Använda föräldrakontroller på ditt barns iPhone och iPad

Du kan aktivera innehålls- och integritetsbegränsningar i Skärmtid för att hantera innehåll, appar och inställningar på ditt barns enhet. Du kan också begränsa vuxet innehåll, köp och hämtningar samt ändringar av integritetsinställningar.

Apples föräldrakontroller är viktiga verktyg som gör det möjligt för föräldrar att välja hur och hur ofta barnen kan använda sina enheter. Föräldrakontroller är inbyggda direkt i varje iPhone, iPad och Mac.

Aktivera innehålls- och integritetsbegränsningar

Du kan ställa in åldersrelaterade begränsningar för innehåll, köp och hämtningar samt integritetsinställningar när du ställer in Skärmtid. Om du väljer att ställa in senare kan du aktivera innehålls- och integritetsbegränsningar i Skärmtid.

 1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Skärmtid.

 2. Välj ditt barns namn under Familj.

 3. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Om du uppmanas till det anger du lösenkoden till Skärmtid och aktiverar sedan innehålls- och integritetsbegränsningar.

Om du stänger av innehålls- och integritetsbegränsningar pausas alla föräldrakontroller som du har aktiverat tills du aktiverar innehålls- och integritetsbegränsningar igen.

Aktivera föräldrakontroll för ditt barns enhet

 • När du har aktiverat innehålls- och integritetsbegränsningar kan du ställa in specifika föräldrakontroller.

 • Uppdatera alla de enheter i din familjegrupp till den senaste mjukvaruversionen innan du slår på föräldrakontroller eller ändrar inställningarna för föräldrakontroller för att se till att inställningarna för föräldrakontroller synkroniseras mellan olika enheter.

Förhindra köp i App Store

Du kan hindra ditt barn från att installera eller radera appar, genomföra köp inuti appar i appar som installerats från App Store med mera.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.

 3. Tryck på Köp i iTunes och App Store (eller Installation och köp av appar).

 4. Välj en inställning och ställ in på Tillåt inte.

Du kan även ändra lösenordsinställningarna för ytterligare köp från iTunes, App Store, Bokhandel eller Apple TV-appen. Välj Kräv alltid eller Kräv inte under Kräv lösenord.

Läs mer om hur du hanterar inställningar för appinstallation för ditt barns iPhone inom EU

Tillåta inbyggda appar och funktioner

Du kan begränsa användningen av inbyggda appar eller funktioner. Om du stänger av en app eller funktion kommer appen eller funktionen inte att raderas, utan den är bara tillfälligt dold från din startskärm. Om du till exempel stänger av Mail kommer appen Mail inte att visas på hemskärmen förrän du slår på den igen.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet.

 3. Ange din lösenkod för Skärmtid.

 4. Tryck på Tillåtna appar.

 5. Välj apparna som du vill tillåta.

  En iPhone-skärm som visar tillåtna appar

Förhindra barnförbjudet innehåll och åldersgränser

Du kan även förhindra uppspelning av musik med barnförbjudet innehåll och filmer eller TV-serier med specifika åldersgränser. Appar har även åldersgränser som kan konfigureras med innehållsbegränsningar.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.

 3. Välj inställningarna som du vill ha för varje funktion eller inställning under Tillåtet butiksinnehåll.

  En iPhone-skärm som visar alternativ för innehållsbegränsningar

Här är typerna av innehåll som du kan begränsa:

 • Musik, Podcaster, News och Fitness: Förhindra uppspelning av musik, musikvideor, podcaster, nyheter och träningspass med barnförbjudet innehåll

 • Musikvideor: Förhindra att någon hittar och visar musikvideor

 • Musikprofiler: Förhindra delning av det du lyssnar på med vänner liksom visning av det de lyssnar på

 • Filmer: förhindra filmer med särskilda klassificeringar

 • Tv-program: förhindra tv-program med särskilda klassificeringar

 • Böcker: förhindra innehåll med särskilda klassificeringar

 • Appar: Förhindra appar med särskilda klassificeringar (eller oklassificerade appar i EU)

 • Appklipp: Förhindra appklipp med särskilda betyg

Förhindra webbinnehåll

iOS och iPadOS kan automatiskt filtrera webbplatsinnehåll för att begränsa åtkomst till barnförbjudet innehåll i Safari och andra appar på din enhet. Du kan även lägga till specifika webbplatser i en godkänd lista eller blockeringslista, eller så kan du begränsa åtkomsten till endast godkända webbplatser.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och ange din lösenkod för Skärmtid.

 3. Tryck på Innehållsbegränsningar och tryck sedan på Webbinnehåll.

 4. Välj Obegränsad åtkomst, Begränsa webbplatser med barnförbjudet innehåll eller Tillåtna webbplatser.

  En iPhone-skärm som visar webbinnehållsalternativ för föräldrakontroll

Du kanske behöver lägga till information, till exempel webbplatsen du vill begränsa, beroende på vilken åtkomst du tillåter.

Varje gång ditt barn uppdaterar en enhet som är inloggad med barnets Apple-ID till iOS 17 eller senare, iPadOS 17 eller senare, watchOS 10 eller senare eller macOS Sonoma eller senare för första gången, återställs begränsningar för webbinnehåll till Begränsa vuxna webbplatser för barnets alla enheter om barnet är under 13* år.

Begränsa Siri-webbsökningar

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.

 3. Rulla ned till Siri och välj sedan dina inställningar.

Du kan begränsa följande Siri-funktioner:

 • Innehåll från webbsökningar: Hindra Siri från att söka på webben när du ställer en fråga

 • Barnförbjudet språk: Hindra Siri från att visa barnförbjudet språk

Begränsa Game Center

Dessa begränsningar gäller endast för spel som använder Game Center-funktioner.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.

 3. Rulla ned till Game Center och välj sedan dina inställningar.

  En iPhone-skärm som visar alternativ för innehållsbegränsningar för föräldrakontroll
  • Spel för flera spelare: förhindra möjligheten att spela spel för flera spelare med alla, tillåt bara med vänner eller tillåt med alla

  • Lägga till vänner: Förhindra möjligheten att lägga till vänner i Game Center

  • Hitta vänner: Förhindra möjligheten att dela en vänlista med tredjepartsspel i Game Center

  • Skärminspelning: Förhindra möjligheten att spela in skärmen och ljudet

  • Multiplayer i närheten: Förhindra möjligheten att aktivera inställningen i närheten

  • Privata meddelanden: Förhindra möjligheten att röstchatta eller skicka eller ta emot anpassade meddelanden med spel- och väninbjudningar

  • Ändringar i profilintegritet: Förhindra möjligheten att ändra inställningar för profilintegritet

  • Ändringar av avatar och smeknamn: Förhindra möjligheten att ändra Game Center avatar och smeknamn

Tillåta ändringar av integritetsinställningar

Integritetsinställningarna på din enhet ger dig kontroll över vilka appar som har åtkomst till information som lagras på enheten eller hårdvarufunktionerna. Till exempel kan du låta en app för ett socialt nätverk begära åtkomst till kameran så att du kan ta och överföra bilder. Du kan tillåta eller begränsa ändringar endast för din enhet för vissa inställningar.

Så här tillåter du ändringar av integritetsinställningar:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.

 3. Under integritet trycker du på den inställning du vill ändra.

Du kan begränsa följande:

 • Platstjänster: lås inställningarna för att tillåta appar och webbplatser att använda plats

 • Kontakter: hindra appar från att komma åt dina kontakter

 • Kalendrar: hindra appar från att komma åt din kalender

 • Påminnelser: hindra appar från att komma åt dina påminnelser

 • Bilder: hindra appar från att begära åtkomst till dina bilder

 • Dela min plats: Lås inställningarna för platsdelning i Meddelanden och Hitta

 • Bluetooth-delning: hindra enheter och appar från att dela data via Bluetooth

 • Mikrofon: hindra appar från att begära åtkomst till mikrofonen

 • Röstigenkänning: hindra appar från att komma åt Röstigenkänning eller Diktering

 • Apple-reklam: Förhindra ändringar av reklaminställningar

 • Tillåt appar att begära att spåra: Förhindra spårningsaktivitet av appar som du har nekat åtkomst till

 • Media och Apple Music: hindra appar från att komma åt dina bilder, videor eller musikbibliotek

Tillåta ändringar av andra inställningar och funktioner

Du kan tillåta ändringar av andra inställningar och funktioner på samma sätt som du kan tillåta ändringar av integritetsinställningarna.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.

 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.

 3. Under Tillåt ändringar väljer du funktionerna eller inställningarna som du vill tillåta ändringar av och väljer sedan Tillåt eller Tillåt inte.

Här är en del funktioner och inställningar som du kan tillåta ändringar av:

 • Lösenkod och Face ID: Förhindra ändringar av lösenkod, Touch ID och Face ID

 • Konto: Förhindra ändring av konton i Konton och lösenord

 • Mobildata: Förhindra ändringar av mobildatainställningar

 • Minska starka ljud: Förhindra ändringar av volyminställningarna för säker lyssning

 • Fokuset Kör bil: Förhindra ändringar av Fokuset Kör bil

 • Tv-leverantör: Förhindra ändringar av tv-leverantörens inställningar

 • Appaktiviteter i bakgrunden: Förhindra ändringar av om appar ska köras i bakgrunden eller inte

Göra ändringar i hälso- och säkerhetsfunktioner

Vissa skärmtidsfunktioner kan vara aktiverade som standard för barn under 13 år i en familjedelningsgrupp.

Läs mer om kommunikationssäkerhet på ditt barns iPhone eller iPad

Läs mer om skärmavstånd

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: