Ta reda på vilken låt som spelas med Shazam på iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple Vision Pro

Använd Shazam-appen, Shazam-musikigenkänning i Kontrollcenter, Siri och mer för att hjälpa dig upptäcka ny musik.

Använda Shazam-appen

Använd Shazam-appen för att identifiera låtar. Du kan sedan hitta dina tidigare Shazams i Min musik i Shazam-appen. Och om du ändrar eller tappar bort en enhet kan du fortfarande komma åt dina tidigare Shazams eftersom de säkerhetskopieras till iCloud.

Identifiera en låt

 1. Öppna appen Shazam på enheten.

 2. Tryck eller klicka på Shazam-knappenIngen bildtext för denna bild.

Du kan byta till andra appar medan Shazam försöker identifiera en låt. När Shazam identifierar låten får du en notis. Shazam-appen på iPhone eller iPad kan identifiera låtar som spelas på din enhet även när du använder hörlurar.

När Shazam har identifierat en låt på iPhone, iPad eller Apple Vision Pro trycker du på uppspelningsknappen för en förhandsuppspelning av låten. Om du har ett abonnemang på Apple Music kan du lyssna på hela låtar i Shazam. Du kan även ansluta Shazam till andra strömningstjänster för musik som stöder Shazam.

Om du inte har en internetanslutning skapar appen ändå ett unikt digitalt fingeravtryck som kommer att matchas mot Shazams databas nästa gång enheten är ansluten till internet.

Identifiera låtar automatiskt

Shazam kan automatiskt identifiera vad som spelas runt dig med Auto Shazam.

 1. Om du vill aktivera Auto Shazam trycker du och håller ned (eller dubbelklickar på Mac) på Shazam-knappenIngen bildtext för denna bild.

 2. Stäng av Auto Shazam genom att trycka på (eller klicka på Mac) Shazam-knappen.

 3. Om du vill att Shazam ska börja lyssna automatiskt när du öppnar appen på en iPhone, iPad eller Apple Vision Pro, sveper du upp till Min musik från Shazams huvudskärm, trycker på knappen InställningarIngen bildtext för denna bild och aktiverar sedan Shazam vid start av appen.

På en iPhone, iPad eller Apple Vision Pro grupperas låtar som identifieras med Auto Shazam efter datum i Min musik.

Hitta tidigare Shazams

 • På en iPhone eller iPad sveper du uppåt på Shazams huvudskärm för att komma åt Min musik. Om du vill ta bort en Shazam trycker du på knappen MerIngen bildtext för denna bild bredvid den Shazam du vill ta bort och sedan på Ta bort från Min musik.

 • På en Mac visas dina senaste Shazams under Shazam-knappen.

 • På en Apple Watch visas de senaste Shazams under Shazam-knappen och sparas också i Min musik på den parkopplade iPhone-enheten.

Använda Shazam-musikigenkänning i Kontrollcenter

Du kan identifiera låtar från Kontrollcenter på iPhone, iPad och Mac med hjälp av Shazam-musikigenkänning. Shazam-musikigenkänning kan identifiera låtar som spelas på din enhet även när du använder hörlurar.

 1. Lägga till Shazam-musikigenkänning till Kontrollcenter:

  • Gå till Inställningar > Kontrollcenter på iPhone eller iPad och tryck på knappen Lägg tillIngen bildtext för denna bild bredvid Musikigenkänning.

  • På en Mac väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar, klickar på Kontrollcenter i sidofältet och aktiverar sedan Visa i Kontrollcenter under Musikigenkänning. Om du vill lägga till Shazam-musikigenkänning till menyraden aktiverar du Visa i menyraden.

 2. Om du vill identifiera låtar öppnar du Kontrollcenter och trycker eller klickar på Shazam-musikigenkänningIngen bildtext för denna bild.

 3. Hitta tidigare Shazams i historikvyn:

  • I Kontrollcenter på iPhone eller iPad trycker du på och håller ned Shazam-musikigenkänningIngen bildtext för denna bild.

  • På en Mac klickar du på Shazam-musikigenkänningIngen bildtext för denna bild i Kontrollcenter (eller i menyraden om du har lagt till den) för att se en lista över tidigare Shazams.

 4. Om du vill se mer information om låtar och artister som du har identifierat, inklusive kommande konsertdatum, videor och mer, klickar du eller trycker på en tidigare låt i historikvyn.

Om du har Shazam-appen på din iPhone, iPad eller Apple Vision Pro, visas låtar som du har identifierat med Shazam-musikigenkänning och Siri även i Min musik i Shazam-appen. Låtar visas också i historikvyn i Shazam-musikigenkänning på alla dina enheter och säkerhetskopieras även till iCloud.

Synkronisera Shazam-musikigenkänning med iCloud

Om låtarna som du har identifierat med Shazam-musikigenkänning inte visas i Min musik i Shazam-appen, se till att Shazam-musikigenkänning är synkroniserad med ditt iCloud-konto.

 1. På en iPhone eller iPad se till att du har uppdaterat Shazam till den senaste versionen.

 2. Se till att du har installerat tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID.

 3. Öppna enhetens inställningar:

  • På en iPhone, iPad eller Apple Vision Pro går du till Inställningar > ditt namn, trycker på iCloud och sedan på Visa alla under Appar som använder iCloud.

  • På en Mac väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar, klickar på Apple-ID, klickar på iCloud och klickar sedan på Visa fler appar under Appar som använder iCloud.

 4. Aktivera Shazam-musikigenkänning.

 5. Aktivera Shazam på iPhone, iPad eller Apple Vision Pro.

När du synkroniserar Shazam-musikigenkänning i Kontrollcenter med iCloud, säkerhetskopieras dessa Shazams även till iCloud. Men dina Shazams kommer inte längre att finnas tillgängliga på ditt konto på shazam.com. Eftersom Shazam inte längre lagrar dina data kan du inte heller få en kopia av dina Shazam-data från Shazam.com.

Använda Siri och andra sätt att identifiera musik

 • På en iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, Mac eller Apple Vision Pro säger du ”Hej Siri” och frågar sedan vilken låt det är. Låtar som identifieras med Siri visas i Min musik i Shazam-appen och säkerhetskopieras på iCloud.

 • Lägg till Shazam-widgeten på en iPhone eller iPad för att identifiera musik i vyn Idag.

 • Använd Shazam på din Apple Watch.

 • Använd Shazam It-åtgärden för att lägga till musikigenkänning i dina genvägar.

Säkerhetskopiera dina Shazams i iCloud

Dina Shazams säkerhetskopieras automatiskt till iCloud så länge du är inloggad med ditt Apple-ID, du har aktiverat iCloud för Shazam och du har synkroniserat Shazam-musikigenkänning med iCloud. När du säkerhetskopierar dina Shazams förlorar du dem inte om något händer med din enhet. Du kommer också åt dina Shazams på andra enheter när du loggar in med samma Apple-ID.

Om du väljer att inte säkerhetskopiera dina Shazams i iCloud sparas de fortfarande på din enhet. Du kan säkerhetskopiera dina Shazams i iCloud när som helst såvida du inte har återställt enheten till fabriksinställningarna eller har skaffat en ny enhet.

Låtar som identifieras med Shazam-appen för Mac visas inte på dina enheter och säkerhetskopieras inte till iCloud, utan sparas lokalt på din Mac.

Köpa låtar som du har identifierat med Shazam

 1. I Shazam trycker du på knappen MerIngen bildtext för denna bild bredvid låten du vill köpa och trycker sedan på Köp i iTunes.

 2. Tryck på priset bredvid låten i iTunes Store för att köpa den.

 3. Logga in med ditt Apple-ID och lösenord för att slutföra köpet. Behöver du hjälp?

 4. Öppna appen Apple Music och tryck på fliken Bibliotek för att se den musik du har köpt.

 5. Om du vill hämta musik för att lyssna offline trycker du på knappen HämtaIngen bildtext för denna bild.

Om du inte ser knappen Buy on iTunes (Köp i iTunes) kan du kanske ändå köpa låten. Gå till iTunes Store och kolla.

Ändra mikrofoninställningar för Shazam på en iPhone eller en iPad

Shazam behöver kunna använda mikrofonen på din enhet för att höra vad du lyssnar på. Öppna Inställningar på en iPhone eller en iPad, rulla ned till de installerade apparna, tryck på Shazam och aktivera sedan Mikrofon. Om du inte ser ett mikrofonalternativ kanske du har aktiverat begränsningar för integritetsinställningar.

Få hjälp

Behöver du hjälp? Kontakta Apple-supporten

Läs mer

Publiceringsdatum: