Viktig information om GarageBand för iOS och iPadOS

Läs om aktuella och tidigare versioner av GarageBand för iOS och iPadOS.

Nyheter i GarageBand för iOS 2.3.15

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat vid import av en MIDI-fil som använder en 3/4-delstakt.

 • Åtgärdar ett problem när GarageBand oväntat kan avsluta under redigering av MIDI-ton hastigheter.

Drummer

 • Swing-menyn i Drummer innehåller nu ett nytt alternativ som heter Swing None.

Step Sequencer

 • Uppspelningen förblir nu synkroniserad efter att uppspelningshastigheten för en rad har ändrats och sedan återgått till den ursprungliga inställningen.

Jam Sessions

 • Jam Sessions-inställningarna visar inte längre dubblettposter för enheter.

Allmänt

 • Korrigerar ett problem där ett sustain-beteende kan kvarstå även när du byter till patchar som inte ger något alternativ att inaktivera.

 • GarageBand visar nu alltid ett meddelande när en Bluetooth-ljudenhet är ansluten.

 • Att spela ett ackord med tre toner (tryck med tre fingrar) på ett pekinstrument utlöser inte längre en Ångra-prompt.

Tidigare versioner

GarageBand 2.3.14

Användaren måste nu tillåta åtkomst till mikrofonen i GarageBand innan ljud spelas in med mikrofonen eller en annan källa.

GarageBand 2.3.13

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand har nu förbättrad prestanda när du bläddrar i ljud för pekinstrument medan du spelar in på iPad.

 • Löser ett problem där GarageBand kunde avslutas oväntat när ljudpaket installerades.

Prestanda

 • Ljudenhetens reglage avbryts inte längre eftersom ljudmotorn till GarageBand nu automatiskt startar om när en extern enhet ansluts.

Hjälpmedel

 • VoiceOver meddelar nu låtavsnitt när de sveps igenom.

Ljudbibliotek

 • Genom att dra loopen med biltuta i Toy Box-ljudpaketet från Loopbläddraren till ett spår placeras nu rätt ljud i spåret.

 • Horse-effekten i Erhu-instrumentet förblir inte längre aktiv när du släpper reglaget och när Grace Notes utlöses samtidigt.

 • Löser ett problem där vissa Apple Loops förhandsvisades korrekt i loopbläddraren, men sedan inte lät likadant när de drogs till spårområdet.

Pekinstrument

 • Att dubbelklicka på ackordremsan på iPhone gömmer inte längre tangentbordet.

Extern hårdvarusupport

 • Ingångar från ljudenheter som stöder AudioDriverKit kan nu väljas i GarageBand.

Allmänt

 • Nivåmätaren visas nu som förväntat i menyn med ingångar när du använder ett flerkanaligt ljudgränssnitt.

GarageBand 2.3.12

Nya funktioner och förbättringar

 • Knappen Nytt mönster har lagts till i Stegsequencer.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre ibland när du trycker på en not i pianorullen flera gånger i snabb följd.

 • GarageBand låser sig inte längre första gången en Audio Unit-tilläggsapp instansieras i ett projekt.

Prestanda

 • Prestanda har förbättrats när du använder två fingrar för att styra hi-hats i trumsetet.

 • När en provlyssning av en loop startas medan en video spelas upp, stoppas nu videons ljuduppspelning.

Hjälpmedel

 • VoiceOver läser nu upp nu reglagevärden korrekt i Compressor.

 • VoiceOver läser nu upp knappen Ny inspelning korrekt i dokumenthanteraren.

 • Effektpedaler i Smart Guitar-instrumentet kan nu aktiveras med hjälp av VoiceOver.

 • Navigering i Spårinställningar med hjälp av VoiceOver har förbättrats.

 • VoiceOver kan nu användas för att skapa, ändra och ta bort automatiseringspunkter.

 • VoiceOver läser nu upp värden för reglagen i samplaren så fort de markeras.

 • VoiceOver läser nu upp pianotangentknappen korrekt.

 • VoiceOver uppdateras nu för att läsa upp ändringar i reglage när en ny kanalremseinställning läses in.

 • VoiceOver omfattar nu klocktickningspositionen när den aktuella uppspelningspositionen läses upp.

 • VoiceOver omvandlar inte längre namn på ackord som innehåller höga toner till enharmoniska låga motsvarigheter.

 • VoiceOver aktiverar nu regionändringsmenyn i iPadOS.

 • Tvåfingersskrubb för att nollställa till början av projektet under uppspelning fungerar nu med VoiceOver.

 • VoiceOver läser nu upp i slagverksreglagen i Drummer korrekt.

 • VoiceOver ger nu feedback när regiongränser ändras.

 • VoiceOver läser nu upp det aktuella synliga området korrekt vid rullning i området Spår.

 • Enklare navigering i FX-reglage med hjälp av VoiceOver.

 • Nu är det möjligt att navigera genom alla steg i virveltrumraden i Slagsequencer.

 • VoiceOver läser nu upp det valda målet korrekt när objekt dras och släpps.

 • Knappen för att trycka tempo kan nu styras med hjälp av VoiceOver.

 • VoiceOver läser nu upp knappen Ansiktsigenkänning korrekt.

 • VoiceOver ger nu en varning när en Apple Loop dras till en plats som inte stöds i Live Loops-rutnätet.

 • Loopbläddraren är nu fullständigt tillgänglig med VoiceOver.

 • VoiceOver läser nu upp knappen Nollställ filter korrekt i loopbläddraren.

 • Reglaget för variation av bas- och virveltrumma inaktiveras som förväntat i VoiceOver när Följ är aktiverat.

 • Användningen av VoiceOver för att navigera och justera effektreglagen med effektpedaler har förbättrats.

 • VoiceOver läser nu upp aktuella värden för notlängder när de ändras i pianorullen.

 • Videouppspelningsknappen i ljudpaketen för producenter och artister är nu tillgänglig med VoiceOver.

 • Inmatningsreglaget för nya ljudinspelningar är nu tillgängligt med VoiceOver.

 • VoiceOver läser nu upp antalet tillgängliga nya loopar i popoverknappen för att hämta fler Apple Loops.

 • VoiceOver läser nu in volymreglaget i popoverfönstret Loopar.

 • VoiceOver läser nu in antalet tillgängliga notiser i ljudbiblioteket.

 • VoiceOver-uppläsningar för tidslinjalen ändras nu till sekunder/millisekunder när formatet ändras från takter och slag.

 • Namnen på reglagen som VoiceOver läser upp stämmer nu med motsvarande namn i GarageBand Hjälp.

 • VoiceOver läser inte längre kontinuerligt upp reglagevärden för cutoff och resonans som 100 % när elbasinstrumenten används.

 • Nu är det möjligt att importera loopar till samplaren med hjälp av VoiceOver.

 • VoiceOver läser nu upp radnummer i Slagsequencer.

 • VoiceOver läser nu upp ändringar av värden i knappen Automatisk uppspelning i Smarta instrument.

 • VoiceOver-uppläsningar avbryts inte längre när fokus ändras när en ljudinspelning raderas, kopieras, klistras in eller dupliceras.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp knappen Läs mer om reglagefältet.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp skalknappen när erhun används.

 • VoiceOver tillhandahåller nu hörbar inräkning vid inspelning.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp EQ-reglagen i förstärkarinsticksprogrammet.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp klaviaturreglagen när samplaren används.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp valda skalor när samplaren används.

 • Smart Keyboard är nu fullständigt tillgängligt med VoiceOver.

 • VoiceOver läser inte längre upp ”null, null” när en inläsningsindikator visas i GarageBand.

 • VoiceOver läser nu upp antalet tillgängliga ljudpaket i fönstret Hämta fler klaviaturljud.

 • Beskrivande text i klaviaturspårväljaren är nu tillgänglig med VoiceOver.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp både sekunder och bråkdelar av sekunder när uppspelningshuvudet dras.

 • VoiceOver läser nu korrekt upp alla knappar och element i Live Loops-biblioteket.

 • Alla skärmar med information om objekt från ljudbiblioteket är nu fullständigt tillgängliga med VoiceOver.

 • Nu är det möjligt att välja och slå ihop spår med VoiceOver.

 • Olika inaktiva reglage visas inte längre bara som aktiverade när VoiceOver används.

 • Nu kan VoiceOver aktivera automatiseringsknappen i spårrubriken.

 • Nu är det lättare att navigera i Drummer med VoiceOver.

 • VoiceOver erbjuder inte längre att dela en låt när en mapp markeras vid delning.

 • Knapparna Duplicera och Lägg till låt är nu tillgängliga med VoiceOver.

 • Anslagsreglaget i skärmklaviaturen kan nu användas med VoiceOver.

 • Notredigeraren kan nu användas med VoiceOver.

 • Automatiseringsredigeraren kan nu användas med VoiceOver.

 • Det visuella EQ-insticksprogrammet kan nu användas med VoiceOver.

Live Loops

 • Live Loops-celler kan nu spelas upp i sin fulla längd enligt inställningen i redigeraren.

 • Live Loops-celler spelas nu upp som förväntat efter att låttempot har justerats flera gånger.

Innehåll

 • Vid provlyssning av en artists loop stoppas nu förhandsvisningsvideon.

Exportera och dela

 • Exporterade eller delade projekt omfattar nu ljud från AUReverb2-insticksprogram som används i projektet.

Insticksprogram

 • Sustain in Alchemy påverkar nu den not som trycks ned.

Ångra

 • Ångra fungerar nu efter inklistring av automatisering.

Publiceringsdatum: