Om Hjälpmedelsgenväg för iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du lägger till VoiceOver, AssistiveTouch, Guidad åtkomst med mera i Kontrollcenter så du enkelt kommer åt dem. Och använder trippelklick för att snabbt komma åt de hjälpmedelsfunktioner som du använder ofta.

Använd sido- eller toppknappen

Om din enhet inte har en hemknapp har den antingen en sido- eller toppknapp.

  • Ställ in en Hjälpmedelsgenväg: Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg. Välj sedan de funktioner som du använder mest.

  • Använd en Hjälpmedelsgenväg: Trippelklicka på sido- eller toppknappen.

  • Minska klickhastigheten på sido- eller toppknappen för dubbelklick eller trippelklick: Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Sido- eller toppknappen och ändra inställningen.

Använd hemknappen

  • Ställ in en Hjälpmedelsgenväg: Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg. Välj sedan de funktioner som du använder mest.

  • Använd en Hjälpmedelsgenväg genom att trippelklicka på hemknappen.

  • Minska klickhastigheten på hemknappen för dubbelklick eller trippelklick: Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hemknappen och ändra inställningen.

Använda Kontrollcenter

  • Anpassa Kontrollcenter. Gå till Inställningar > Kontrollcenter och tryck sedan på knappen Lägg tillLägg till symbol bredvid hjälpmedelsfunktioner som Hjälpmedelsgenvägar, Förstorare, Hörapparater och Guidad åtkomst.

  • Aktivera en hjälpmedelsfunktion från Kontrollcenter: Öppna Kontrollcenter och klicka sedan på hjälpmedelsfunktionen.

Publiceringsdatum: