Om Mac OS X 10.5.3-uppdateringen

Mac OS X 10.5.3-uppdateringen rekommenderas för Mac OS X 10.5, 10.5.1 och 10.5.2 Leopard. Den innehåller allmänna förbättringar för operativsystemet, som ger din Mac ökad stabilitet, kompatibilitet och säkerhet. Detaljerad information om säkerhetsuppdateringar finns på den här webbplatser. Mac OS X 10.5 Leopard innehåller fler än 300 nya funktioner, är enkelt att installera och fungerar med befintliga programvaror och tillbehör.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Vikigt: Läs innan du installerar

 • Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar ditt system innan du installerar uppdateringar.
 • Installationsprocessen får inte avbrytas, även om förloppsindikatorn förblir oförändrad under flera minuter. Om ett strömavbrott eller något annat avbrott inträffar under installationen måste du använda det fristående installationsprogrammet (se nedan) från hämtningssidan Apple Downloads för att utföra uppdateringen.
 • Om du har installerat systemprogramvara från tredje part eller ändrat operativsystemet på annat sätt kanske resultatet inte blir som väntat. (Detta gäller inte installation av vanliga tillämpningsprogram.)
 • Om problem inträffar medan installationen pågår, t.ex. om Programuppdatering avslutas oväntat, läs den här artikeln.

Installera uppdateringen

Uppdatera till Mac OS X 10.5.3 via Programuppdatering eller det fristående installationsprogrammet. Du behöver endast använda en av dessa metoder för att uppdatera din dator.

Programuppdatering

Välj Programuppdatering i Apple-menyn för att söka efter senaste Apple-programvara, inklusive denna uppdatering, via Internet. (Det kan hända att Programuppdatering länkade dig till denna artikel så att du kan läsa mer om uppdateringen.) Om din dator inte är uppdaterad visas eventuellt andra programuppdateringar som också du bör installera. Observera att en uppdaterings storlek kan variera för olika datorer, om du installerar via Programuppdatering. Kom också ihåg att vissa uppdateringar måste installeras före andra och att du därför bör köra Programuppdatering flera gånger för att se till att du har alla tillgängliga uppdateringar.

Fristående installationsprogram

Hämta installationsprogrammet för uppdateringen och kör det manuellt. Detta alternativ är praktiskt när du behöver uppdatera flera datorer och inte vill hämta uppdateringen mer än en gång. De fristående installationsprogrammen är tillgängliga på Apples hämtningssida.

Mac OS X 10.5.3-uppdateringen rekommenderas för alla versioner av Mac OS X 10.5 t.o.m. 10.5.2.

 • Med Deltauppdateringen uppdateras Mac OS X 10.5.2 till 10.5.3
 • Med Combo-uppdateringen uppdateras Mac OS X 10.5, 10.5.1 eller 10.5.2 till 10.5.3


Vad ingår?

Mac OS X 10.5.3-uppdateringen rekommenderas för alla datorer med Mac OS X 10.5, och innehåller allmänna operativsystemkorrigeringar som ger högre stabilitet, kompatibilitet och säkerhet.  

Allmänt

 • Innehåller de senaste säkerhetsuppdateringarna från Apple.
 • Avhjälper ett typsnittsproblem som kan ge upphov till att Helvetica Narrow används i stället för Helvetica i vissa program.
 • Avhjälper problemet med hackig video- och ljuduppspelning i vissa USB-enheter.
 • Avhjälper stabilitetsproblem i skärmsläckarna Word of the Day, iTunes Artwork och Slideshow.
 • Avhjälper problemet med att vissa anslutna hårddiskenheter inte visas i Finder.
 • Avhjälper ett problem med .Mac-synkronisering av Dashboard-widgetar för flera Mac-datorer som har olika upplösning.
 • Omfattar stöd för RAW-bilder för flera ytterligare kameror.
 • Förbättrar noggrannheten för Programuppdaterings förloppsindikator.
 • Avhjälper ett problem som ger upphov till att Finder inte är tillgängligt om inget datornamn har angetts i delningsinställningarna.
 • Förbättrar Active Directory-bindning och inloggning.
 • Eliminerar fördröjning vid inloggning som Active Directory-användare i en .local-domän.
 • Förbättrar Spotlight-sökningar på AFP-filservervolymer.
 • Nu kan klienter ändra sina lösenord i inloggningsfönstret vid anslutning till en Mac OS X 10.4 Open Directory-server.
 • Förbättrar Safaris tillförlitlighet vid anslutning till Internet via en Microsoft ISA-proxy.

Adressbok

 • Avhjälper tillförlitlighetsproblem som kan uppstå om du använder den inbyggda sökfunktionen för att söka efter kontakter.
 • Löser problem med mappning av adresser som innehåller et-tecken (&).


AirPort

 • Förbättrar beteende och tillförlitlighet för 802.1X. 
 • Ger högre tillförlitlighet vid användande av Time Capsule.

Automator

 • Avhjälper problemet med att vissa kommandon inte fungerar om du har aktiverat alternativet för visning vid körning.
 • Löser ett problem som innebär att kommandot "Ny iCal-händelse" inte fungerar.
 • Löser ett problem som förhindrar att arbetsflöden sparas i Finders sammanhangsberoende meny.
 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem för Automator-skript som söker efter filer baserat på datum. 
 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att arbetsflöden sparas i Finders sammanhangsberoende meny.
 • Löser ett problem som innebär att Automator-arbetsflöden som Finder-tillägg inte fungerar om arbetsflödet inleds med kommandot "Hämta angivna Finder-objekt".
 • Avhjälper ett problem med att kommandot "Kopiera filer" inte fungerar som det ska om det läggs till från varningsdialogrutan i Automator.

iCal

 • Händelser kan markeras som privata, vilket löser möjliga sekretessproblem.
 • Löser ett problem som innebär att granskaren inte visar kapacitets- och tillgänglighetsinformation för mötesrum i en byggnad.
 • Avhjälper ett problem som kan ge upphov till att det innevarande datumet visas i kolumnen längst till vänster i veckovyn.
 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem för mötesvarningar, inbjudningar och bilagor.
 • Löser problem med tillförlitlighet vid återställning från iCal-säkerhetskopior.
 • Åtgärdar noggrannhetsproblem med automatiskt slutförande, tillgänglighetsdata och platsnamn.
 • Åtgärdar problemet med att meddelanden om avbrutna händelser i det förgångna kan visas iCal när en kalender har tagits bort.
 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem med iCal-synkronisering.

iChat

 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem med skärmdelning.
 • Åtgärdar problemet med att sparade chattutskrifter rapporteras som pågående när du öppnar och stänger dem i iChat.
 • Åtgärdar problemet med att gruppchattar inte indexeras i Spotlight.
 • Bara de senaste 250 meddelandena i en aktiv chatt sparas.  Nu kan ett obegränsat antal rader sparas.
 • Åtgärdar problem med att ekofunktionen inte avbryts på vissa bärbara Mac-datorer.

Mail

 • Åtgärdar ett problem som innebär att Mail förhindrar aktivering av viloläget när du har angett att sökning efter nya e-postmeddelanden ska utföras en gång per minut.
 • Åtgärdar stabilitetsproblem som kan inträffa om du drar stora bilagor till ett e-postmeddelande.
 • Åtgärdar ett problem som kan inträffa om två meddelandefönster är öppna när du drar en fil till Mail-ikonen i Dock.
 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem som kan inträffa om du ändrar en brevlåda i offlineläge.
 • Åtgärdar radbrytningsproblem som kan inträffa om ren text innehåller flera blanksteg i följd.
 • Åtgärdar problem med att vissa webbsidor förvrängs när de skickas i e-post från Safari.
 • Åtgärdar ett problem med att "kopia till-adresser" felaktigt visas i till-kolumnen för brevlådorna Skickat, Utkast och Utkorg.
 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem med bilagor som läggs till i anteckningar med ren text.
 • Åtgärdar tillförlitlighetsproblem med autentiserade RSS-strömmar.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att filen inte skickas om du bifogar ett alias i ett e-postmeddelande.

Föräldrakontroll

 • Åtgärdar problem med tillförlitlighet vid programloggning och tidsgränser.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att Föräldrakontroll kan förhindra aktivering av viloläget. 
 • Åtgärdar prestandaproblem med webbinnehållsfilter.
 • Åtgärdar ett problem med att iChat-utskrifter inte skapas för hanterade konton.
 • Åtgärdar problem med 4-bytesfiler och vitlistor. 

Spaces

 • Åtgärdar ett problem som innebär att programfönstrens aktivering ändras om du övergår från ett utrymme och sedan återvänder till det ursprungliga utrymmet.
 • Åtgärdar ett problem med att ett annat utrymme aktiveras om du aktiverar ett program från Dock, trots att det aktuella utrymmet har ett fönster för programmet.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att ett nytt utrymme aktiveras om du använder kommando-tabb.
 • Åtgärdar problem med tillförlitlighet i Spaces då du synkroniserar inställningar via .Mac.

Time Machine

 • Innehåller korrigeringar som gör Time Machine kompatibelt med Time Capsule.
 • Åtgärdar problem med säkerhetskopiering av bärbara Mac-datorer som drivs med batteri. 
 • Åtgärdar kompatibilitetsproblem med Aperture 2.
 • Åtgärdar problem med tillförlitlighet då du utför en fullständig återställning från en Time Machine-säkerhetskopia.
 • Åtgärdar ett problem som innebär att vissa funktionstangenter inaktiveras när du har använt Time Machine. 
 • Åtgärdar problemet med att ett varningsmeddelande felaktigt anger att en säkerhetskopieringsvolym har för lite utrymme. 
 • Uppdaterar Time Machine för tillförlitlig återställning av bilagor och meddelanden i Mail.

VoiceOver

 • Innehåller Braille Update 1.0, som ger möjlighet att använda GW Micro-, HandyTech-, HIMS-, Nippon- och Papenmeier Refreshable Braille-skärmar.
 • Åtgärdar ett problem med Braille dot 7- och 8-understrykning.
 • Åtgärdar ett problem med att HTML-sidmarkeringar förbises av VoiceOver-markören.
 • Åtgärdar ett problem som förhindrade användandet av aktiva områden i textområden.
 • Åtgärdar ett problem med stavningskontroll. Problemet innebar att bara det första felstavade ordet rapporteras i VoiceOver om det finns fler felstavade ord. 

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: