Bärbara Apple-datorer: Så här kalibrerar du datorns batteri för optimal prestanda

En iBook-, PowerBook-, MacBook- eller MacBook Pro-dators litiumjonbatteri kan kalibreras för optimal prestanda.

Batteriet har en intern mikroprocessor för beräkning av ungefärlig batteriladdning medan batteriet laddas eller laddas ur. Batteriet måste kalibreras om ibland, så att visade värden för batteritid och laddningsprocent stämmer och så att batteriet fungerar så effektivt som möjligt. Du bör göra kalibreringen första gången du använder datorn och därefter med några månaders mellanrum. Om din bärbara Apple-dator vanligtvis är ansluten med en nätsladd och sällan används med endast batteri kan det vara bra att utföra kalibreringen en gång i månaden. På webbplatsen www.apple.com/se/batteries finns mer information om batterier och även en iCal-kalender som du kan använda för att komma ihåg att kalibrera batteriet. 

Obs! Om du inte är säker på vilken modell din bärbara dator är, kan du använda dessa länkar för att identifiera din iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro.

 

Bärbara datorer med inbyggda batterier

Batterierna till aktuella bärbara datorer från Apple har förkalibrerats och det krävs inte att du genomför kalibreringsprocessen som beskrivs i den här artikeln. Batterier på dessa datorer bör bytas ut av en Apple-auktoriserad servicepartner.

MacBook  

 • MacBook (13 tum, sent 2009) och senare

MacBook Air

 • MacBook Air (alla modeller)

MacBook Pro

 • MacBook Pro med Retina-skärm (alla modeller)
 • MacBook Pro (13 tum, mitten 2009) och senare
 • MacBook Pro (15 tum, mitten 2009) och senare
 • MacBook Pro (17 tum, tidigt 2009) och senare

 

Bärbara datorer med utbytbara batterier

iBook- och PowerBook G4-datorer, utom PowerBook G4 (15-tums Double-Layer SD)

 1. Anslut nätadaptern och låt datorns batteri laddas tills batteriets indikatorlampa stängs av och adapterns kontaktlampa skiftar till grönt (från orange). Det indikerar att batteriet är helt laddat.
 2. Koppla från nätadaptern och använd iBook- eller PowerBook-datorn. När batteriladdningen börjar ta slut visas ett varningsmeddelande om låg batterinivå. Fortsätt använda datorn tills viloläget aktiveras. Då är batteriet tillräckligt urladdat för kalibrering.
 3. Anslut nätadaptern och låt den vara ansluten tills batteriet är helt laddat igen.

Batteriet måste laddas upp helt och sedan laddas ur helt en gång innan du kalibrerar det. Därefter kan du ansluta och koppla från nätadaptern oavsett batteriets laddningsnivå.

Tips! När batteriet är tomt (nivån ”tom”) aktiveras datorns viloläge. Trots att ”tom” visas återstår lite batteriladdning, så att datorns viloläge kan vara igång en stund. När batteriet är helt urladdat stängs datorn av. Filer som är öppna kan då förloras. Därför är det viktigt att du ansluter adaptern till ett eluttag innan datorn stängs av.

PowerBook G4 (15-tums Double-Layer SD), MacBook (alla modeller) och MacBook Pro (alla modeller) 

Batterikalibreringen för PowerBook G4 (15-tums Double-Layer SD) och för alla MacBook- och MacBook Pro-modeller har uppdaterats, eftersom ett nytt batteri har utvecklats för dem. Så här kalibrerar du batteriet för ovanstående modeller:

 1. Anslut nätadaptern och låt PowerBook-datorns batteri laddas helt, det vill säga tills ljusringen eller LED-lampan på adapterkontakten lyser grönt och mätaren som visas på menyraden på skärmen indikerar att batteriet är helt laddat.
 2. Låt batteriet vara helt laddat i minst två timmar. Du kan använda datorn under tiden, förutsatt att adaptern är ansluten.
 3. Koppla ifrån nätadaptern medan datorn är på och kör datorn med endast batteri. Du kan använda datorn med bara batteridrift. När batteriets laddningsnivå blir låg visas ett varningsmeddelande på skärmen.
 4. Spara ditt arbete nu.  Du kan fortsätta att använda datorn men när batterinivån blir för låg aktiveras viloläget automatiskt.
 5. Stäng av datorn eller låt viloläget vara aktiverat i minst fem timmar.
 6. Anslut nätadaptern och låt den vara ansluten tills batteriet är helt laddat igen.

Tips! När batteriet är tomt (nivån ”tom”) aktiveras datorns viloläge. Trots att ”tom” visas återstår lite batteriladdning, så att datorns viloläge kan vara igång en stund. När batteriet är helt urladdat stängs datorn av. Före avstängningen har datorns minnesinnehåll sparats automatiskt på hårddisken tack vare den säkra vilofunktionen i PowerBook G4 (15-tums Double-Layer SD). När batteriet har laddats eller datorn anslutits till ett eluttag, återställs datorn till det tillstånd som var aktivt före avstängningen. Det är möjligt eftersom en avbildning har sparats på hårddisken.

Publiceringsdatum: