Ställa in lösenordsskydd för fast programvara i Mac OS X

Du kan använda programmet Lösenord för Open Firmware för att aktivera ett lågnivå-skydd i Mac OS X v10.1 och senare.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Apple Open Firmware Update 4.1.7 och senare innehåller grunden för att lösenordsskydda datorer på låg nivå (Open Firmware Password Protection). Som standard är den här funktionen avaktiverad. Apple tillhandahåller endast lösenordsverktyget för Open Firmware för Mac OS X v10.1 och senare. Apple förespråkar inte och ger inte heller tekniskt support för den här funktionen i tidigare versioner av Mac OS eller med programvara från tredje part.

Även Intel-baserade Mac-datorer kan skyddas av lösenord i den fasta programvaran. Den fasta programvaran i en Intel-baserad dator är av typen EFI (Extensible Firmware Interface)—Open Firmware används i datorer med PowerPC-processorer.

Varning! Försök att använda den fasta programvaran på ett sätt som inte uttryckligen stöds av Apple kan skada datorns logikkort. Eventuella reparationer som krävs efter sådan skada täcks inte av Apples ettåriga begränsade garanti, AppleCare Protection Plan eller något annat AppleCare-avtal.

Datorer som stöder lösenordsskydd i Open Firmware

För att kunna använda lösenordsskydd för Open Firmware och programmet Lösenord för Open Firmware måste du ha en Apple-dator med Open Firmware 4.1.7, 4.1.8 eller senare beroende på vilken dator det är. Du kan se vilken version av Open Firmware som är installerad på din dator genom att öppna Systeminformation och se under avdelningen Produktionsinformation. Versionen för Boot ROM är datorns version av Open Firmware. Om du har en tidigare version måste du uppdatera denna. En lista över de senaste uppdateringarna av fast programvara för olika modeller finns tillgänglig.

Alla Intel-baserade Mac-datorer stöder lösenordsskydd i den fasta programvaran.

Följande Apple-datorer kan använda programmet Lösenord för Open Firmware:

 • iMac (direktmatad) och senare modeller av G3 iMac
 • iMac (platt bildskärm) och senare modeller av G4 iMac
 • iMac G5 och senare modeller av G5 iMac
 • iBook - alla modeller både G3- och G4-baserade
 • eMac - alla modeller
 • PowerBook (FireWire)
 • PowerBook G4 och senare modeller av G4 PowerBook
 • Power Mac G4 (AGP-grafik) och senare modeller av G4 Power Mac
 • Power Mac G4 Cube - alla modeller
 • Power Mac G5 (AGP-grafik) och senare modeller av G5 Power Mac
 • Alla Intel-baserade Mac-datorer
 • MacBook Air: Se MacBook Air: Återställa ett förlorat lösenord för den fasta programvaran EFI
Blockerar möjligheten att använda C-tangenten för att starta från en optisk skiva.
Blockerar möjligheten att använda D-tangenten för att starta från felsökningsvolymen på installationsskivan.  
Blockerar möjligheten att använda N-tangenten för att starta från en nätverksserver (NetBoot).
Blockerar möjligheten att använda T-tangenten för att starta i hårddiskläge (på datorer som stöder den funktionen).
Blockerar möjligheten att starta i beskrivande läge (verbose) med tangentbordskombinationen kommando-V vid start.
Blockerar möjligheten att starta i enkelanvändarläge med tangentbordskombinationen kommando-S vid start.
Blockerar återställningen av parameter-RAM (PRAM) med tangentbordskombinationen kommando-alternativ-P-R vid start
Kräver lösenord för att använda kommandon efter att ha startat i Open Firmware med tangentbordskombinationen kommando-alternativ-O-F vid start  
Blockerar möjligheten att starta i säkert läge genom att hålla inne shift vid start.  √
Kräver lösenord för att använda starthanteraren som du kommer åt genom att hålla inne alternativ vid start (se nedan).  √


Obs! Lösenordsskydd i den fasta programvaran hindrar inte någon med fysisk tillgång till datorn från att starta om eller stänga av den.

Förbereda en dator för att använda lösenordsskydd

För att lösenordsskyddet för Open Firmware effektivt ska kunna skydda datorn måste den ha ett visst mått av fysisk säkerhet. Gör följande för att skyddet ska fungera så effektivt som möjligt:

 1. Använd ett säkert lösenord som innehåller både siffror och bokstäver bland de första åtta tecknen.
 2. Ge endast administratörsstatus till betrodd personal. Använd kontrollpanelen Användare, fönstret Konto i Systeminställningar eller programmet Server Admin (beroende på dator).
 3. Begränsa den fysiska tillgången till datorn. Placera datorn i ett låst rum, lås locket eller använd säkerhetslåset.
 4. Låt endast betrodda användare starta datorn i Mac OS 9, om möjligt.
 5. Kontrollera att du har valt den systemmapp i Mac OS X som du tänker skydda som startenhet.
 6. Om din startenhet är markerad korrekt bör du kunna markera den i inställningarna för Startskiva och stänga fönstret utan att få upp en dialogruta om att spara ändringarna. Om du får upp dialogrutan väljs startenhet när du sparar ändringarna.

Viktigt! Om du återställer PRAM eller Open Firmware i datorn måste du välja startenhet igen innan du kan återställa lösenordet för Open Firmware.

Varning! Lösenordet för Open Firmware kan endast återställas och ändras på något av följande vis (utom på en MacBook Air):

 1. Av administratören, som angetts i Kontoinställningarna (eller i Server Admin).
 2. Vid fysisk åtkomst till datorns insida.
 3. När datorn startar i Mac OS 9.

Så här aktiverar du lösenordet för Open Firmware

Följ de här stegen på en dator som stöder lösenordsskydd i den fasta programvara (även Intel-baserade Mac-datorer):

 1. I Mac OS X v10.1 till v10.3.9 måste du hämta och installera programmet Lösenord för Open Firmware som du kan hämta här.

  I Mac OS X v10.4.x måste du använda den uppdaterade versionen som du kan kopiera från programinstallationsskivan (det ligger i /Program/Verktyg på skivan).

  I Mac OS X v10.5.x startar du från installationsskivan för Leopard, väljer Firmware-lösenordshanterare i menyn Verktyg och hoppar till steg 5.
 2. Öppna programmet Lösenord för Open Firmware.
 3. Klicka på symbolen för att logga in. Ange administratörens användarnamn och lösenord.
 4. Klicka på ändra.
 5. Klicka för att markera kryssrutan "Kräv lösenord för att ändra inställningarna av den fasta programvaran" enligt nedan.
 6. Ange ditt lösenord i fälten Lösenord och Bekräfta.
 7. Klicka på OK. En bekräftelse visas.
 8. Klicka på låssymbolen för att förhindra ytterligare ändringar.
 9. Välj Avsluta i programmenyn.

 

Publiceringsdatum: Thu Jan 28 15:25:53 GMT 2016