GarageBand, Logic: Var loopar installeras

När du installerar Apple-loopar från GarageBand, Logic Pro/Express eller något Jam Pack, kan det vara så att inte alla loopar finns på samma plats. Förutom det kan platserna för loopar variera från system till system, beroende på vilken version (eller versioner) av GarageBand eller Logic som du har installerad.

GarageBand 2 eller senare och Logic Pro/Express 7.1 eller senare sparar som standard loopinnehåll på en annan plats jämfört med tidigare versioner. Om du har ett eller flera Jam Pack installerade, sparar dessutom varje paket sitt loopinnehåll på en egen plats.

 • GarageBand 1 installerar loopinnehåll i:

/Bibliotek/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

 • Apple-loopar för GarageBand Jam Pack, Jam Pack Remix Tools och Jam Pack Rhythm Section installerar loopar i mapparna med sina respektive namn i:

/Bibliotek/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

 • GarageBand 2 eller senare och Logic Pro/Express 7.1 eller senare installerar loopar i:

/Bibliotek/Audio/Apple Loops/Apple/

 • Apple-loopar för GarageBand Jam Pack Symphony Orchestra och Jam Pack World Music installerar loopar i mapparna med sina respektive namn i:

/Bibliotek/Audio/Apple Loops/Apple/

 

Beroende på vilken version av GarageBand eller Logic du använder, och om du har olika versioner installerade på datorn, kommer platserna för loopar att vara olika enligt nedan:

Scenario 1
 • Om GarageBand 2 eller senare eller Logic 7.1 eller senare är den första versionen någonsin som installerats på datorn, kommer allt loopinnehåll för GarageBand att placeras på standardplatsen för GarageBand 2 enligt ovan.

Scenario 2

 • Om GarageBand 1 eller Logic 7.0 är den enda version som någonsin installerats på datorn (inte uppgraderad till respektive 2.0 eller senare eller 7.1 eller senare), kommer allt loopinnehåll att placeras på standardplatsen för GarageBand 1 enligt ovan.

Scenario 3

 • Om du uppgraderat till GarageBand 2 eller senare eller Logic 7.1 eller senare från någon tidigare version, kommer alla nya loopar som introduceras i den senare versionen att placeras på standardplatsen för GarageBand 2. Alla andra loopar som är gemensamma för båda versionerna kommer att placeras på standardplatsen för GarageBand 1. Med andra ord upptäcker programinstalleraren den tidigare installationen och installerar enbart det nya innehållet på den nya platsen, medan det gamla innehållet lämnas där det alltid har varit.

 

Allt Jam Pack-loopinnehåll installeras alltid på respektive pakets standardplats enligt ovan. Det spelar ingen roll vilken programvaruversion du använder, Jam Pack-loopar kommer alltid att vara kvar på sina ursprungliga platser.

Om du installerar några loopar från tredje part installeras innehållet i sin egen mapp på standardplatsen för den aktuella versionen av GarageBand eller Logic som du använder. Om du med andra ord installerat loopar från tredje part och använt GarageBand 1 och sedan uppgraderar till version 2 eller senare, kommer dessa loopar att finnas kvar i mapparna med sina respektive namn i:

 • /Bibliotek/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

Men om innehållet har installerats efter att du uppgraderat till GarageBand 2 eller senare eller Logic 7.1 eller senare, kommer looparna att vara i mapparna med sina respektive namn i:

 • /Bibliotek/Audio/Apple Loops/Apple/

Alla loopar som skapats av användare i GarageBand 2 eller senare eller Logic 7.1 eller senare placeras på någon av följande platser:

 • /Bibliotek/Audio/Apple Loops/User Loops
 • ~/Bibliotek/Audio/Apple Loops/User Loops

Obs! Tildetecknet (~) representerar din hemmapp. För att komma till platsen väljer du Gå > Gå till mapp i Finder-menyn. Skriv in ~/Bibliotek/Audio/Apple Loops/User Loops i fältet "Gå till mapp" och tryck på knappen .

Om de hamnar i hemmappsökvägen eller systemsökvägen beror på inställningen "Mina Apple-loopar" som du har ställt in i panelen Loopar i GarageBands inställningar.

Publiceringsdatum: