Använda AssistiveTouch på din Apple Watch

Med AssistiveTouch kan du använda handgester för att navigera på och använda din Apple Watch.

Det här behöver du

AssistiveTouch är kompatibelt med Apple Watch Series 4 och senare, Apple Watch SE (1:a generationen) och senare samt Apple Watch Ultra och senare. Kontrollera att du har den senaste versionen av watchOS.

Så här aktiverar du AssistiveTouch på din Apple Watch

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.

 2. Tryck på Hjälpmedel och sedan på AssistiveTouch.

 3. Tryck på AssistiveTouch för att aktivera det och sedan på OK för att bekräfta. Du kan även trycka på Prova för att få en visuell introduktion.

Du kan också slå på AssistiveTouch med Siri på din Apple Watch. Eller använd Apple Watch-appen på din iPhone för att aktivera och anpassa alla AssistiveTouch-funktioner.

Den universella dubbeltrycksgesten är inte tillgänglig när du aktiverar AssistiveTouch.

Navigera på din Apple Watch med handgester

När du höjer handleden visar en blå ring runt Apple Watch-skärmen att AssistiveTouch är på. För att aktivera AssistiveTouch knyter du näven två gånger snabbt. Du kan ändra färgen på denna visuella signal i Hjälpmedel > AssistiveTouch > Färg. Du kan även stänga av den visuella signalen genom att gå till Hjälpmedel > AssistiveTouch > Handgester > Aktiveringsgest.

När du har aktiverat AssistiveTouch visas en fokusring runt det första objektet på skärmen. Fokusringen indikerar att du kan trycka på objektet via AssistiveTouch.

Med standardåtgärder kan du navigera på Apple Watch med dessa handgester:

 • Gå till nästa objekt: Tryck (för pekfingret närmare tummen)

 • Gå ett objekt bakåt: Tryck snabbt två gånger (för pekfingret närmare tummen snabbt två gånger)

 • Tryck på ett objekt: Knyt näven (forma handen till en knytnäve)

 • Öppna åtgärdsmenyn: Knyt handen två gånger (forma handen till en knytnäve snabbt två gånger). Med åtgärdsmenyn kan du utföra en rad åtgärder via AssistiveTouch, till exempel bläddra, trycka på Digital Crown med mera.

Så här anpassar du handgesterna för AssistiveTouch

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch eller i Apple Watch-appen på din iPhone.

 2. Tryck på Hjälpmedel > AssistiveTouch > Handgester.

 3. Tryck på en gest och välj sedan åtgärden du vill utföra när du gör gesten.

Du kan även anpassa handgesten som aktiverar AssistiveTouch. Gå till Hjälpmedel > AssistiveTouch > Handgester > Aktiveringsgest.

Använda manuell skanning eller autoskanning

Om du har aktiverat manuell skanning i Inställningar > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skanningsstil kan du använda handgester för att kontrollera när AssistiveTouch går till nästa objekt på skärmen och när man trycker på ett objekt.

Om autoskanning är aktiverat går din Apple Watch automatiskt från objekt till objekt.

Du kan använda följande standardgester med autoskanning:

 • Öppna åtgärdsmenyn: Tryck

 • Omvänd riktning: Tryck snabbt två gånger

 • Om du knyter näven en eller två gånger när du använder autoskanning utförs åtgärden som du har tilldelat dessa gester.

Använda funktionen Bekräfta med AssistiveTouch

Du kan använda AssistiveTouch för att dubbelklicka på sidoknappen på din Apple Watch, till exempel när du bekräftar en betalning med Apple Pay eller låser upp din Mac.

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.

 2. Tryck på Hjälpmedel > AssistiveTouch.

 3. Tryck på Bekräfta med AssistiveTouch och sedan på Fortsätt.

 4. Dubbelklicka på sidoknappen och skriv sedan din lösenkod.

 5. Dubbelklicka på sidoknappen igen för att bekräfta.

När du har aktiverat funktionen kan du bekräfta en Apple Pay-betalning med åtgärdsmenyn eller låsa upp din Mac genom att knyta näven två gånger.

Navigera på din Apple Watch med rörelsepekaren

Ett annat sätt att använda AssistiveTouch är med rörelsepekaren. Rörelsepekaren visas som en cirkelsymbol på skärmen på din Apple Watch och du kan kontrollera dess rörelse genom att vinkla din Apple Watch.  Du kan aktivera rörelsepekaren genom att skaka på handleden eller använda åtgärdsmenyn.

Så här aktiverar du rörelsepekaren genom att skaka på handleden

 1. Tryck på Inställningar > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Rörelsepekare > Fördröjningsstyrning.

 2. Tryck på Skaka för att starta för att aktivera funktionen.

 3. Lyft din Apple Watch och skaka sedan på handleden för att få fram rörelsepekaren.

Så här aktiverar du rörelsepekaren med åtgärdsmenyn

 1. Öppna åtgärdsmenyn med hjälp av handgester. Standardgesten är att knyta näven två gånger.

 2. Gå framåt i åtgärdsmenyn med standardtryckgesten tills Interagering är valt och tryck sedan på det genom att knyta näven.

 3. Tryck på rörelsepekaren.

När du flyttar på rörelsepekaren och håller den över ett objekt kan du trycka på det med en handgest.  Du kan också låta rörelsepekaren välja objektet automatiskt efter ett angivet intervall. Du kan även ställa in rörelsepekaren så att den öppnar åtgärdsmenyn när ett objekt väljs på skärmen.

Rörelsepekaren kan hjälpa dig svepa på skärmen på din Apple Watch med aktiva kanter. När du håller rörelsepekaren nära kanten av skärmen utförs en svepning i den riktningen. Du kan anpassa de aktiva kanterna i Hjälpmedel > AssistiveTouch > Rörelsepekare.

Använda åtgärdsmenyn för AssistiveTouch

Åtgärdsmenyn är en lista med objekt som du kan trycka på för att utföra åtgärder på alla områden i din Apple Watch. Åtgärdsmenyn är sammanhangsberoende, så den förändras och visar relevanta åtgärder baserat på hur du använder din Apple Watch.

Om du vill använda åtgärdsmenyn utför du handgesten kopplad till den (standard är att knyta näven två gånger). Använd sedan gester för att gå framåt eller bakåt i listan med objekt och trycka på ett objekt.

Om du vill anpassa åtgärdsmenyn för AssistiveTouch trycker du på Inställningar > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Anpassa meny. Sedan kan du göra följande:

 • Tryck på Lägg till åtgärd under Favoriter och sedan på den åtgärd du vill ska visas i åtgärdsmenyn tillsammans med standardobjekten

 • Välj var du vill att åtgärdsmenyn ska visas

 • Aktivera en större meny

Använda Autorullning i åtgärdsmenyn

Med Autorullning kan du använda handgester för att utföra åtgärder som att vrida på Digital Crown eller svepa upp eller ned på klockans skärm.

 1. Öppna åtgärdsmenyn med hjälp av handgester. Standardgesten är att knyta näven två gånger.

 2. Gå framåt i åtgärdsmenyn med standardtryckgesten tills Autorullning är valt och tryck sedan på det genom att knyta näven.

 3. Använd tryckgesten för att bläddra igenom alternativen för Autorullning och knyt sedan näven för att välja ett.

Autorullningsåtgärderna är sammanhangsberoende och anpassas efter vad som visas på skärmen. Om du till exempel använder en ljudapp höjer du volymen genom att välja Digital Crown. När du använder funktionen Autorullning visas instruktioner på skärmen som hjälper dig att använda den.

Använda snabbåtgärder när du får aviseringar

Snabbåtgärder hjälper dig att reagera när en avisering visas på Apple Watch. Vid ett inkommande samtal talar till exempel en prompt om att du kan knyta näven två gånger för att svara. Du kan även använda snabbåtgärder för att snooza ett larm eller stoppa en timer. Om du vill avfärda snabbåtgärden utför du en dubbeltryckningsgest.

Om du vill aktivera eller stänga av snabbåtgärder går du till Inställningar > Hjälpmedel > Snabbåtgärder.

Läs mer

Läs om hur du aktiverar AssistiveTouch på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Publiceringsdatum: