Mac OS X: Programuppdateringarnas storlek kan variera

Storleken på programuppdateringarna kan variera. Det här är en funktion i Programuppdatering som automatiskt avgör vilken som är den bästa uppdateringen för din dator.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Ibland kan Programuppdatering erbjuda en mindre Delta-uppdatering än vad man skulle förvänta sig för Mac OS X 10.3.4 och framåt – eller i alla fall mindre än på andra datorer som installerar samma uppdatering. Dessa mindre Deltauppdateringar erbjuds när vissa systemfiler för Mac OS X kan ändras i stället för att ersättas i sin helhet. Läs stycket under "Varför kan inte alla datorer få den mindre uppdateringen?" nedan om du vill ha mer information.

Små programuppdateringar tar kortare tid att ladda ner och installera än normalstora Delta- eller Combo-uppdateringar.

Tips! I fall med uppdateringar som finns i olika storlek är "liten Delta-uppdatering" den minsta. Den normalstora Delta-versionen är näst minst och Combo-versionen är störst (men mest flexibel).


Hur vet jag att jag använder rätt uppdatering?

Välj ProgramuppdateringApple-menyn. Installera därefter de uppdateringar som erbjuds. Programuppdatering väljer automatiskt den bästa uppdateringen för din dator. Om du uppdaterar mer än en dator är det möjligt att storleken på samma uppdatering kan skilja sig åt mellan de olika datorerna. Installera bara det som föreslås av Programuppdatering.


Varför kan inte alla datorer få den mindre uppdateringen?

Det är inte alla datorer med Mac OS X 10.3.4 eller senare som kan dra nytta av de mindre programuppdateringarna. Varför? Ibland kan förändringar av systemfilerna till Mac OS X, inklusive förändringar som utförs av andra företags produkter, kräva en installation av en fullstorleksversion av en Mac OS X-uppdatering. Du behöver inte oroa dig för hur du ska veta vilken uppdatering som passar bäst för dig – det sköter Programuppdatering åt dig.

Avancerat tips Närmare uppgifter om processen hittar du i filen /var/log/install.log.
 

Kan jag installera en mindre programuppdatering på en dator som inte har laddat ner den?

Bäst resultat får du om du låter Programuppdatering uppdatera varje dator för sig, eftersom det inte är säkert att alla datorer kan utnyttja de mindre uppdateringarna. Om du bara vill ladda ner en uppdatering en enda gång är det förmodligen bäst om du väljer uppdateringsversionen "Combo", som du kan hämta bland Apples supporthämtningar.
 

Kan jag ladda ner den mindre uppdateringen från Apples supporthämtningar i en fristående installationsversion)?

Nej, de mindre uppdateringarna är bara tillgängliga genom inställningarna i Programuppdatering, som är inbyggda i Mac OS X, eftersom Programuppdatering behöver kontrollera att din dator klarar att använda uppdateringarna innan de kan installeras. Om kontrollen inte genomfördes skulle det kunna innebära att du laddade ner oanvändbara systemfiler.

Däremot kan du ladda ner installationsprogram från Apples supporthämtningar (kallas ibland "webbuppdateringar"), även om de inte är lika små som de installationsprogram som laddas ner av Programuppdatering.
 

Hur vet jag om har installerat den minsta programuppdateringen?

Titta i mappen Receipts efter uppdateringar som innehåller ordet "patch". Exempel: MacOSXUpd10.4.6IntelPatch.pkg

Tips! Det är inte säkert att det finns små Delta-uppdateringar för alla Apples programvaruprodukter.

Publiceringsdatum: