Om Mac OS X 10.4.9-uppdateringen (Delta)

Mac OS X 10.4.9-uppdateringen (Delta) uppdaterar Mac OS X 10.4.8 till version 10.4.9 på Intel-baserade och PowerPC-baserade Mac-datorer. (Om du uppdaterar till Mac OS X 10.4.9 från en tidigare version av Mac OS X 10.4.x bör du läsa denna artikel.)

Viktigt: Läs detta innan du installerar

 • Du kan råka ut för oväntade resultat om du har installerat modifieringar av systemprogramvaran från tredje part eller om du har modifierat operativsystemet på annat sätt. (Detta gäller inte installation av vanliga tillämpningsprogram.)
 • Installationsprocessen bör inte avbrytas. Om ett strömavbrott eller något annat avbrott inträffar under installationen bör du använda det fristående installationsprogrammet (se nedan) från hämtningssidan Apple Downloads för att utföra uppdateringen.
 • Om det uppstår problem under installationen, t.ex. Programuppdatering avslutas oväntat, bör du läsa denna artikel

Installation

Uppdatera din Mac till Mac OS X 10.4.9 via Programuppdatering eller det fristående installationsprogrammet. Du behöver endast använda en av dessa metoder för att uppdatera din dator.

Programuppdatering

Programuppdatering kan öppnas via Apple-menyn och söker automatiskt efter senaste Apple-programvara med hjälp av Internet. (Det kan hända att Programuppdatering länkade dig till denna artikel så att du kan läsa mer om uppdateringen.) Om din dator inte är uppdaterad visas programuppdateringar för din dator som du kan installera härifrån. Observera att storleken på en viss uppdatering kan variera mellan olika datorer när den installeras via Programuppdatering. Kom också ihåg att vissa uppdateringar måste installeras före andra och att du därför bör köra Programuppdatering flera gånger för att se till att du har alla tillgängliga uppdateringar.


Fristående installationsprogram

Hämta installationsprogrammet för uppdateringen och kör det manuellt. Detta alternativ är praktiskt när du behöver uppdatera flera datorer och inte vill hämta uppdateringen fler än en gång. Det finns två versioner av den fristående uppdateringen på sidan Apple Downloads: Delta och Combo.

 • Delta-uppdateringen för PowerPC- och Intel-baserade Mac-datorer (i denna artikel, som du läser nu) uppdaterar Mac OS X 10.4.8 till 10.4.9.
 • Combo-uppdateringen (beskrivs i denna artikel) uppdaterar Mac OS X 10.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5, 10.4.6, 10.4.7 eller 10.4.8 till 10.4.9.

Vad ingår?

Följande förbättringar gäller både Intel- och PowerPC-baserade Mac-datorer om inget annat anges:

.Mac

 • Förbättrar automatisk iDisk-synkronisering för användare vars .Mac-användarnamn innehåller en punkt (.).
 • Förbättrar totala prestanda för .Mac-synkronisering.
 • Åtgärdar ett problem med automatisk och periodisk synkronisering som ställs in via .Mac-panelen i Systeminställningar.
 • Minskar antalet .Mac-synkroniseringstimeout vid synkronisering av stora datamängder.
 • Förhindrar att stora mängder Adressbok-data ändras utan behörighet.
 • Åtgärdar ett problem som eventuellt kunde leda till korrekt avregistrering av en dator.
 • Åtgärdar problem med synkronisering av ett stort antal ändringar med .Mac
 • Förhindrar att synkroniseringsprogram från tredje part visar en ovidkommande inledande synkroniseringsvarning.

Bluetooth

 • Åtgärdar ett problem med aktivering efter vila för Kensington PilotMouse Mini Bluetooth-enheter när de används med en MacBook.
 • Åtgärdar problem där Bluetooth-baserade enheter i vissa datorer eventuellt inte svarar efter vila.

iCal och iSync

 • Löser ett problem där iCal-påminnelser kan uppträda på sidan av bildskärmen.
 • Löser ett problem där vissa händelser som läggs till på särskilda datum eventuellt inte visas korrekt.
 • Händelseanteckningar kan nu synkroniseras mellan iCal och Nokia N70-mobiler.
 • iSync-stöd för fler enheter.

Nätverk och modem

 • Åtgärdar ett behörighetsproblem vid kopiering, via Finder, av en fil med utökade attribut från en AFP-delning på en Xsan-volym.
 • Löser ett problem med användning av kerberos-verifiering med Active Directory om användaren är medlem i många grupper.
 • Löser prestandaproblem med Intel-baserade iMac-datorer som kan uppstå vid fastställande av nätverksväxlar med hög hastighet.
 • Förbättrar tillförlitligheten vid faxning via ett externt Apple USB-modem i Frankrike eller Belgien.
 • Stöd för WPA2-kryptering i nätverksdiagnostik.
 • Åtgärdar ett problem med automatiska AirPort-anslutningar som använder olika verifieringsmetoder.
 • Åtgärdar ett problem där panelen Nätverk i Systeminställningar stängs oväntat efter urkoppling av en USB-nätverksenhet medan panelen Nätverk är öppen.
 • Åtgärdar ett problem med iMac-datorns förmåga att upprätthålla manuella duplexinställningar.
 • Drivrutinerna för interna Apple-modem erbjuder nu samma robusta egenskaper som drivrutinerna för externa Apple-modem.
 • Externa USB-modem rapporterar nu DLE-d för detektering av upptagettoner.
 • Modemstöd för Ryssland.
 • Faxmottagning fungerar nu när landskoden är inställd på Frankrike.
 • Löser ett problem med uppringning av Internet-leverantör med ett modem i pulsläge.
 • Löser ett problem med dialogrutan Öppna vid bläddring genom AFP-volymer i program som använder Rosetta.
 • Löser ett utskriftsproblem som kan uppstå med program som använder Rosetta, medan användaren är inloggad som en Active Directory-användare med en SMB-hemkatalog.

Utskrifter

 • Löser ett utskriftsproblem med program som använder Rosetta, medan användaren är inloggad som en Active Directory-användare med en SMB-hemkatalog.
 • Löser ett problem där temporära filer kan använda alltför mycket hårddiskutrymme vid utskrift till vissa tredjepartsskrivare.


Aperture

Information om de fördelar denna uppdatering innebär för Aperture finns tillgänglig i denna artikel.


Tredje part

 • Löser problem med följande program från tredje part som använder Rosetta: LEGO StarWars, Adobe InDesign, H&R Block TaxCut samt Big Business 5.1.0 från Big Business.
 • Löser ett problem där typsnittet Adobe Arno Pro Italics eventuellt inte kan installeras i Font Book.
 • Löser ett Microsoft Word-problem där OpenType-typsnitt inte visas korrekt. Denna uppdatering åtgärdar också problem med OpenType-typsnitt och Word 2004.

 Övrigt

 • Förbättrar tillförlitligheten hos OpenGL-accelererad grafik i Blizzards World of Warcraft.
 • Förbättrar tillförlitligheten hos OpenGL-baserade program i Mac Pro-datorer med Nvidia-grafikkort.
 • Omfattar uppdaterade säkerhetscertifikat.
 • Omfattar Daylight Savings Time-uppdateringen (utgavs den 15 februari 2007) som innehåller de senaste (8 januari 2007) världsomfattande reglerna för tidszoner och Daylight Savings Time (DST – sommartid).
 • Löser ett växlingsproblem vid zoomning med tangentkombinationen kommando-alternativ-8 (Hjälpmedel).
 • Löser ett problem där vissa USB-skrivare kan sluta fungera i Classic.
 • Åtgärdar ett problem i Classic där den inbyggda iSight-kameran i iMac G5 kan sluta fungera.
 • Förbättrar verifiering av skivavbilder.
 • Omfattar förbättrat stöd för USB-enheter i Classic.
 • Förbättrar stödet för filer med filnamnstilläggen ".ac3", ".m2v" och ".m4v".
 • Förbättrar prestanda vid överföring från en P2 USB-läsare i Finder.
 • Löser ett problem där DVD-spelaren eventuellt inte kan spela upp ett spår som är längre än tre timmar.
 • Åtgärdar ett visningsproblem som kan inträffa i X11.app när det körs i läget med 256 färger i en Intel-baserad Mac.
 • Åtgärdar ett problem med EAP-FAST i PAC-läge i en TLS-session.
 • Åtgärdar ett problem där felaktig kodning eventuellt kan användas för filer som skapas med Automator-åtgärden "Ny textfil" i Intel-baserade Mac-datorer.
 • Omfattar Apples senaste säkerhetsuppdateringar.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: