Ta bort parkopplingen och radera din Apple Watch

När du tar bort parkopplingen återställs Apple Watch till fabriksinställningarna.

Innan du börjar

 • Om du har den iPhone som din Apple Watch är parkopplad med ska du följa stegen för att ta bort parkopplingen från Apple Watch. Åtgärden tar bort Aktiveringslås från din Apple Watch samt raderar allt innehåll och alla inställningar på den. Om du inte har den parkopplade iPhone-enheten kan du radera din Apple Watch. Aktiveringslås tas inte bort.

 • Om du använder din Apple Watch med ett resekort i Plånbok-appen ska du ta bort ditt resekort från din Apple Watch innan du tar bort parkopplingen.

 • Apple Watch har ingen plats för ett fysiskt SIM och ingen återställningsknapp – syftet med hålen i Apple Watch-boetten är att låta ljud färdas till och från mikrofonen och högtalarna och att möjliggöra mätningar av vattendjup på Apple Watch Ultra. För att undvika att skada klockan ska du inte föra in något i hålen i Apple Watch-boetten.

Så här tar du bort parkopplingen till och raderar din Apple Watch om du har din iPhone

 1. Håll din Apple Watch och din iPhone nära varandra när du tar bort parkopplingen.

 2. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.

 3. Gå till fliken Min klocka och tryck på Alla klockor.

 4. Tryck på infoknappen  bredvid den klocka vars parkoppling du vill ta bort.

  ios-17-iphone-14-pro-watch-all-watches
 5. Tryck på Ta bort parkoppling.

  ios-17-iphone-14-pro-watch-all-watches-info-unpair-watch-ontap
 6. Tryck på Ta bort [namnet på din Apple Watch].

 7. På GPS + Cellular-modeller kan du välja om du vill behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang.

  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen.

  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang.

 8. Ange ditt Apple-ID-lösenord för att inaktivera Aktiveringslås och tryck sedan på Ta bort parkoppling.

Innan du raderar allt innehåll och alla inställningar på Apple Watch skapar iPhone en ny säkerhetskopia av din Apple Watch. Du kan använda säkerhetskopian för att återskapa en ny Apple Watch. När din Apple Watch inte är parkopplad längre visas meddelandet Starta parkoppling.

Nu kan du ställa in din Apple Watch igen eller stänga av denom du ska sälja eller ge bort den.

Så här raderar du din Apple Watch om du inte har din iPhone

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och alla inställningar på din Apple Watch.

  watchos-10-series-8-settings-general-reset
 2. Skriv in ditt lösenord om du uppmanas till det.

 3. På GPS + Cellular kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang.

  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen.

  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang.

 4. Bekräfta genom att trycka på Radera allt. Då återställs din Apple Watch till fabriksinställningarna.

Nu kan du ställa in din Apple Watch igen. Du behöver Apple-ID:t och lösenordet som är kopplat till klockan för att stänga av aktiveringslåset.

Raderar du allt innehåll raderas alla medier, alla data och alla inställningar från din Apple Watch. Aktiveringslås tas inte bort. Vill du ta bort aktiveringslåset måste du först ta bort parkopplingen. Innan du raderar klockan skapas en säkerhetskopia av innehållet på din iPhone.

Läs mer

Ta reda på vad du ska göra om du glömt lösenkoden till din Apple Watch.

Publiceringsdatum: