MacBook Air: Använda Internetdelning för optimerad datamigrering

Följ nedanstående instruktioner för Internetdelning, om du vill optimera datamigrering mellan två datorer.

 1. Konfigurera hemanslutningen från källdatorn.
  1. Välj Apple > Systeminställningar, och klicka sedan på Delning.
  2. Välj Internetdelning.
  3. Välj en nätverkstjänst i menyn ”Dela anslutning via”. Välj inte AirPort i det här skedet.
   Obs! Du kan t.ex. använda inbyggd FireWire – datorn behöver inte vara ansluten till Internet för överföring av data vid datamigrering.
  4. Välj AirPort för att dela Internetanslutningen från listan ”Till datorer som använder”.
  5. Klicka på AirPort-alternativ och tilldela nätverket ett namn och ett lösenord.
 2. På MacBook Air-datorn ansluter du till det AirPort-nätverk som du skapade i steg 1.
 3. När anslutningen har upprättats, öppna flyttassistenten på båda datorerna och fortsätt sedan som vanligt.
Publiceringsdatum: