Välja ett lösenord för nätverk med WEP (Wired Equivalent Privacy)

Att välja och använda ett WEP-lösenord kan vara komplicerat, eftersom WEP är ett äldre säkerhetsprotokoll som utvecklades innan medlemmarna i Wi-Fi Alliance hade kommit överens om ett enhetligt sätt att använda lösenord på. Det innebär att ett WEP-lösenord kanske inte fungerar på alla datorer i en miljö med flera plattformar.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Här är dock ett enkelt knep du kan använda om du vill att alla ska kunna använda ett WEP-lösenord i nätverket:

  • Välj alltid ett lösenord med fem tecken i ett 40 bitars WEP-nätverk.
  • Välj alltid ett lösenord med 13 tecken i ett 128 bitars WEP-nätverk. Använd alltid ett lösenord som är säkert.

 Det här dokumentet är avsett för nätverksadministratörer som väljer WEP-lösenord. En allmän beskrivning av lösenord finns i avsnittet om hur du ansluter till ett krypterat trådlöst nätverk. I följande avsnitt beskrivs varför metoderna för lösenordsval fungerar för alla klientdatorer.  

Antal och siffror

I ett WEP-nätverk används en krypteringsnyckel på antingen 64 bitar eller 128 bitar, men 64-bitarsnyckeln kallas oftast 40 bitar. Även om det kan tyckas ologiskt, är det lätt att förklara: Lösenordet du anger omfattar antingen 40 eller 104 bitar, och i båda fallen läggs ett slumptal på 24 bitar till automatiskt. Det ger totalt 64 eller 128 bitar. Ibland kan också uttrycken 40/64 och 104/128 förekomma i vissa sammanhang. Det högre talet refererar till hela nyckeln medan det mindre refererar till själva lösenordet.  

Problemet med flera plattformar

Eftersom WEP är ett gammalt protokoll har lösenordshanteringen inte införts på samma sätt av alla tillverkare. På vissa produkter måste användarna ange relativt komplicerade hexadecimala tal (vart och en på fyra bitar), medan andra produkter klarar av "vanliga" lösenord. Till ett "vanligt" lösenord, t.ex. "apple", används standard-ASCII-tecken på åtta bitar.  

Till produkter som använder ASCII-lösenord behöver inte administratören skapa lösenord på fem eller 13 tecken som resulterar i lösenord med de obligatoriska längderna på 40 (5×8) och 104 (13×8) bitar. I stället används automatiskt en algoritm (hash) för att omvandla ett lösenord med udda längd till rätt bitlängd. Problemet med flera plattformar uppstår när algoritmresultatet från två produkter från olika tillverkare inte matchar varandra.. De resulterande lösenorden, som alltid är i hexadecimala format, är olika.  

Tips: WPA är ett nyare säkerhetsprotokoll som inte orsakar det här problemet. Om alla dina produkter kan använda WPA är det en god idé att byta till det.  

Varför problemet undviks om du använder fem eller 13 tecken

Alla standardtecken i alfabetet motsvaras av ett hexadecimalt tal på två tecken. Om du väljer ett lösenord på fem tecken för ett 40 bitars lösenord eller på 13 tecken för ett 104 bitars lösenord behövs ingen omvandling med hjälp av en algoritm. Hos alla tillverkare omvandlas alla tecken (ASCII) direkt till ett hexadecimalt tal.  

Exempel: Om lösenordet på 40 bitar är "apple" är motsvarande hexadecimala tal 6170706C65 (a=61, p=70, p=70, l=6C, e= 65). Om lösenordet på 104 bitar är "applecomputer" är det hexadecimala talet 6170706C65636F6D7075746572. Detta gäller produkter från alla tillverkare.

Publiceringsdatum: