Använd en SIM-PIN för din iPhone eller iPad

Lås ditt SIM-kort med en PIN-kod (Personal Identification Number) för att få en identifieringskod för telefonsamtal och mobildataanvändning.

Du kan använda en SIM-PIN för att förhindra att andra personer använder ditt SIM-kort eller eSIM för telefonsamtal och mobildata. Varje gång du startar om din enhet eller tar ut SIM-kortet låses ditt SIM-kort eller eSIM automatiskt och Låst SIM visas i statusfältet.

Prova inte att gissa din SIM-PIN. Felaktig gissning kan låsa ditt SIM-kort eller eSIM permanent, vilket innebär att du behöver ett nytt SIM-kort eller eSIM.

Slå på och stänga av din SIM-PIN

  1. Om du har en iPhone med ett enda SIM-kort eller eSIM går du till Inställningar > Mobilnät > SIM-PIN. Om du har en iPhone med dubbla SIM-kort eller dubbla eSIM, går du till Inställningar > Mobilnät > och trycker på numret du vill ändra > SIM-PIN. Gå till Inställningar > Mobilnät > SIM-PIN om du har en iPhone.

  2. Slå på din SIM-PIN eller stäng av den.

  3. Om du uppmanas till det anger du din SIM-PIN. Om du aldrig använt en SIM-PIN anger du SIM-PIN-standardkoden från din operatör. Prova inte att gissa SIM-PIN-standardkoden om du inte känner till den. Gå till din operatörs kundtjänstsida eller dokumentationen som följde med ditt trådlösa abonnemang. Eller kontakta din operatör.

  4. Tryck på Klar.

Om du glömt eller inte känner till din SIM-PIN

Prova aldrig att gissa din SIM-PIN eller PUK-kod.* Felaktig gissning kan låsa ditt SIM-kort eller eSIM permanent, vilket innebär att du behöver ett nytt SIM-kort eller eSIM. Så här gör du om din enhet ber dig ange en PIN eller kod som du inte känner till:

  1. Kontakta operatören som gav dig ditt SIM-kort eller eSIM. Om du inte är säker på vilken operatör du ska ringa och har en enhet med ett fysiskt SIM-kort tar du bort ditt SIM-kort i din iPhone eller ditt SIM-kort i din iPad och kontrollerar om operatörens namn eller logotyp finns på kortet.

    • Om du är osäker på vilken operatör du ska ringa och din enhet har ett eSIM, går du till Inställningar > Mobilnät och din operatör kommer att visas direkt ovanför Aktivera den här linjen.

  2. Be din operatör hjälpa dig att låsa upp ditt SIM-kort eller eSIM med SIM-PIN-standardkoden eller PUK-koden.

  3. Be om att få ett nytt SIM-kort eller eSIM om du inte kan låsa upp ditt SIM-kort eller eSIM med SIM-PIN eller PUK-koden eller om varningen PUK förbrukad visas.

*Om du anger felaktig SIM-PIN för många gånger så kanske din mobiloperatör kan ge dig en PUK-kod (Personal Unlocking Key).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: