Bärbara Apple-datorer: Minska kabelpåfrestningarna på din MagSafe-nätadapter

Om du använder och underhåller MagSafe-nätadaptern på rätt sätt kan det väsentligt öka dess livslängd.

MagSafe-nätadaptern har utformats för att användas tillsammans med en bärbar Apple-dator, men vissa användning kan göra att kabeln slits eller går av. MagSafe-adaptern kan, liksom andra liknande produkter, försvagas eller bli skör om den hela tiden böjs vid samma punkt. Minska risken att adaptern förstörs genom att följa nedanstående rekommendationer.

Inspektion

Det viktigaste vad gäller adaptern är att du regelbundet kontrollerar kablar, kontakter och själva adaptern och ser till att det inte finns några knutar, brottpunkter, böjningar eller andra skador. Om du hittar sådana skador ska du inte använda adaptern mer.

Ta fram och använda adaptern

När du lindar upp kabeln från adaptern måste du hålla i adaptern (bild 1). Om du håller i kontakterna och använder adapterns vikt för att reda ut kabeln (bild 2) kan både kabeln och adaptern bli skadade.


Bild 1 Linda upp kabeln medan du håller i adaptern


Bild 2 Linda upp kabeln genom att låta adaptern falla

För mycket böjande av kabeln kan så småningom skada den. De punkter där risken för att kabeln böjs är störst vid adaptern (bild 3), eller själva MagSafe-kontakten i sig (bild 4 och bild 5). Om du ser till att kabeln inte är sträckt vid dessa punkter (bild 6) förlängs adapterns hållbarhet. Försök använda mjuka böjar istället för vinklar. Om du använder den korrekt ökar dess livstid.


Bild 3 Böja vid adaptern


Bild 4 Sträckt kabel vid MagSafe-kontakten på T-formad adapter


Bild 5 Sträcka ut vid MagSafe-kontakten på L-formad adapterBild 6 Utan sträckning vid MagSafe-kontakten på T-formad adapter

 

Använda elkontakt med två stift "Duckhead" eller kabeln med trestiftskontakt

Om du använder kontakt med två stift "även kallad Duckhead" för MagSafe-adaptern och du märker att kabeln knappt når fram, växla till en jordad kabel med trestiftskontakt. Detta förlänger kabelns räckvidd och minskar sträckningen. Bild 7 visar längden för adaptern med kontakten med två stift och på bild 8 visas längden på den jordade kabeln med tre stift, vilken är mycket längre.


Bild 7 Kontakt med två stift


Bild 8 Jordad kontakt med tre stift

 

Dragning av adapterkabeln

På bärbara Apple-datorer finns MagSafe-kontakten på vänster sida av datorn. With the T-style adapter, om du behöver kabeln för adaptern att läggas på höger sida av datorn, lägg kabeln runt baksidan (bild 9) istället för under datorn (bild 10). När du använder L-formad adapter, lägg aldrig kabeln längs portarna med kontakten inkopplad bakåt. Detta gör det mycket svårt att koppla från. Se till att det finns gott om extralängd på den sida där kontakten finns och att den inte är sträckt (bild 14).


Bild 9 T-formad adapterkabel löper runt baksidan av datorn


Bild 10 T-formad adapterkabel läggs runt baksidan av datorn

 

Bild 11 Kabeln till den L-formad adapter löper längs med I/O-portar

 

Håll alltid området runt adaptern och kablarna fritt. Vissa objekt som kommer i kontakt med kabeln kan orsaka stor skada. Kabeln som visas på bild 10 löper stor risk att köras över av stolens hjul vilket kan orsaka ett brott inuti kabeln.


Bild 12 Kabeln riskerar med stor sannolikhet att skadas av föremål på arbetsytan

 

Koppla ur och förvara adaptern

Om du drar ut MagSafe-kontakten på rätt sätt från datorn kan det förlänga livslängden för adaptern. Hur du använder kontakten iställer för kabeln diskuteras vidare i Bärbara Apple-datorer: Hur du kopplar ur MagSafe-adapter.

"Vingarna" (bild 13) gör att kabeln kan förvaras med adaptern och bara ta lite plats. Observera att om kabeln lindas in felaktigt kan dessa "vingar" orsaka liknande skador som om du böjer kabeln. När du lindar upp kabeln ska du se till att den inte sträcks i onödan på den plats där den ansluter till adaptern. Bild 14 visar mycket påfrestning och på bild 15 visar korrekt upplindning. Linda kabeln löst så undviker du att skapa onödig påfrestning eller skarpa vinklar vid adaptern.


Bild 13 Öppna vingar för att ta emot kabeln


Bild 14 Allt för stark påfrestning på kabeln när den lindas upp


Bild 15 Korrekt upplindad kabel

Om du använder datorn regelbundet på samma platser kan du överväga att skaffa en adapter för varje plats. Om du har en fast strömkälla på varje plats minskas behovet att ofta ta fram och stoppa undan adaptern. Det hjälper till att undvika påfrestningar.

Oavsett om garantin för produkten fortfarande gäller kan du ta med adaptern (du behöver inte ta med datorn, men däremot datorns serienummer) till ett Apple-auktoriserat serviceställe eller till en Apple-återförsäljare för utvärdering och eventuell ersättning. I vissa fall kan du få en ny adapter utan kostnad. Gör en bokning på Genius Bar innan du besöker din lokala Apple-butik. För att göra en bokning går du till http://www.apple.com/retail/geniusbar/ (finns bara i vissa länder).

Om du har fått ett meddelande som avses Apples utbytesprogram för nätadapter, kan du läsa vidare på mer Om Apples utbytesprogram för nätadapter -- endast USA,  och i avsnittet läsa om belastningsskador och få reda på hur man erhåller en utbytesadapter om man är berättigad. 

Information om hur du använder MagSafe-nätadaptern finns i Bärbara Apple-datorer: Koppla ur MagSafe-nätadaptern.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
58% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)