Välja en dokumenttyp i Pages på Mac, iPhone eller iPad

Använd ett ordbehandlingsdokument för brev och rapporter, eller använd ett sidlayoutdokument för nyhetsbrev och flygblad.

 • I ett ordbehandlingsdokument flödar text från en sida till nästa. Nya sidor skapas automatiskt när du når slutet av en sida. Detta gör den idealisk för dokument som rapporter och brev med text som huvudinnehåll.

 • I ett sidlayoutdokument kan du flytta runt sidor manuellt och fritt placera textrutor, bilder och andra objekt på sidan. Använd sidlayout för nyhetsbrev, flygblad och andra dokument som har många grafiska element.

Mallar i Pages är utformade för antingen ordbehandling eller sidlayout. Om du vill ändra dokumenttyp efter att ha valt en mall, kan du när som helst konvertera ditt dokument.

Välja en dokumenttyp på Mac

Du kan skapa ett grundläggande ordbehandlings- eller sidlayoutdokument genom att välja en lämplig mall. Du kan också ändra dokumenttyp efter att du har börjat arbeta med ett dokument.

Skapa ett grundläggande dokument

Välj Arkiv > Nytt i Pages och välj sedan ett alternativ beroende på vilken typ av dokument som du vill skapa:

 • Om du vill skapa ett grundläggande ordbehandlingsdokument dubbelklickar du på mallen Tom eller Tom liggande sida i kategorin Enkla i mallväljaren.

 • Om du vill skapa ett grundläggande sidlayoutdokument dubbelklickar du på mallen Tom layout i kategorin Enkla. Andra mallkategorier som Nyhetsbrev och Böcker – liggande har mallar som använder dokumenttypen sidlayout.

Pages använder ditt Mitt kort Om du uppmanas att tillåta att Pages får tillgång till din kontaktinformation klickar du på OK för att tillåta det eller väljer Pages > Inställningar och väljer Använd mitt kort från kontakter för att fylla i avsändarinformation. Du kan visa eller ändra appar som kan använda din kontaktinformation i Systeminställningar.

Ändra dokumenttyper

Om du redan har börjat lägga till innehåll i ditt dokument kan en konvertering till en annan dokumenttyp påverka innehållet i dokumentet.

Om du inte är säker på vilken typ av dokument du använder tittar du i Arkiv-menyn. Om Konvertera till sidlayout finns i Arkiv-menyn är det ett ordbehandlingsdokument. Om Konvertera till ordbehandling finns är det ett sidlayoutdokument.

 • Om du vill konvertera till ett ordbehandlingsdokument från ett sidlayoutdokument öppnar du dokumentet och väljer Arkiv > Konvertera till sidlayout.

 • Om du vill konvertera till ett sidlayoutdokument från ett ordbehandlingsdokument öppnar du dokumentet och väljer Arkiv > Konvertera till sidlayout och klickar sedan på Konvertera. Klicka på Avbryt om du inte har sparat innehåll som du inte vill förlora efter konverteringen.

Om du behöver återgå till originaldokumentet trycker du på Kommando-Z för att ångra dina senaste åtgärder, eller så kan du återställa dokumentet till en tidigare version.

Välja en dokumenttyp på iPhone eller iPad

Du kan skapa ett grundläggande ordbehandlings- eller sidlayoutdokument genom att välja lämplig mall. Du kan också ändra dokumenttyper efter att du har börjat arbeta med ett dokument.

Skapa ett nytt dokument

 1. I dokumenthanteraren i Pages trycker du på knappen Nytt dokumentNo alt supplied for Image längst upp på skärmen för att öppna mallväljaren. Om ett dokument är öppet trycker du på tillbakaknappenNo alt supplied for Image i det övre vänstra hörnet för att gå till dokumenthanteraren.

 2. Välj ett alternativ beroende på den typ av dokument som du vill skapa:

  • För att skapa ett grundläggande ordbehandlingsdokument trycker du på Börja skriva. Eller tryck på Välj en mall och tryck sedan på mallen Tom eller Tom liggande sida i kategorin Enkla.

  • När du vill skapa ett grundläggande layoutdokument trycker du på Välj en mall och sedan på mallen Tom layout i kategorin Enkla. Andra mallkategorier som Nyhetsbrev och Böcker – liggande har också mallar som använder dokumenttypen Sidlayout.

Ändra dokumenttyper

Du kan när som helst ändra dokumenttyp för det aktuella dokumentet. Om du redan har valt en mall och har lagt till innehåll i ditt dokument kan ett byte av typ påverka innehållet i dokumentet. Se till att spara en kopia av dokumentet innan du byter dokumenttyp.

Gör så här för att kontrollera vilken dokumenttyp du använder och ändra dokumenttyp:

 1. Tryck i hörnet av dokumentet för att undvika att du markerar text eller objekt.

 2. På en iPhone trycker du på knappen MerNo alt supplied for Image. På en iPad trycker du på dokumentnamnet eller trycker på knappen Mer beroende på vad du ser i verktygsfältet.

 3. Tryck på Dokumentalternativ, Dokumentinställningar och sedan Dokument:

  • Om Dokumentbrödtext är aktiverat är det ett ordbehandlingsdokument.

  • Om Dokumentbrödtext är inaktiverat är det ett sidlayoutdokument.

 4. Gör så här för att byta till en annan dokumenttyp:

  • Aktivera Dokumentbrödtext för att konvertera från sidlayout till ordbehandling.

  • Inaktivera Dokumentbrödtext och tryck på Konvertera för att konvertera dokumentet från ordbehandling till sidlayout. Tryck på Avbryt om du inte har sparat något innehåll som du inte vill förlora efter konverteringen.

 5. Om du behöver gå tillbaka till originaldokumentet trycker du på knappen ÅngraNo alt supplied for Image för att ångra dina senaste åtgärder. Eller så kan du återskapa en äldre dokumentversion.

Läs mer

Publiceringsdatum: