Bluetooth: Parkoppla datorn med en Bluetooth-aktiverad telefon

Det här dokumentet handlar om hur man parkopplar sin dator med en Bluetooth-aktiverad telefon.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Innan du kan ansluta till Internet måste du parkoppla datorn med din Bluetooth-aktiverade telefon.

Kontrollera att telefonen är påslagen och att den är inställd på "upptäckbart" läge. Läs mer i dokumentationen som levererades
tillsammans med telefonen.

    1. Välj Sök efter telefoner på menyn Bluetooth-status i menyraden.
    2. Välj din telefon i dialogrutan "Parkoppla med en Bluetooth-enhet" och klicka på Parkoppla.
    3. Ange ett lösenord. Använd valfri kombination av siffror. Ange samma lösenord på din telefon när du blir uppmanad till det.


Din dator är nu parkopplad med din telefon. Namnet på din telefon finns med på menyn Bluetooth-status i menyraden. Apples Bluetooth-programvara sparar parkopplingen, så du ska inte behöva parkoppla telefonen mer en gång.

Du kan nu ringa din Internetleverantör med telefonen och ansluta till Internet. Följ dessa anvisningar om du vill ställa in datorn och ansluta till Internet.

Obs! För att kunna ansluta till Internet måste du ha ett aktivt mobiltelefonabonnemang med möjlighet att utnyttja digitala tjänster och ett abonnemang hos en Internetleverantör (avgifter kan tillkomma).

Publiceringsdatum: