Använda Falldetektering med en Apple Watch

Om Apple Watch upptäcker ett allvarligt fall kan den hjälpa dig att ringa nödsamtal om det behövs.

Så här fungerar det

Om Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 eller senare eller Apple Watch Ultra eller senare upptäcker ett allvarligt fall medan du har på dig klockan, knackar den dig på handleden, alarmerar med ljud och visar en varning. Du kan välja att ringa ett nödsamtal eller avvisa varningen genom att trycka på Digital Crown, trycka på Stäng längst upp till vänster eller trycka på Jag mår bra.

watchos-10-series-8-fall-detection-notification

Om din Apple Watch känner av att du rör på dig väntar den tills du svarar på varningen och ringer inte automatiskt nödsamtal. Om klockan inte känner av några rörelser under en minut ringer den nödsamtalet automatiskt.1

När samtalet är slut, skickar klockan ett meddelande till dina nödkontakter och berättar var du är så att de vet att din Apple Watch har känt av ett allvarligt fall och ringt nödsamtal. Din klocka hämtar kontaktuppgifterna för dina nödkontakter från ditt medicinska ID.

Om du inte kan röra dig och det finns flera nödnummer i ditt land eller din region väljer din Apple Watch automatiskt ett nödnummer att ringa.

Om du har en iPhone 14 eller senare (alla modeller) kan meddelanden om falldetektering till räddningstjänsten kommuniceras av systemet för SOS Nödanrop via satellit när du är utanför räckvidden för mobilnät och wifi, men Nödanrop SOS via satellit är tillgängligt. Läs mer om Nödanrop SOS via satellit.

Ringa ett samtal

Dra i reglaget för Nödsamtal i notisen om du vill ringa nödsamtal.

Avsluta ett samtal du startade av misstag

Om samtalet har gått igenom men du inte behöver räddningstjänst ska du inte lägga på. Vänta tills en operatör svarar och förklara sedan att du inte behöver hjälp. Om du ringer ett nödsamtal kan du avsluta samtalet när samtalet är klart.

Vad händer om din Apple Watch känner av att du inte rör dig

Om din Apple Watch känner av att du inte har rört på dig på en minut, startar den en nedräkning på 30 sekunder medan den knackar dig på handleden och avger ett larm. Larmet blir allt högre så att du eller någon i närheten kan höra det. Om du inte vill ringa nödsamtalet trycker du på Avbryt. När nedräkningen avslutas ringer din Apple Watch automatiskt nödsamtal samt dina nödkontakter.

När samtalet kopplas fram spelar din Apple Watch upp ett ljudmeddelande som informerar räddningstjänsten om att din Apple Watch har känt av ett allvarligt fall. Därefter delar den din aktuella platsinformation med latitud- och longitudkoordinater.2 Om du tidigare har aktiverat inställningen Dela under nödsamtal under Medicinskt ID delas ditt medicinska ID automatiskt med räddningstjänsten. Första gången meddelandet spelas upp är ljudet på högsta volym, men därefter sänks den så att du, eller någon i närheten, kan prata med den som svarade. Meddelandet fortsätter att spelas upp tills du trycker på Stoppa inspelat meddelande eller samtalet avslutas.

Handledsavkänning måste vara aktiverat för att din klocka ska ringa nödsamtal automatiskt: Öppna appen Inställningar på din Apple Watch, tryck på Lösenkod och se till att Handledsavkänning är aktiverat.

När registreras fall?

Fall registreras automatiskt i appen Hälsa, såvida du inte säger att du inte har ramlat när din Apple Watch ställer frågan. Kontrollera fallhistoriken genom att öppna appen Hälsa på din iPhone och sedan trycka på fliken Bläddra. Tryck på Övriga data och sedan på Antal fall.

Aktivera eller inaktivera Falldetektering

 1. Öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.

 2. Tryck på Nödanrop SOS.

 3. Aktivera eller inaktivera Falldetektering. Om Falldetektering är på kan du välja Alltid på eller Endast under träningspass.

   ios-16-iphone-13-pro-watch-emergency-sos

Om du angav din ålder när du ställde in din Apple Watch eller i appen Hälsa och du är över 55 år, aktiveras den här funktionen automatiskt. Kontrollera att rätt ålder visas i Medicinskt ID och i din Hälsoprofil. Falldetektering är endast tillgängligt för personer som är 18 år eller äldre.

Apple Watch känner inte av alla fall. Din klocka kan uppfatta aktivitet med stor kraft som ett fall och utlösa falldetektering.

Ställa in ditt medicinska ID och lägga till nödkontakter

 1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Hälsa > Medicinskt ID.

 2. Tryck på Redigera.

 3. Ange ditt födelsedatum och andra hälsouppgifter.

  ios-16-iphone-13-pro-settings-health-medical-id
 4. För att lägga till en nödkontakt trycker du på knappen Lägg tillknappen Lägg till under Nödkontakter. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation.

 5. Om du vill ta bort en nödkontakt trycker du på knappen Ta bortknappen Ta bort bredvid kontakten och sedan på Radera.

 6. Aktivera Visa på låsskärm så att Medicinskt ID är tillgängligt på låsskärmen. Vid nödfall ger det här information till personer som vill hjälpa dig. Aktivera Dela under nödsamtal för att dela Medicinskt ID med utryckningspersonal. När du ringer eller skickar sms till räddningstjänsten med din iPhone eller Apple Watch delas Medicinskt ID automatiskt med räddningstjänsten.

 7. Tryck på Klar.

Du kan inte ange räddningstjänsten som en nödkontakt.

Ställa in övriga nödfunktioner

1. I vissa regioner kan det lokala nödsystemet kräva en manuell inmatning när nödsamtalet väl är kopplat, till exempel ”Tryck 1 för ...”. I dessa mycket sällsynta fall kan menyalternativet inte väljas automatiskt för att du ska kunna slutföra nödsamtalen, men dina nödkontakter kommer ändå att meddelas.

2. Endast tillgängligt i USA och Kanada. När du ringer eller skickar SMS till en räddningstjänst skickas din plats och din krypterade medicinska ID-information till Apple. Din plats används för att avgöra om tjänsten för utökade nödfallsdata stöds i ditt område. Om den stöds vidarebefordrar Apple din information till en partner för vidare leverans till räddningstjänsten. Apple kan inte läsa din medicinska ID-information. Om du stänger av Nödsamtal och SOS under Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster kan den här kontrollen inte utföras och information om medicinskt ID delas inte. Det är endast möjligt att skicka sms till en räddningstjänst i vissa länder och regioner.

Publiceringsdatum: