Notiser om hörlurar på din iPhone, iPod touch eller Apple Watch

Få notiser om att du bör skruva ned volymen när du har nått den rekommenderade exponeringsgränsen på sju dagar för exponering för ljud.

På grund av regler och säkerhetsstandarder kan notiser om hörlurar inte stängas av i vissa länder eller regioner.

Aktivera eller inaktivera Notiser om hörlurar

  1. Öppna appen Inställningar på din iPhone eller iPad.

  2. På din iPhone trycker du på Ljud och haptik. På din iPad trycker du på Ljud.

  3. Tryck på Säkerhet med hörlurar.

  4. Aktivera eller inaktivera Notiser om hörlurar.

Du kan också aktivera Minska starka ljud för att automatiskt sänka hörlursvolymen när den överstiger den förinställda decibelnivån.

Om notiser om hörlurar och volym

Om du lyssnar på ljud i dina hörlurar på för hög volym under för lång tid kan du skada din hörsel. Med Notiser om hörlurar får du veta om din ljudexponering har varit för hög så länge att den påverkar din hörsel. Det kan till exempel innebära över 80 decibel (dB) under 40 timmar totalt under de senaste sju dagarna.

Din iPhone, iPad eller Apple Watch kan nu varna dig när du har överskridit 100 % av exponeringsgränsen på sju dagar när du har på dig hörlurar.* Dessa notiser gör dig medveten om dina lyssningsvanor för att skydda din hörsel. När du får en notis uppmanas du minska volymen. När du har fått en notis kommer din volym automatiskt att ställas in på en lägre nivå när du ansluter dina hörlurar eller ansluter dem via Bluetooth. Du kan fortfarande välja att höja volymen igen om du vill.

ios-16-iphone-13-pro-watchos-9-hearing-notifications.png

*Exponeringsgränsen på sju dagar gäller endast för medieljud. Telefonsamtal räknas inte med i din ljudexponering med hörlurar.

Granska dina notiser

  1. Öppna appen Hälsa på din iPhone eller iPad.

  2. Tryck på fliken Bläddra om du använder din iPhone. Om du använder din iPad trycker du på sidofältet   för att öppna sidofältet.

  3. Tryck på Hörsel och sedan på Notiser om hörlurar.

ios-16-iphone-13-pro--health-browse-hearing-hearing-notifications.png

Visa ljudnivåer för hörlurar i realtid

Du kan när som helst kontrollera dina nuvarande ljudnivåer för hörlurar för att se till att volymen är på en säker nivå.

  • På din Apple Watch trycker du på sidoknappen för att öppna Kontrollcenter och trycker sedan på hörselsymbolen .

  • På din iPhone eller iPad sveper du nedåt från skärmens övre högra hörn och trycker sedan på hörselsymbolen .

Läs mer

Publiceringsdatum: