Lägga till citat till ditt Pages-dokument med EndNote-insticksprogrammet

Läs om hur du installerar och använder EndNote-insticksprogrammet för Pages för att lägga till citat och skapa en lista med referenser.

Du måste ha EndNote X6 eller senare installerad på din Mac för att använda EndNote-insticksprogrammet. Läs om hur du hämtar EndNote.

Pages 6.2 eller senare rekommenderas för EndNote-insticksprogrammet.

Lägga till ett citat

  1. Öppna ditt EndNote-bibliotek.

  2. Öppna dokumentet där du vill lägga till ett citat i Pages.

  3. Välj den text du vill citera och välj menyknappen InfogaNo alt supplied for Image > EndNote-hänvisning. Om EndNote-hänvisning inte finns tillgängligt går du till Dokumentgranskaren > fliken Dokument och kontrollerar att Dokumentbrödtext är markerat.

  4. I sökfönstret för EndNote-hänvisning söker du efter författare, titel eller år för verket som du vill citera.

  5. Välj citatet som du vill lägga till och förhandsvisa citatet. Om du inte vill ha citatet i texten men vill ha källan i bibliografin kontrollerar du att du har valt Infoga endast i bibliografin. Klicka på Infoga.

Citatet läggs till efter den valda texten och verket läggs till i bibliografin i slutet av ditt dokument.

Om du raderar endast citatet för en källa tar Pages automatiskt bort källan från bibliografin.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: