iOS: Överföra eller synkronisera innehåll till datorn

Läs om hur du aktiverar synkronisering i iTunes för att överföra innehåll mellan iPhone, iPad eller iPod touch och datorn. Förutom att du kan skapa en säkerhetskopia gör en synkronisering med datorn att du kan hantera kontakter, kalendrar och bokmärken på datorn.

Om du hanterar ditt innehåll med iCloud på datorn och iOS-enheten kan du hantera data från iCloud på din iPhone, iPad eller iPod touch. Läs mer om iCloud.

Ställa in synkronisering

Innan du ställer in synkronisering bör du hämta den senaste versionen av iTunes. Du kan ändra alternativen för synkronisering när du vill. När du synkroniserar överförs information mellan iOS-enheten och datorn, så att nytt, uppdaterat och raderat innehåll återspeglas.

USB-synkronisering

 1. Öppna iTunes.
 2. Anslut iOS-enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
 3. Klicka på knappen Enheter i det övre högra hörnet. (Om du tittar på iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen Enheter visas.) Vissa flikar kanske inte visas om du inte har motsvarande innehåll i biblioteket. Om du till exempel inte har några podcaster i biblioteket visas inte fliken Podcaster.
 4. Konfigurera de olika innehållstyperna på varje flik. Exempelvis konfigurerar du filmer på fliken Filmer.
 5. Synkronisera genom att klicka på Utför längst ned till höger på skärmen.

Obs! Om din iOS-enhet inte visas under Enheter eller om du inte kan synkronisera kan du få hjälp med att synkronisera enheten.

Wi-Fi-synkronisering

För Wi-Fi-synkronisering krävs iTunes 10.5 eller senare och iOS 5 eller senare. Dessutom måste datorn vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din iOS-enhet.

Ställ in Wi-Fi-synkronisering:

 1. Öppna iTunes.
 2. Anslut iOS-enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde enheten.
 3. Klicka på knappen Enheter i det övre högra hörnet. (Om du tittar på iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen Enheter visas.)
 4. På fliken Sammanfattning väljer du Synkronisera denna [enhet] via Wi-Fi.

Synkronisera över Wi-Fi:

 1. När datorn och iOS-enheten finns i samma nätverk visas iOS-enheten i iTunes och du kan synkronisera den. iOS-enheten synkroniseras automatiskt när samtliga punkter nedan stämmer:
  • iOS-enheten är ansluten till en strömkälla.
  • iTunes är öppet på datorn.
  • iOS-enheten och datorn finns i samma Wi-Fi-nätverk.
 2. När iOS-enheten visas i det övre högra hörnet av iTunes markerar du innehållsflikarna och konfigurerar synkroniseringsalternativen.
 3. Synkronisera iOS-enheten genom att klicka på Utför eller Synkronisera.

Om iOS-enheten inte visas under Enheter eller om du inte kan synkronisera kan du få hjälp med att synkronisera den.

Synkronisera manuellt

Om du föredrar att inte synkronisera innehåll automatiskt till din enhet, kan du välja manuell synkronisering:

 1. Anslut enheten till datorn och öppna iTunes.
 2. Klicka på knappen Enheter i det övre högra hörnet. (Om du tittar på iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen Enheter visas.)
 3. Klicka på fliken Sammanfattning i iTunes-huvudfönstret.
 4. Markera alternativet för att hantera musik och videor manuellt eller hantera musik manuellt. När du gör det inaktiveras inställningarna för automatisk synkronisering på flikarna Musik, Filmer och TV-program.
 5. Klicka på Utför.

Läs om hur du hanterar ditt innehåll manuellt med flera datorer och enheten.

När du har följt stegen ovan kan du lägga till enskilda låtar, videor och spellistor från iTunes i enheten. Lägga till innehåll på enheten:

 1. Välj enheten.
 2. Klicka på På den här enheten.
 3. Välj Lägg till i det övre högra hörnet. Om du drar en låt, ett videoklipp, ett TV-program eller en film medan du visar medier i iTunes-biblioteket visas ett sidofält till höger. Du kan dra innehåll till enheten. Du kan även skapa och ändra spellistor direkt på enheten.

Synkronisera musik med funktionen Autofyll

När alternativet Hantera manuellt är på kan du använda funktionen Autofyll för att snabbt synkronisera ljudinnehåll från musikbiblioteket eller en vald spellista. I Autofyll-inställningarna kan du ange hur låtar ska väljas för synkronisering och hur du tilldelar diskutrymmet. Om du vill använda Autofyll måste du se till att iPhone, iPad eller iPod touch är inställd på att hantera musik manuellt enligt steg 1–5 ovan och sedan göra följande:

 1. Klicka på knappen Enheter i det övre högra hörnet. (Om du tittar på iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen Enheter visas.)
 2. Klicka på fliken På den här enheten.
 3. Klicka på Musik i den vänstra kolumnen.
 4. Välj musikbiblioteket och gå igenom inställningarna för Autofyll längst ned i huvudfönstret i iTunes.
 5. När du klickar på knappen Autofyll synkroniseras automatiskt så mycket musik som möjligt till enheten. Om den valda spellistan innehåller mer musik än vad som får plats på enheten synkroniseras en delmängd av musiken. På iTunes-displayen visas synkroniseringsprocessen och du meddelas när synkroniseringen har slutförts.
 6. När du är redo att koppla från enheten, kan du göra det utan att mata ut den. En iOS-enhet behöver inte matas ut innan den kopplas från.

Innehåll från iTunes och App Store

Innehåll från iTunes Store och App Store på iOS-enheten kanske inte överförs automatiskt till datorn. Se till att allt innehåll från iTunes Store och App Store överförs till iTunes-biblioteket genom att använda funktionen Överför inköp i iTunes.

För App Store-appar som använder Fildelning kan du överföra filerna inifrån apparna till datorn med hjälp av iTunes.

Meddelanden

Om du vill behålla bilder och videoklipp som du har skickat från eller tagit emot i appen Meddelanden, sparar du dem i kamerarullen (eller i biblioteket Sparade bilder på iPad och iPod touch). Importera dem sedan till datorn.

Bilder

Du kan importera bilder och videor som tagits/filmats med eller lagrats på iOS-enheten. Ytterligare information om hur du importerar bilder och videor finns i användarhandboken för iPhone, användarhandboken för iPad eller användarhandboken för iPod touch. Läs mer om hur du importerar bilder från iOS-enheten.

Du kan endast importera bilder och videor som du tagit med eller lagrat på iOS-enheten. Dessa bilder kommer att finnas i kamerarullen på enheten (eller i Sparade bilder på iPad och iPod touch). Du kan även dela bilder med andra via e-postmeddelanden och meddelanden.

Kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar

Du kan synkronisera kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar med andra program på din dator. Detta ger dig möjlighet att ha all din information synkroniserad på flera datorer och iOS-enheter. Samtliga inställningar för dessa objekt återfinns i iTunes på fliken Info för iOS-enheten. När du anslutit iOS-enheten till datorn markerar du iOS-enheten och klickar sedan på fliken Info.

Mer information om hur du synkroniserar innehåll på iOS-enheten med din dator får du genom att klicka på avsnitten nedan.

Kontakter

När du vill synkronisera kontakter med datorn:

 • i OS X Mountain Lion 10.8 eller OS X Mavericks 10.9.3 eller senare väljer du Synkronisera kontakter
 • i OS X Lion 10.7 eller tidigare väljer du Synkronisera kontakterna i adressbok
 • i Windows väljer du Synkronisera kontakter.

Du kan synkronisera dina kontakter med:

 • Kontakter (OS X Mountain Lion eller OS X Mavericks 10.9.3 eller senare)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 eller Microsoft Outlook 2011 för Mac (OS X Mountain Lion och tidigare)
 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 eller Microsoft Outlook 2011 för Mac (OS X Mountain Lion eller tidigare)
 • Windows Adressbok (Windows XP)
 • Windows Kontakter (Windows Vista, Windows 7 och Windows 8)
 • Adressbok (OS X Lion eller tidigare)

Anteckningar

 • När du synkroniserar kontakter kan du välja om du vill synkronisera alla kontakter eller valda grupper. Eventuellt visas inte alternativet för att synkronisera valda objekt förrän efter första synkroniseringen.
 • Du kan välja en grupp av kontakter till vilken alla nya kontakter som du skapar på iOS-enheten läggs till.
 • Det finns ytterligare synkroniseringsfunktioner, bland annat synkronisering av kontakter med Yahoo eller Gmail (Google Mail). Du måste konfigurera det här alternativet med användarnamnet och lösenordet för ditt Yahoo- eller Google-konto.

Kalendrar

När du vill synkronisera kalendrar med datorn:

 • i OS X Mountain Lion eller OS X Mavericks 10.9.3 eller senare väljer du Synkronisera kalendrarna
 • i OS X Lion eller tidigare väljer du Synkronisera iCal-kalendrarna
 • i Windows väljer du Synkronisera kalendrar.

Du kan synkronisera kalendrar med:

 • Kalender (OS X Mountain Lion eller OS X Mavericks 10.9.3 eller senare)
 • iCal (OS X Lion eller tidigare)
 • Microsoft Outlook 2011 för Mac (OS X Mountain Lion eller tidigare)
 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Office 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8)
 • Microsoft Entourage 2008, Microsoft Entourage 2004
  Anteckningar
 • Vid kalendersynkronisering kan du synkronisera alla kalendrar eller specifika kalendrar.
 • Du kan begränsa innehållet som ska synkroniseras till enbart händelser som skett under de senaste 30 dagarna. Du kan välja valfritt antal dagar.

Bokmärken

Du kan synkronisera bokmärken mellan datorn och iOS-enheten. När synkronisering är aktiverat synkroniseras alla bokmärken. Du kan synkronisera bokmärken med följande program:

 • Safari (OS X Mountain Lion 10.8 eller tidigare)
 • Safari för Windows (Windows XP, Windows Vista och Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer.
  Obs! I Microsoft Internet Explorer kallas bokmärken för favoriter.

Anteckningar

Synkronisera anteckningar i appen Anteckningar på iOS-enheten med anteckningar i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac måste du ha installerat den senaste versionen av Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard eller OS X Lion för att kunna synkronisera anteckningar.) Om du använder OS X Mountain Lion eller senare, kan du använda iCloud eller ett IMAP e-postkonto för att dela anteckningar med programmet Anteckningar på datorn. Läs mer om hur du synkroniserar anteckningar.

Mail-konton

Kontoinställningar för Mail (e-postadress, visningsnamn, servernamn och användarnamn) synkroniseras från datorn till iOS-enheten. iTunes synkroniserar inte inställningarna från iOS-enheten tillbaka till datorn och synkroniserar inga e-postmeddelanden.

E-postmeddelanden inkluderas inte i iOS-säkerhetskopieringar. iOS Mail lämnar kopior av meddelanden på servern.

Obs! Kontoinställningar för Mail synkroniseras inte med OS X Mavericks.

Avancerat

Om du har problem med synkroniseringen eller har gjort många ändringar på datorn, kan du använda alternativet Avancerat. Där kan du göra så att Kontakter, Kalendrar eller Anteckningar ersätts på iOS-enheten vid nästa synkronisering. Dessa alternativ avmarkeras efter nästa synkronisering. När du ersätter innehållet på enheten kommer innehållet på enheten att skrivas över. Denna åtgärd kan inte ångras.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
44% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)