Om du inte kan ansluta till App Store, iTunes Store eller andra Apple-tjänster

Läs om vad du kan göra om du ser ett meddelande om att det inte går att ansluta, om en app inte läser in något eller om innehåll inte hämtas färdigt.

Prova dessa steg om du inte kan ansluta till någon av dessa appar eller tjänster:

 • App Store

 • Apple Arcade

 • Game Center

 • Apple-kontokort

 • Apple Books

 • Apple Music

 • Apple Fitness+

 • Apple Podcasts

 • Apple TV+

 • Apple TV-kanaler

 • Apple News

 • iTunes Store

Kontrollera sidan för systemstatus

Ta reda på om det finns ett avbrott i en tjänst i ditt land eller region.

Kontrollera Apple-sidan Systemstatus

Kontrollera att enheten är ansluten till internet

Använd valfri webbläsare för att ansluta till valfri webbplats. Om ingenting kan läsas in använder du en annan enhet på samma nätverk för att se om den kan ansluta till någon webbplats. Om ingen annan enhet har åtkomst till internet stänger du av din Wi-Fi-router och startar den igen för att nollställa den. Om du fortfarande inte kan ansluta till Wi-Fi-nätverket kontaktar du din internetleverantör för mer hjälp. Om det bara är din första enhet som inte kan ansluta till internet kan du få hjälp med Wi-Fi på din iPhone eller iPad, Apple Vision Pro, Apple Watch, Apple TV eller Mac.

Om du ansluter till internet via mobilnätet på din iPhone eller iPad kontrollerar du att du har aktiverat mobildata för appen som du använder. Det gör du genom att öppna appen Inställningar, trycka på Mobilnät och sedan aktivera Mobildata.

Uppdatera mjukvaran

Uppdatera till den senaste versionen av iOS eller iPadOS, visionOS, macOS, tvOS, watchOS eller mjukvara till din enhet som inte kommer från Apple. Försök sedan ansluta igen.

Kontrollera datum och tid

Kontrollera att datum och tid på enheten är korrekt inställda för din tidszon. Om datum och tid är felaktiga uppdaterar du dem eller aktiverar alternativet för att ställa in datum och tid automatiskt. Få mer hjälp med datum och tid.

 • På iPhone, iPad och Apple Vision Pro: Öppna appen Inställningar. Tryck på Allmänt och sedan på Datum och tid.

 • På Mac: Öppna Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Datum och tid.

 • På Apple TV: Öppna appen Inställningar. Klicka på Allmänt och sedan på Datum och tid.

Om du fortfarande inte kan ansluta

Om du provat alla stegen ovan och fortfarande inte kan ansluta kontaktar du Apple-supporten.

Tillgänglighet i butik och funktioner kan variera beroende på land eller region. Läs mer om tillgänglighet i ditt land eller din region.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: