Så här uppdaterar du Apple TV-programvaran

Läs om att uppdatera Apple TV-programvara. Det är alltid bra att ha den senaste programvaruuppdateringen till din Apple TV.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Uppdatera din Apple TV med den senaste programvaruversionen:

  1. Välj Inställningar > Allmänt > Uppdatera programvara. Apple TV söker efter uppdateringar och ett hämtningsmeddelande visas om en uppdatering finns tillgänglig.
  2. Klicka på Hämta och installera för att starta hämtningen (eller Hämta nu på en 1:a generationens Apple TV med Apple TV-programvara 1.x).

    Viktigt! Koppla inte bort din Apple TV under uppdateringen. Det kan hända att statuslampan på Apple TV blinkar långsamt under uppdateringen och omstarten. Detta är normalt.
     

Obs! På en Apple TV (1:a generationen) med programvaruversion 1.x: När hämtningen av uppdateringen slutförts, visas meddelandet Uppdatera nu. Starta uppdateringen genom att klicka på Uppdatera nu.

Under uppdateringen kan det hända att din Apple TV startar om och sedan visar en eller två Apple-logotyper, beroende på vilken Apple TV du har.

Publiceringsdatum: