Time Capsule: Använda AirPort-verktyg 5.3.1 eller senare för att skapa en kopia av Time Capsule-hårddisken

Du kan använda AirPort-verktyg 5.3.1 eller senare för att överföra en fullständig kopia (säkerhetskopia) av data på Time Capsule-hårddisken till en extern hårddisk som är ansluten via USB-porten på Time Capsule. 

Innan du arkiverar Time Capsule-hårddisken ska du kontrollera att inga användare håller på att genomföra en Time Machine-säkerhetskopiering till Time Capsule. När Time Capsule-hårddisken arkiveras bryts alla användares anslutning till disken tillfälligt, men de andra nätverkstjänsterna fungerar som vanligt.

1. Anslut en extern hårddisk till Time Capsule-enhetens USB-port, om det inte redan finns en ansluten. Alla externa hårddiskar som har egen strömförsörjning och är USB 2.0-kompatibla kan användas. Den visas i AirPort-verktyget som en AirPort-hårddisk.

2. Öppna AirPort-verktyg 5.3.1 (eller senare) i mappen Verktygsprogram i Program-mappen.

3. Klicka på Hårddiskar.


 

4. Välj Time Capsule-enhetens interna hårddisk i fönstrets vänstra sida. Fönstrets högra sida ändras så att knapparna Arkivera... och Radera... visas.

 

 

5. Klicka på knappen Arkivera...

6. Du blir ombedd att välja den AirPort-hårddisk som du vill säkerhetskopiera till. Om det finns flera externa hårddiskar anslutna till Time Capsule-enheten väljer du korrekt hårddisk och klickar på Arkivera.

7. En till dialogruta visas med information om att den gula statuslampan på Time Capsule-enheten blinkar medan säkerhetskopieringen pågår. När du klickar på knappen Arkivera bryts anslutningen för alla användare som fortfarande är anslutna till Time Capsule-hårddisken.

Säkerhetskopieringen påbörjas (du kan avsluta AirPort-verktyget). 

När statuslampan blir grön kan du börja använda Time Capsule-enheten igen. 

Viktigt!

  • Påbörja inte en säkerhetskopiering innan alla användare som är anslutna till Time Capsule-hårddisken har kopplats från korrekt.
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på (den externa) AirPort-hårddisken innan du säkerhetskopierar till den.
  • Inga filer på någon av hårddiskarna raderas när du säkerhetskopierar.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: