Lägga till sidnummer och text i sidhuvuden och sidfötter i Pages på Mac, iPhone eller iPad

Lägg till sidnummer och text i sidhuvuden och sidfötter och ställ sedan in var du vill att de ska visas i ditt dokument.

Lägga till sidnummer och text i sidhuvuden och sidfötter på Mac

 1. Klicka på Dokument i verktygsfältet. I ett ordbehandlingsdokument måste du även klicka på fliken Dokument.

 2. Markera kryssrutorna Sidhuvud eller Sidfot för att aktivera sidhuvuden eller sidfötter.

 3. Flytta pekaren över övre eller nedre delen av sidan tills du ser de tre sidhuvuds- eller sidfotsfälten. Klicka sedan i ett.

  • Om du inte ser fälten när du arbetar i ett ordbehandlingsdokument klickar du på fliken Avsnitt högst upp i dokumentets sidofält och ser till att du inte har markerat Dölj på avsnittets första sida.

 4. Om du vill lägga till sidnummer klickar du på Infoga sidnummer och väljer en numreringsstil.

  • Om du inte ser popupmenyn klickar du på Infoga i verktygsfältet och väljer sedan Sidnummer.

 5. Om du vill lägga till text klickar du i ett av sidhuvuds- eller sidfotsfälten och börjar skriva.

 6. Om du vill ändra hur texten eller sidnumren ser ut markerar du sidnumret i sidhuvudet eller sidfoten, klickar på knappen Format i verktygsfältet och formaterar sedan texten.

 7. Om du vill ändra avståndet för sidhuvuden eller sidfötter från sidans övre eller nedre kant klickar du på pilarna eller skriver in värden i rutorna under kryssrutorna Sidhuvud eller Sidfot på fliken Dokument i sidofältet.

 8. Om du vill ta bort ett sidhuvud eller en sidfot avmarkerar du kryssrutan Sidhuvud eller Sidfot på fliken Dokument i sidofältet. Detta tar bort innehållet från alla sidhuvuden eller sidfötter i ditt dokument.

När du lägger till sidnummer ökar de automatiskt när du lägger till sidor. För ordbehandlingsdokument med mer än ett avsnitt kan du ändra startnumren för varje avsnitt. I sidlayoutdokument kan du ställa in ett annat startnummer för en sida. Du kan också lägga till sidnummer utanför sidhuvuden och sidfötter. Läs mer om att lägga till sidnummer i Pages på Mac.

Lägga till sidnummer och text i sidhuvuden och sidfötter på iPhone eller iPad

Aktivera sidhuvuden eller sidfötter för att komma igång med sidhuvuden och sidfötter i dokumentet. Sedan kan du lägga till sidnummer, text och bilder. Du kan också ställa in var du vill att sidhuvuden och sidfötter ska visas i ditt Pages-dokument.

Aktivera sidhuvuden eller sidfötter

Aktivera sidhuvuden eller sidfötter för att komma igång med sidhuvuden och sidfötter i dokumentet.

 1. Öppna dokumentet i Pages.

 2. På en iPhone trycker du på knappen MerNo alt supplied for Image. På en iPad trycker du på dokumentnamnet eller trycker på knappen Mer beroende på vad du ser i verktygsfältet.

 3. Tryck på Dokumentalternativ och sedan på Dokumentinställningar.

 4. Aktivera sidhuvuden eller sidfötter.

 5. Om du vill ta bort ett sidhuvud eller en sidfot inaktiverar du sidhuvuden eller sidfötter. Detta tar bort innehållet från sidhuvuden eller sidfötter i ditt dokument.

Lägga till sidnummer i dokumentet

 1. Öppna dokumentet i Pages.

 2. Aktivera sidhuvuden eller sidfötter.

 3. På en iPhone trycker du på knappen MerNo alt supplied for Image. På en iPad trycker du på dokumentnamnet eller trycker på knappen Mer beroende på vad du ser i verktygsfältet.

 4. Tryck på Dokumentalternativ och sedan på Dokumentinställningar.

 5. Tryck på Fler alternativ längst ned på reglagen.

 6. Tryck i något av de tre fälten för sidhuvudet eller sidfoten. Du kan använda valfri kombination av fälten.

 7. Om du arbetar i ett ordbehandlingsdokument och inte ser fälten:

  • Tryck på dokumentnamnet i verktygsfältet. Ser du inte dokumentnamnet trycker du på knappen Mer.

  • Tryck på Dokumentalternativ och sedan på Dokumentinställningar.

  • Tryck på Avsnitt och se till att du har avaktiverat Göm på första sidan.

 8. Tryck på Sidnummer och tryck sedan på ett sidnumreringsalternativ.

 9. Om du vill ändra hur sidnumren ser ut markerar du sidnumret i sidhuvudet eller sidfoten, trycker på knappen FormatNo alt supplied for Image och formaterar sedan texten.

Sidnummer ökar automatiskt när du lägger till sidor. För ordbehandlingsdokument med mer än ett avsnitt kan du ändra startnumren för varje avsnitt. I sidlayoutdokument kan du ställa in ett annat startnummer för en sida. Läs mer om hur du lägger till sidnummer i ditt dokument.

Lägga till text och bilder i sidhuvuden och sidfötter

 1. Öppna dokumentet i Pages.

 2. På en iPhone trycker du på knappen MerNo alt supplied for Image. På en iPad trycker du på dokumentnamnet eller trycker på knappen Mer beroende på vad du ser i verktygsfältet.

 3. Tryck på Dokumentalternativ och sedan på Dokumentinställningar.

 4. Tryck på Fler alternativ längst ned på reglagen.

 5. Tryck i något av de tre fälten för sidhuvudet eller sidfoten (du kan använda valfri kombination av fälten).

 6. Om du vill lägga till eller redigera text i sidhuvuden eller sidfötter, skriva texten för sidhuvudet eller sidfoten eller välja text som du vill redigera.

 7. Om du vill ändra hur texten ser ut markerar du texten, trycker på knappen FormatNo alt supplied for Image och formaterar sedan texten.

Ställa in platsen för sidhuvuden och sidfötter

 1. Öppna dokumentet i Pages.

 2. På en iPhone trycker du på knappen MerNo alt supplied for Image. På en iPad trycker du på dokumentnamnet eller trycker på knappen Mer beroende på vad du ser i verktygsfältet.

 3. Tryck på Dokumentalternativ och sedan på Dokumentinställningar.

 4. Tryck på Fler alternativ.

 5. Om du vill ställa in avståndet från sidans övre och nedre kant drar du pilarna över sidhuvudet och under sidfoten.

Bredden på sidhuvuden och sidfötter beror på vänster och höger sidmarginaler. När du justerar sidmarginalerna justerar du även bredden på sidhuvuden och sidfötter.

Läs mer

Publiceringsdatum: