Så här ändrar du till en annan prenumeration

Ändra din Apple-prenumeration till en annan typ, till exempel en månads-, års- eller studentprenumeration.

Ändra prenumeration

Ändra din prenumeration

Byt prenumerationsplanen på din iPhone, iPad eller Apple Vision Pro

 1. Öppna appen Inställningar.

 2. Tryck på ditt namn och sedan på Abonnemang.

 3. Tryck på den prenumeration som du vill ändra.

 4. Tryck på Visa alla abonnemang och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ditt köp.

  Ingen bildtext för denna bild

Du kan också avbryta din prenumeration. Om din nya prenumeration inkluderar familjedelning läser du hur du lägger till en familjemedlem i din prenumeration.

Ändra prenumerationsplan på din Mac

 1. Öppna App Store-appen.

 2. Klicka på ditt namn i sidofältet. Om du inte hittar ditt namn klickar du på Logga in.

 3. Klicka på Kontoinställningar. Du kan bli ombedd att logga in.

 4. Rulla till Abonnemang och klicka sedan på Hantera.

  Ingen bildtext för denna bild
 5. Klicka på prenumerationen som du vill ändra.

 6. Klicka på Visa alla abonnemang. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

Du kan också avbryta din prenumeration. Om din nya prenumeration inkluderar familjedelning läser du hur du lägger till en familjemedlem i din prenumeration.

Ändra prenumeration på din Windows-dator

 1. Öppna Apple Music-appen eller Apple TV-appen.

 2. Klicka på ditt namn längst ned i sidofältet och välj sedan Visa mitt konto. Du kanske behöver logga in med ditt Apple-ID först.

 3. Rulla till Abonnemang och klicka sedan på Hantera.

  Ingen bildtext för denna bild
 4. Klicka på Redigera bredvid prenumerationen som du vill ändra.

 5. Välj ett annat prenumerationsalternativ.

Du kan också avbryta din prenumeration. Om din nya prenumeration inkluderar familjedelning läser du hur du lägger till en familjemedlem i din prenumeration.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: