Återställa AirPort Express

Här läser du om hur du återställer AirPort Express-basstationen.

Obs! Artikeln gäller bara AirPort Express. Information om hur du återställer övriga basstationer finns på AirPorts supportsida.

Före AirPort Express fanns det bara två typer av återställningar: mjuk och hård. Med AirPort Express introduceras en tredje typ: fabriksåterställning.

 • Om du har glömt lösenordet till basstationen gör du en mjuk återställning.
 • Gör en hård återställning om AirPort Express slutar svara eller har problem med nätverksanslutningen. Vid återställningen tas inte sparade profiler bort.
 • Om du måste återställa AirPort Express till den ursprungliga konfigurationen gör du en fabriksåterställning. Sparade profiler tas bort vid den här återställningen.Återställningsknappen är nedanför ljudporten:

Här är en närbild på symbolen på återställningsknappen:För att kunna trycka på återställningsknappen behöver du ett uträtat gem. När du trycker på knappen ska du kunna känna att knappen klickar ned i det nedtrycka läget. Om du vill ha en känsla för hur knappen fungerar kan du prova att trycka på den medan enheten är urkopplad.

Utföra en mjuk återställning

 1. Kontrollera att AirPort Express har ström.
 2. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
 3. Välj Nätverk i menyn Innehåll.
 4. Välj AirPort i popupmenyn Visa.
 5. Klicka på fliken TCP/IP.
 6. Välj använder DHCP i popupmenyn Ställ in.
 7. Tryck ned återställningsknappen i minst en sekund. Under tiden blinkar lampan gult, vilket betyder att AirPort Express gör en mjuk återställning.

  Tips: Om du inte gör ändringarna inom fem minuter efter att du tryckte in återställningsknappen återgår AirPort Express till den föregående konfigurationen. Lampan börjar lysa med ett fast grönt sken (eller som den lös före återställningen).

   

 8. Välj nätverket som skapades av AirPort Express på menyradsobjektet AirPort (namnet på nätverket ändras inte).
 9. Öppna AirPort Administratörsverktyg. Verktyget finns i mappen Verktyg i mappen Program.
 10. Markera AirPort Express och klicka på Ställ in. Nedan visas dialogrutan som öppnas. Där kan du göra följande ändringar:
  • IP-adress: Ändra inte IP-adressen i annat fall än om din Internetleverantör eller systemadministratör har gett dig en specifik IP-adress.
  • Återställa basstationens lösenord.
  • Aktivera kryptering för att skydda AirPort-nätverket med lösenordsskydd. Om du aktiverar kryptering måste du ange ett lösenord för ditt AirPort-nätverk.

 11. Klicka på Uppdatera. AirPort Express startas om och de nya inställningarna läses in.


Inställningarna för behörighetsstyrning och RADIUS avbryts temporärt medan den mjuka återställningen utförs på AirPort Express. Alla inställningarna på AirPort Express-basstationen är tillgängliga efter återställningen.


Utföra en hård återställning

Om AirPort Express slutar svara måste du göra en hård återställning. Sedan kan du återställa inställningarna med hjälp av en sparad profil eller starta om från början med hjälp av AirPort Express Assistent (Windows), AirPort Inställningsassistent 4.1 eller senare (Macintosh) eller AirPort Administratörsverktyg (valfri plattform).

Viktigt:

 1. Vid en hård återställning tas alla inställningar, utom sparade profiler, bort. Även behörighetsstyrningsinställningar och RADIUS-inställningar tas bort. AirPort Extreme måste vara kopplad till nätström under denna process.
 2. Stegen i återställningen varierar en aning, beroende på om programvaran på AirPort Express är version 6.1.1 eller senare (hämtas här) eller tidigare än 6.1.1.

För 6.1.1 eller senare

 1. Tryck på och håll in återställningsknappen.
 2. Fortsätt hålla ned knappen tills statuslampan börjar blinka snabbt. Det bör ske efter ungefär fem sekunder.
 3. Släpp knappen så görs en hård återställning av AirPort Express.

För fast programvara tidigare än 6.1.1

Vi rekommenderar att du så snart som möjligt uppdaterar till 6.1.1 eller senare. Om du inte uppdaterar följer du stegen nedan:

 1. Gör en hård återställning genom att trycka in återställningsknappen i minst tio sekunder.
 2. Släpp knappen så görs en hård återställning av AirPort Express.

Detta sker under en hård återställning

Lampan blinkar snabbt fem gånger. Sedan startas AirPort Express om. Under en kort tid visas inte AirPort Express i AirPort/menyn eller i AirPort Administratörsverktyg. Hela processen tar ungefär 45 sekunder. Sedan kan du använda AirPort Express i standardläget, läsa in en sparad profil och konfigurera om med hjälp av AirPort Express Assistent eller AirPort Administratörsverktyg. Under återställningen läsas följande standardinställningar in i AirPort Express:

 • Begär IP-adress via DHCP
 • Basstationens lösenord är "public"
 • Basstationens namn återställs till " "Basstation XXXXXX", där XXXXXX är de sista sex siffrorna i den trådlösa MAC-adressen
 • Nätverkets namn är "Apple Network XXXXXX", där XXXXXX är de sex sista siffrorna i den trådlösa MAC-adressen

En MAC-adress (Media Access Control) är ett unikt ID-nummer för en nätverksport. AirPort Express har två MAC -adresser: en för kabel-Ethernet-porten och en för den trådlösa Ethernet-porten. Den trådlösa MAC-adressen kallas också AirPort-ID.


Utföra en fabriksåterställning

Viktigt: Alla inställningar och sparade profiler tas bort vid en fabriksåterställning. Även behörighetsstyrningsinställningar och RADIUS-inställningar tas bort.

Gör så här:

 1. Koppla bort AirPort Express från strömuttaget.
 2. Tryck på och håll in återställningsknappen.
 3. Sätt in AirPort Express i strömuttaget igen medan du fortfarande håller in knappen.
 4. Fortsätt att hålla in knappen tills lampan blinkar snabbt. Det bör ske efter några sekunder.
 5. Släpp knappen.Under en kort tid visas inte AirPort Express i AirPort-menyn och i AirPort Administratörsverktyg. Hela processen tar ungefär 45 sekunder. Sedan kan du använda AirPort Express i standardläget och konfigurera om med hjälp av AirPort Express Assistent eller AirPort Administratörsverktyg. Information om standardinställningarna finns i avsnittet om den hårda återställningen.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
42% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)