Radera filmer och tv-program i Apple TV-appen

Ta bort videor som du har hämtat till din iPhone, iPad, Mac eller dator.

Radera filmer och tv-program från din iPhone eller iPad

 1. Öppna Apple TV-appen.

 2. Tryck på Bibliotek och sedan på Hämtat. Om du inte ser Hämtat har du kanske inte några lagrade objekt på din enhet.

 3. Svep åt vänster på det objekt som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

 4. Bekräfta när du uppmanas till det.

  Alternativet Radera på iPhone när du sveper åt vänster på objektet som du vill radera

Radera filmer och tv-program på din Mac

 1. Öppna Apple TV-appen.

 2. Klicka på Hämtat i sidofältet för att hitta objektet som du vill radera.

 3. Flytta pekaren över objektet som du vill radera och klicka sedan på knappen MerNo alt supplied for Image.

 4. Klicka på Radera från bibliotek och bekräfta när du uppmanas till det.

Ta bort filmer och tv-program som finns på din dator

 1. Öppna Apple TV-appen.

 2. Klicka på fliken Bibliotek och välj sedan Hämtat. Om Hämtat inte finns på fliken Bibliotek klickar du på knappen MerNo alt supplied for Image och aktiverar Hämtat.

 3. Flytta pekaren över objektet som du vill radera och klicka sedan på knappen MerNo alt supplied for Image.

 4. Klicka på Radera från bibliotek och bekräfta när du uppmanas till det.

Om du inte kan radera dina filmer eller tv-program

 • Göm objektet: Om du gömmer ett objekt tas det bort från ditt bibliotek när du är inloggad med ditt Apple-ID.

 • Stäng av datorsynkronisering: Om du använde en usb-kabel för att manuellt synkronisera filmer eller tv-program från din Mac eller dator till din iPhone eller iPad kan du inaktivera synkroniseringen för att ta bort innehållet.

 • Kontrollera om objektet har hämtats: Om du ser ikonen Hämtaikonen Hämta bredvid filmer eller avsnitt har de hämtats till din enhet. Om du inte ser ikonen Hämtaikonen Hämta har filmen eller avsnittet inte hämtats.

Radera appar och annan media

Beroende på ditt land eller din region kan du kanske inte köpa eller hämta vissa typer av media. Läs om vad som är tillgängligt i ditt land eller din region.

Publiceringsdatum: