iPhone: Ringsignaler

iPhone levereras med ett antal ringsignaler som du kan använda för inkommande samtal, påminnelser och timern. Du kan också köpa ringsignaler från iTunes Store på din iPhone.

Obs! Alla typer av innehåll finns inte i alla iTunes Store-länder.

Med hjälp av ett särskilt reglage på sidan av iPhone kan du snabbt slå på och av ringsignalen. Du kan också välja om iPhone ska vibrera eller inte.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Ställa in Ringsignaler

Förutom standardringsignalen kan du tilldela individuella ringsignaler till personer i dina kontakter så att du hör när en viss person ringer.

Ange standardringsignalen

Gå till hemskärmen, välj Inställningar > Ljud > Ringsignal och välj en ringsignal.

Tilldela en ringsignal till en kontakt

I Telefon knackar du på Kontakter och väljer en kontakt. Knacka på Ringsignal och välj en ringsignal. När personen ringer hörs den valda ringsignalen.

Ställa in ringläge

Du kan växla mellan ringläge och tyst läge . Du kan ange om iPhone ska vibrera i ena läget eller båda.

Obs! Påminnelser som du har ställt in med hjälp av programmet Klocka ljuder även om du har valt tyst läge.

Växla mellan ringläge och tyst läge

Slå om reglaget för ringsignal/ljud av på sidan av iPhone.

Du kan känna om iPhone är inställd på ringsignal eller tyst läge. Reglaget för ringsignal/ljud av är i linje med volymknapparna när den är inställd på ringsignal. I tyst läge är reglaget förskjutet.

Ställa in iPhone på att vibrera

Du kan ställa in iPhone på att vibrera när någon ringer. Separata reglage gör det möjligt att ställa in iPhone på att vibrera i ringläge, tyst läge eller båda.

Ange om iPhone ska vibrera

Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Ljud. Ange om iPhone ska vibrera i tyst läge genom att slå på eller av Vibrera under Tyst . Ange om iPhone ska vibrera i ringläge genom att slå på eller av Vibrera under Ring .

Vanliga frågor om köpta iPhone-ringsignaler

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
64% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)