Ställa in en Apple Watch åt en familjemedlem

Med familjeinställningar kan familjemedlemmar som inte har en egen iPhone få del av funktionerna och fördelarna med en Apple Watch.

Så här fungerar det

Med familjeinställningar kan din familjemedlem som inte har en egen iPhone använda sin Apple Watch till sådana saker som att ringa telefonsamtal, skicka SMS och dela sin plats med dig.

När du har ställt in en Watch åt en familjemedlem kan du använda din iPhone för att hantera några av klockans funktioner.

Observera att vissa Apple Watch-funktioner är beroende av att du har en iPhone. De är inte tillgängliga på en Apple Watch som du parkopplar med familjeinställningar.

Familjeinställning är inte tillgängligt i Italien, Korea med flera. Läs om vad som är tillgängligt i ditt land eller din region.

Det här behöver du

* Det krävs ingen mobiltjänst för att ställa in en Apple Watch åt en familjemedlem, men det är nödvändigt för vissa funktioner.

Sätt på klockan och slå på den

Om Apple Watch-enheten inte är ny ska den raderas först.

Sätt sedan på dig klockan eller låt familjemedlemmen sätta på sig den. Tryck och håll ned sidoknappen tills Apple-logotypen visas.

watchos-9-series-8-watch-turn-on-callout

Håll klockan nära din iPhone

Håll en Apple Watch nära din iPhone. Vänta tills Ställ in denna Apple Watch med hjälp av iPhone visas på din iPhone. Tryck sedan på Fortsätt. Om du inte ser det här meddelandet öppnar du Watch-appen på din iPhone, trycker på Alla klockor och trycker sedan på Lägg till klocka.

Tryck på Ställ in för en familjemedlem. Tryck sedan på Fortsätt på nästa skärm.

watchos-9-series-8-iphone-13-pro-setup-put-on-managed-watch

Parkoppla klockan med din iPhone

Håll din iPhone över animeringen som visas på klockan. Centrera klockans urtavla i sökaren på din iPhone och vänta sedan på ett meddelande om att din Apple Watch är parkopplad. Om du inte kan använda kameran trycker du på Parkoppla Apple Watch manuellt och följer anvisningarna som visas.

Tryck sedan på Ställ in Apple Watch.

watchos-9-series-8-iphone-13-pro-setup-managed-animation

Ställa in lösenkod

Tryck på Godkänn på skärmen Allmänna villkor och välj sedan en textstorlek för Apple Watch-enheten.

Ställ därefter in en lösenkod så att klockan hålls säker.

watchos-9-iphone-13-pro-setup-create-passcode

Välj en familjemedlem

Välj vilken familjemedlem som ska använda en Apple Watch. Om hen inte visas trycker du på Lägg till familjemedlem.

Ange familjemedlemmens Apple-ID-lösenord och tryck sedan på Nästa.

watchos-9-iphone-13-pro-setup-choose-fam-member

Slå på Be om köp

Slå på Be om köp om du vill ge godkännande för alla hämtningar eller köp som görs på Apple Watch.

watchos-9-iphone-13-pro-setup-ask-to-buy

Ställa in mobilnät och Wifi

Om din mobilnätleverantör för iPhone har stöd för familjeinställningar kan du lägga till klockan i ditt abonnemang under det här steget.

Om din operatör inte stöder Familjeinställning, eller om du vill använda en annan operatör, väljer du Inte nu.* Du kan välja en alternativ operatör från den här listan över operatörer som stöds och kontakta dem direkt för att registrera ditt mobilabonnemang.

Sedan väljer du om du ska dela ditt aktuella Wifi-nätverk med Apple Watch-enheten.

*Vissa företags mobilabonnemang stöder inte Familljeinställning.

watchos-9-iphone-13-pro-setup-cellular

Slå på övriga funktioner

På de skärmar som följer väljer du om du ska slå på och ställa in ytterligare Apple Watch-funktioner. Dit hör platstjänster till appen Hitta, Siri, Apple Cash Family, Meddelanden på iCloud, Hälsodata, Nödkontakter, Medicinskt ID, Aktivitet, Tid i dagsljus, Spårning av träningsrutt och Bilder.

watchos-9-iphone-13-pro-setup-move-goal

Ställ in delade kontakter och Skoltid

Nu blir du ombedd att ställa in kontakter som ska vara tillgängliga på din Apple Watch. Du måste aktivera kontakter i iCloud för att kunna göra detta. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud på din iPhone och se till att Kontakter är aktiverat.*

Sedan kan du välja betrodda personer från din egen Kontakter-app att dela på Apple Watch-enheten. Du kan hantera dessa delade kontakter senare, och ställa in begränsningar, i Skärmtid på din iPhone.

Ställ slutligen in en lösenkod för Skärmtid på klockan och aktivera Skoltid. När du är färdig trycker du på OK för att börja använda Apple Watch-enheten.

* Om du befinner dig i Fastlandskina måste du även se till att appen Kontakter på din iPhone kan använda trådlösa data. Öppna Kontakter och tryck sedan på en av alternativen för att tillåta dataanvändning.

watchos-9-iphone-13-pro-setup-schooltime

Hantera en familjemedlems Apple Watch efter att du har ställt in den

Du kan använda din iPhone för att justera inställningar och anpassa funktioner på en klocka med Familjeinställning:

 1. Öppna Apple Watch-appen på den iPhone som du använde för att ställa in klockan.

 2. Tryck på Alla klockor, tryck på klockan under Familjeklockor och tryck sedan på Klar.

 3. Välj en inställning att justera.

  ios-16-iphone-13-pro-watch-managed-watch-settings

Tillgänglighet för funktioner och appar

Hälso- och träningsfunktioner:

 • Notiser om hög och låg puls är tillgängliga för användare från 13 år.

 • Pulsvariabilitet (HRV) är tillgängligt för användare som är 18 år och äldre.

 • Falldetektering är tillgängligt för användare från 18 år.

 • Användare under 13 år kan använda sig av träningsminuter istället för aktiva kalorier för sitt mål för Rörelse i appen Aktivitet.

 • Användare kan också mäta tid i dagsljus. Föräldrar kan se hur lång tid deras barn tillbringar i dagsljus med hjälp av funktionen Delning av hälsa i appen Hälsa.

Apple Pay-funktioner:

 • Apple Cash Family är tillgängligt för användare under 18 år och tillåter dem att köpa innehåll samt skicka och ta emot pengar i Meddelanden med Apple Pay (endast i USA).

 • Med Familjeinställning går det inte att använda Apple Pay med ett kreditkort eller betalkort i appen Plånbok.

Följande funktioner och appar är inte tillgängliga: Läkemedel, andningsfrekvens, varningar om oregelbunden hjärtrytm, EKG, Historik för förmaksflimmer, Cykelkoll, Sömn, Handledstemperatur, Syrenivå i blodet, Asymmetrisk gång, Ljudböcker, Fjärrkontroll, News, Genvägar och dubbeltrycksgesten.

Nästa steg

Publiceringsdatum: