dina användar- och nätverksinställningar före installationen. Detta alternativ flyttar automatiskt användare, hemkataloger och nätverksinställningar. Det hoppar också över Installationsguiden efter installationen.

Obs! Eftersom alternativet "Bevara användar- och nätverksinställningar" flyttar och inte kopierar existerande användare, hemkataloger och nätverksinställningar från mappen Tidigare system till det nyinstallerade systemet, kommer dessa objekt inte att existera i mappen Tidigare system när Arkivera och installera är slutfört.

Om Mac OS X inte redan finns kan du inte välja Arkivera och installera. Du måste istället använda Installera eller Radera och installera.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Hur du använder Arkivera och installera

Tips! Innan du påbörjar installationen kan du behöva använda Skivverktyget för att verifiera och reparera enheten. Se "Mac OS X 10.2: Katalogproblemsverifiering eller Reparation är inte en del av installationen".
 

 1. Starta från din Mac OS X installationsskiva 1 eller installations-DVD. Om du har olika versioner av Mac OS X-installationsskivor (t ex om din dator kom med version 10.3 och du senare köpte och installerade version 10.4), startar du från den skiva som närmast matchar den installerade Mac OS X-versionen. Vanligen är det den senaste (nyaste) versionen.

  Du kan vanligen starta från skivan genom att sätta in den i datorn, starta om och hålla ner C-tangenten. Du kan också sätta in den i datorn och klicka på ikonen Installera eller återställ som visas i skivans huvudfönster. Sedan startar datorn från skivan utan att du behöver hålla ner C.
   
 2. Välj språk. Fönstret Välkommen till Mac OS X-installeraren visas
 3. Klicka på Fortsätt. Fönstret Viktig information visas.
 4. Klicka på Fortsätt när du har läst eller skrivit ut informationen. Fönstret Programlicensavtal visas.
 5. Klicka på Fortsätt när du har läst eller skrivit ut informationen.
 6. Ett avtalsblad visas. Klicka på Godkänns om du godkänner licensavtalet. Fönstret Välj målplats visas.
 7. Klicka på enheten som du vill installera till.
 8. Klicka på Alternativ. Arket för installationsalternativ visas.
 9. Välj Arkivera och installera
 10. Välj enheten som redan har Mac OS X installerad.
 11. Du bör också välja Bevara användar- och nätverksinställningar för att bevara nätverks- och hemkatalogsinställningar. (Se anteckningar och Relaterade dokument nedan.)
 12. Klicka på OK.
 13. Klicka på Fortsätt för att påbörja installationen.


Tips och anteckningar

 1. Funktionen Arkivera och installera är inte tillgänglig på Mac OS X 10.2 Uppgraderings-CD:n. Den finns bara på standardåterförsäljnings-CD:n samt på installations-CD:n och DVD:n som följer med nya datorer.
 2. Vissa tredjepartsprogramobjekt bevaras inte. Om en tredjepartsprogramvara inte fungerar efter Arkivera och installera har slutförts, ominstallerar du den eller kontaktar återförsäljaren.
 3. Versionen av Mac OS X som installeras av denna process är samma som är inkluderad på din installations-CD eller DVD. Om du har installerat uppdateringar av Mac OS X, ominstalleras de inte automatiskt av denna process. Information om hur du uppdaterar Mac OS X finns i Mac OS X: Hur du uppdaterar din programvara.
 4. Vissa program kan lagra objekt i Delad mapp, och dessa objekt kan saknas efter Arkivera och installera. Se "Mac OS X 10.2: Innehåll i Delad mapp saknas efter Arkivera och installera".
 5. Arkivera och installera påverkar inte din Mac OS 9-systemmapp om du har någon sådan, men du kan behöva ommarkera den i inställningarna Klassiskt efter att installationen har utförts.

 

Filer och mappar som flyttas till mappen Tidigare system

När du utför en Arkivera och installera-installation flyttas följande objekt till /Tidigare system/Tidigare system 1 (såvida inte en Tidigare systemmapp existerar. I det fallet skapar installationen en Tidigare System 2-mapp och så vidare för varje Arkivera och installera-installation - det högsta numret är den senaste):

 • /Developer
 • /Users
 • /Library (Alla objekt här förutom /Library/Application Support, vilken lämnas orörd på Mac OS X-enheten)
 • /mach.sym
 • /System
 • /bin
 • /mach
 • /mach_kernel
 • /sbin
 • /private (Alla objekt i mappen förutom /private/tmp)
 • /usr
 • /etc
 • /var
 • /Applications/Address Book.app
 • /Applications/AppleScript
 • /Applications/Calculator.app
 • /Applications/Chess.app
 • /Applications/Clock.app
 • /Applications/DVD Player.app
 • /Applications/Extras/BlastApp.app
 • /Applications/iChat.app
 • /Applications/Image Capture.app
 • /Applications/Internet Connect.app
 • /Applications/Mail.app
 • /Applications/Preview.app
 • /Applications/QuickTime Player.app
 • /Applications/Sherlock.app
 • /Applications/Stickies.app
 • /Applications/System Preferences.app
 • /Applications/TextEdit.app
 • /Applications/Utilities/AirPort Admin Utility.app
 • /Applications/Utilities/AirPort Setup Assistant.app
 • /Applications/Utilities/Apple System Profiler.app
 • /Applications/Utilities/Applet Launcher.app
 • /Applications/Utilities/Assistant.app
 • /Applications/Utilities/Audio MIDI Setup.app
 • /Applications/Utilities/Bluetooth File Exchange.app
 • /Applications/Utilities/ColorSync Utility.app
 • /Applications/Utilities/Console.app
 • /Applications/Utilities/CPU Monitor.app
 • /Applications/Utilities/DigitalColor Meter.app
 • /Applications/Utilities/Directory Access.app
 • /Applications/Utilities/Disk Copy.app
 • /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 • /Applications/Utilities/Display Calibrator.app
 • /Applications/Utilities/Grab.app
 • /Applications/Utilities/Installer.app
 • /Applications/Utilities/Java Plugin Settings.app
 • /Applications/Utilities/Java Web Start.app
 • /Applications/Utilities/Kerberos.app
 • /Applications/Utilities/Key Caps.app
 • /Applications/Utilities/Keychain Access.app
 • /Applications/Utilities/NetInfo Manager.app
 • /Applications/Utilities/Network Utility.app
 • /Applications/Utilities/Macintosh Manager.app
 • /Applications/Utilities/ODBC Adminisrator.app
 • /Applications/Utilities/Print Center.app
 • /Applications/Utilities/Process Viewer.app
 • /Applications/Utilities/ProcessViewer.app
 • /Applications/Utilities/Server Admin.app
 • /Applications/Utilities/Server Monitor.app
 • /Applications/Utilities/Software Restore.app
 • /Applications/Utilities/Server Settings.app
 • /Applications/Utilities/StuffIt Expander.app
 • /Applications/Utilities/Terminal.app
 • /Applications/Utilities/Directory Setup.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/Chinese Text Converter.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/IM Plugin Converter.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/TrueType Font Editor.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/Plugin_Text_Sample

Dessutom flyttas dessa objekt i Mac OS X 10.4 Tiger eller senare:

 • /Applications/Automator.app
 • /Applications/Font Book.app
 • /Applications/Graphing Calculator.app
 • /Applications/Safari.app
 • /Applications/Utilities/Java/Input Method HotKey.app
 • /Applications/Utilities/Java/Java 1.3.1 Plugin Settings.app
 • /Applications/Utilities/Java/Java 1.4.2 Plugin Settings.app
 • /Applications/Utilities/Java/Java Web Start.app
 • /Applications/Utilities/VoiceOver Utility.app

Om du väljer "Bevara användare- och nätverksinställningar", bevaras dessa objekt i alla Mac OS X-versioner (10.2 eller senare):

 • Hemmappar i mappen Användare (Users)

Om du väljer "Bevara användare- och nätverksinställningar", bevaras dessa objekt endast i Mac OS X-versionerna 10.2 till 10.2.8:

 • /private/var/db/SystemConfiguration
 • /Library/Preferences
 • /private/var/root/Library/Preferences
 • /private/var/root/.CFUserTextEncoding

Om du väljer "Bevara användare- och nätverksinställningar", bevaras dessa objekt i Mac OS X-versionerna 10.3, 10.4 och senare:

 • /private/var/db/SystemConfiguration
 • /Library/Preferences
 • /Library/Preferences/SystemConfiguration/
 • /Library/Keychains/FileVaultMaster.keychain
 • /Library/Keychains/FileVaultMaster.cer
 • /Library/Fonts/Arial
 • /Library/Fonts/Arial Black
 • /Library/Fonts/Arial Narrow
 • /Library/Fonts/Arial Rounded Bold
 • /Library/Fonts/Brush Script
 • /Library/Fonts/Comic Sans MS
 • /Library/Fonts/Courier New
 • /Library/Fonts/Georgia
 • /Library/Fonts/Times New Roman
 • /Library/Fonts/Trebuchet MS
 • /Library/Fonts/Verdana
 • /Library/Fonts/Webdings
 • /private/var/root/Library/Preferences
 • /private/var/root/.CFUserTextEncoding
 • /private/var/db/shadow/hash
 • /private/var/db/samba/hash
 • /private/var/db/CodeEquivalenceDatabase
 • /private/var/db/CodeEquivalenceCandidates
 • /private/etc/ssh_host_dsa_key
 • /private/etc/ssh_host_dsa_key.pub
 • /private/etc/ssh_host_rsa_key
 • /private/etc/ssh_host_rsa_key.pub
 • /private/etc/ssh_host_key
 • /private/etc/ssh_host_key.pub
 • /private/etc/kcpassword
 • /private/etc/localtime
 • /private/etc/hostconfig
 • /private/etc/ntp.conf

Om du väljer "Bevara användare- och nätverksinställningar", bevaras även dessa objekt endast i Mac OS X 10.4 eller senare:

 • /private/etc/httpd/users
 • /private/var/db/volinfo.database
Publiceringsdatum: