Hålla Apple Watch inom acceptabla driftstemperaturer

Läs mer om lämpliga driftsförhållanden för en Apple Watch och få tips för att upprätthålla de temperaturerna och hantera din enhet på ett säkert sätt.

Se rekommenderade temperaturer och förhållanden nedan för de flesta Apple Watch-modellerna eller för Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra och senare är utformade för att användas i förhållanden och situationer som inte rekommenderas för andra Apple Watch-modeller.

Rekommenderade förhållanden för användning och förvaring av de flesta Apple Watch-modeller

Apple Watch är utformad för att fungera bäst i omgivningstemperaturer mellan 0° och 35 °C.

Du kan förvara din Apple Watch i omgivningstemperaturer mellan -20° och 45 °C.

Rekommenderade förhållanden för användning och förvaring av Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra och senare fungerar bäst i följande förhållanden:

 • Omgivningstemperatur medan du har på dig din Apple Watch Ultra: -20° till 55 °C

 • Omgivningstemperatur medan Apple Watch Ultra laddas: 0° till 35 °C

 • Omgivningstemperatur när Apple Watch Ultra förvaras: -20° till 45 °C

 • Vattentemperatur vid undervattensaktiviteter med Apple Watch Ultra: 0° till 40 °C

 • Relativ luftfuktighet: 5 % till 90 %, icke-kondenserande

Omgivningstemperatur och andra förhållanden kan påverka vissa funktioner på en Apple Watch Ultra och senare och andra Apple Watch-modeller. Till exempel kanske ditt batteri inte håller lika länge vid låga temperaturer. EKG-appen är endast korrekt när den används i omgivningstemperaturer mellan 0° och 35 °C. Pulsmätningar kan vara mindre exakta vid låga omgivningstemperaturer. Och vid mycket låga temperaturer, eller under förhållanden där temperaturen ändras snabbt, kanske pekskärmen på din Apple Watch inte svarar som förväntat.

Temperaturhantering för Apple Watch

En Apple Watch bör inte ligga obevakad i direkt solsken en längre tid eller lämnas på platser som i bilar under varma dagar. Om enheten förvaras eller används utanför det rekommenderade temperaturintervallet kan batteritiden försämras och andra skador uppstå.

Den interna temperaturen i Apple Watch regleras automatiskt vid behov. Om detta händer kan du märka att:

 • Laddningstiden kan förlängas eller så kan laddningen avbrytas.

 • Bildskärmen kan tonas ned.

 • Dataöverföringar kan pausas eller bli långsammare.

 • Appar kan stängas.

 • På mobildataversioner av Apple Watch kanske du inte har en mobilnätsanslutning eller kanske inte kan ringa eller ta emot samtal. I sådana fall kommer mobilnätsknappen i Kontrollcenter vara röd. Mobilnätsanslutningen börjar fungera normalt igen efter att Apple Watch har svalnat. Du kan dock fortfarande ringa nödsamtal.

Om din Apple Watch blir för varm

watchos-10-series-8-watch-temperature

Om Apple Watch är i temperaturer över de normala visar den endast en röd termometer och tiden. Följ dessa anvisningar om detta inträffar:

 1. Om du har på dig enheten tar du av den från handleden. Om din Apple Watch håller på att laddas tar du bort den från laddaren. Din klocka stängs av några sekunder efter att termometern visas. Klockan stängs inte av om du lämnar den på laddaren. Den röda termometern visas igen om du försöker slå på klockan igen.

 2. Placera Apple Watch på en mindre varm plats och låt den svalna innan du slår på den eller fortsätter ladda den. Klockan slås på när den har svalnat.

 3. Om du ringer mobilsamtal på en mobildataversion av Apple Watch i ett område med dålig signalkvalitet flyttar du dig till en plats där signalen är starkare.

Hantera Apple Watch och tillbehören på ett säkert sätt

Apple Watch samt strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch följer tillämpliga standarder och gränser för yttemperaturer. Även inom dessa gränser kan långvarig kontakt med varma ytor orsaka obehagskänslor och personskador.

Här följer några säkerhetstips:

 • Tänk på att Apple Watch samt strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch blir varma när de ansluts till en strömkälla.

 • Apple Watch, magnetiska laddningskablar till Apple Watch och strömadaptrar bör inte ha långvarig kontakt med huden när de är anslutna till en strömkälla.

 • Apple Watch samt strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch bör läggas på en plats med god ventilation vid laddning. Enheterna ska till exempel inte vara täckta när de laddas eller är anslutna till strömkällor.

 • När mobildata används på Apple Watch-modeller med mobil uppkoppling kan enheten kännas varm.

 • Ta av din Apple Watch om den känns för varm. Var extra försiktig om du har ett fysiskt tillstånd som påverkar din förmåga att känna värme mot kroppen.

Apple Watch, strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch uppfyller standarden för skydd för IT-utrustning (Safety of Information Technology Equipment), IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Många länder och regioner har godkänt denna säkerhetsstandard. Den kallas till exempel:

 • UL 60950-1 i USA

 • CSA 60950-01 i Kanada

 • EN 60950- i Europa

 • AS/NZS 60950:1 i Australien och Nya Zeeland

Publiceringsdatum: