Så här använder och felsöker du FireWire-hårddiskläget

Läs hur du använder och felsöker FireWire-hårddiskläget.

Med FireWire-hårddiskläget kan du använda en Macintosh-dator med FireWire-port (måldatorn) som en extern hårddisk som är ansluten till en annan dator (värden). Om en måldator startas som FireWire-hårddisk och är tillgänglig på värddatorn, kan du kopiera filer till eller från FireWire-volymen.

Krav för värddatorn

Värddatorer måste uppfylla följande krav:

 • Inbyggd FireWire-port eller en FireWire-port på ett PC Card
 • FireWire 2.3.3 eller senare
 • Mac OS 8.6 eller senare

Måldatorer

Följande modeller kan användas som måldatorer:

 • iMac (Slot Loading) med version 2.4 eller senare för fast programvara
 • iMac (sommaren 2000) och alla modeller som introducerades efter juli 2000
 • eMac (alla modeller)
 • Mac mini (alla modeller)
 • Power Mac G4 (AGP Graphics) med ATA-disk
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet) och alla modeller som introducerades efter juli 2000
 • Power Mac G5 (alla modeller)
 • Mac Pro (alla modeller)
 • iBook (FireWire) och alla modeller som introducerades efter september 2000
 • PowerBook G3 (FireWire)
 • PowerBook G4 (alla modeller)
 • MacBook Pro (alla modeller)
 • MacBook-modeller som introducerades före oktober 2008

Läs mer om FireWire-portar och teknisk information.

Obs! FireWire-hårddiskläget fungerar bara med interna PATA- eller SATA-diskar. Hårddiskläget kopplas bara till master-PATA-disken i Ultra ATA-bussen. Det kopplas inte till slav-ATA-, ATAPI- eller SCSI-enheter.

Innan du försöker använda FireWire-hårddiskläget måste du kontrollera följande:

 • Kontrollera att programvaran och den fasta programvaran är aktuella.
 • Koppla bort alla andra FireWire-enheter från båda datorerna innan du använder FireWire-hårddiskläget. Anslut inga FireWire-enheter förrän du har brutit kopplingen mellan de båda datorerna eller förrän du har slutat använda hårddiskläget.
 • Om lösenordet för Open Firmware är aktiverat går inte datorn in i hårddiskläge. Mer information om Open Firmware-lösenord finns i avsnittet ”Om Mac-datorn inte går in i FireWire-hårddiskläge” i den här artikeln.
 • Om du planerar att överföra FileVault-skyddade hemkataloger (endast Mac OS X v10.3 eller senare), loggar du in som FileVault-skyddad användare och stänger av FileVault tillfälligt. När du har överfört startkataloginnehållet till måldatorn kan du aktivera FileVault-skyddet igen.

Använda FireWire-hårddiskläget

 1. Kontrollera att måldatorn är avstängd.
 2. Om du använder en bärbar Apple-dator, till exempel en PowerBook eller MacBook, som måldator måste du se till att strömadaptern är inkopplad.
 3. Använd en FireWire-kabel för att ansluta måldatorn till en värddator. Värddatorn kan vara påslagen.
 4. Starta måldatorn och tryck genast ner T-tangenten. Håll ner tangenten tills FireWire-symbolen visas. Måldatorns hårddisk blir tillgänglig för värddatorn och visas då på värddatorns skrivbord. (Om Mac OS X 10.4 Tiger körs på måldatorn kan du också öppna Systeminställningar, välja Startskiva och klicka på Hårddiskläge. Starta om datorn, så aktiveras hårddiskläget.)
 5. När du har kopierat filerna letar du reda på måldatorns hårddisksymbol på skrivbordet på värddatorn och drar den till papperskorgen eller väljer Mata ut (eller Lägg undan) från Arkiv-menyn.
 6. Stäng av måldatorn genom att trycka på dess strömknapp.
 7. Dra ur FireWire-kabeln.

Tips för att använda hårddiskläge med Intel-baserade Mac-datorer

Ett varningsmeddelande visas om du försöker montera en Intel-baserad Mac-dator i hårddiskläget för en Macintosh där Mac OS X 10.3.9 eller tidigare körs. Mer information finns i Intel-baserade Mac-datorer: Varningsmeddelande om att en skiva innehåller volymer som inte kan läsas i Mac OS X.

Om en Intel-baserad Mac-dator slutar svara i hårddiskläge läser du Intel-baserade Mac-datorer kan sluta svara i hårddiskläge.

Om Mac-datorn inte går in i FireWire-hårddiskläge

Om datorn inte går in i FireWire-hårddiskläge när du håller ner T-tangenten vid start och den i stället startar i Mac OS, kan du försöka med de här stegen:

 1. Se till att FireWire-kabeln är oskadad och kontrollera anslutningen. 
 2. Kontrollera att det inte finns några andra anslutna FireWire-enheter.
 3. Se till att starta datorn medan du håller T-tangenten nedtryckt.
 4. Kontrollera tangentbordsanslutningen. Se till att tangentbordet är inkopplat direkt i datorn och inte via en skärm eller hubb. Om möjligt bör du använda ett kabelanslutet eller trådlöst Apple-tangentbord. 
 5. Se till att Open Firmware-lösenordet inte är aktiverat på datorn. Beroende på OS-versionen kan du behöva hämta programmet Lösenord för Open Firmware. Mer information om Open Firmware-lösenord finns i Ställa in lösenordsskydd för fast programvara i Mac OS X.
Publiceringsdatum: