Använda Märkning på iPhone, iPad och iPod touch

Med Märkning kan du redigera skärmbilder och bilder, välja en annan opacitet och tjocklek för typsnittet och till och med lägga till en signatur i ett PDF-dokument.

Appar och funktioner som använder Märkning

Här är en del appar som du kan använda med Märkning och stegen för att komma igång:

Mail

 1. Öppna Mail och tryck på knappen SkapaNo alt supplied for Image för att börja på ett nytt e-postmeddelande. Eller svara på ett befintligt mejl.

 2. Tryck inuti brödtexten i e-postmeddelandet och tryck sedan på den grå pilsymbolenNo alt supplied for Image eller tryck på Retur för att öppna formatfältet. Du kan även trycka på mejlet och sedan på pekaren och välja Infoga bild eller video eller Lägg till bilaga. Du kan behöva trycka på pilsymbolenNo alt supplied for Image för att bläddra igenom alternativen.

 3. Tryck på Kamera-knappenNo alt supplied for Image eller Dokument-knappenNo alt supplied for Image och leta sedan reda på den bild eller PDF-fil som du vill bifoga och göra markeringar i.

 4. Tryck på bilagan och tryck sedan på den grå pilsymbolenNo alt supplied for Image. Tryck på knappen MärkningNo alt supplied for Image om du vill lägga till markeringar. Tryck på plusknappenNo alt supplied for Image om du vill lägga till en signatur, text och så vidare.

  Ingen bildtext för den här bilden
 5. Tryck på Klar och skicka sedan ditt mejl.

Meddelanden

 1. Öppna Meddelanden och tryck på knappen SkapaNo alt supplied for Image om du vill påbörja en ny konversation. Du kan också gå till en befintlig konversation.

 2. Tryck på knappen BilderNo alt supplied for Image och välj en bild.

 3. Tryck på bilden i meddelandet och sedan på Märkning. Här kan du lägga till en skiss på bilden eller trycka på plusknappenNo alt supplied for Image för att få andra alternativ för Märkning.

 4. Tryck på Spara och sedan på Klar.

  Ingen bildtext för den här bilden
 5. Tryck på knappen SkickaNo alt supplied for Image.

Bilder

 1. Gå till Bilder och välj bilden du vill använda.

 2. Tryck på Ändra och sedan på knappen MärkningNo alt supplied for Image. Tryck på knappen Lägg tillNo alt supplied for Image om du vill lägga till text, former och så vidare.

 3. Tryck på Klar och sedan på Klar igen.

Ingen bildtext för den här bilden
Ingen bildtext för den här bilden

Rita med Märkning

När du har valt ett verktyg för Märkning, som pennan, markeringspennan eller blyertspennan, väljer du en färg och börjar rita. Tryck på samma verktyg igen för att ändra färgens opacitet eller tryck på ett annat verktyg för att ändra tjockleken. Du kan även trycka på knappen FärgNo alt supplied for Image för att ändra nyans.

Flytta en teckning

När du har ritat något kan du flytta runt det. Tryck på knappen LassoNo alt supplied for Image, rita en cirkel runt teckningen som du vill flytta och dra den sedan dit du vill.

Radera eller ångra en teckning

Om du vill göra om en teckning trycker du på suddgummitNo alt supplied for Image och gnider fingret över området som du vill radera. Du kan även ångra alla markeringar med knappen ÅngraNo alt supplied for Image. Om du råkar ångra en märkning kan du skaka din enhet och trycka på Ångra.

Lägga till text, en signatur, förstorare och former

Tryck på knappen Lägg tillNo alt supplied for Image för att välja mellan andra märkningsverktyg:

Ingen bildtext för den här bilden

Tryck på cirkeln för att välja en annan textfärg och tryck sedan på formateringsknappenNo alt supplied for Image för att ändra typsnitt, storlek och justering.

Ingen bildtext för den här bilden

Lägg till eller skapa snabbt en signatur för ett dokument.

Ingen bildtext för den här bilden

Dra runt förstoringsglaset, använd den blå punkten för att justera dess storlek och använd den gröna punkten för att öka eller minska förstoringsgraden.

Ingen bildtext för den här bilden

Tryck på en form för lägga till den i din skärmbild, bild eller PDF. Dra formen dit du vill och använd de blå punkterna för att justera dess storlek och form. Använd de gröna punkterna för att justera pilens böjning och pratbubblans utseende.

Göra mer med Märkning

Publiceringsdatum: