Lägga till ett resekort i Apple Plånbok

Lägg till ett resekort i appen Plånbok för att betala för resor med Apple Pay.

När du ska åka kollektivt med Apple Pay behöver du:

Om du vill lägga till ett nytt resekort måste du ha ett berättigat betalningskort i Plånbok-appen.

Lägga till ett resekort på iPhone eller Apple Watch

Du kan lägga till ett resekort i Plånbok på din iPhone eller Apple Watch.

Så här lägger du till ett resekort på din iPhone

 1. Öppna appen Plånbok på din iPhone.

 2. Tryck på knappen Lägg till Knappen Lägg till.

 3. Tryck på Resekort om du vill lägga till ett nytt kollektivtrafikkort eller tryck på Föregående kort om du vill lägga till ett kort som du tidigare lagt till i Plånbok.

 4. Välj ett resekort i listan eller sök efter plats eller kortnamn.

 5. Tryck på Fortsätt.

 6. Välj ett belopp som ska läggas till på kortet och tryck på Lägg till.2

 7. Följ stegen på skärmen för att bekräfta köpet och lägga till resekortet.

Så här lägger du till ett resekort på din Apple Watch

 1. Öppna Plånbok-appen på din Apple Watch.

 2. Rulla ned och tryck på Lägg till kort.

 3. Tryck på Resekort om du vill lägga till ett nytt kollektivtrafikkort eller tryck på Föregående kort om du vill lägga till ett kort som du tidigare lagt till i Plånbok.

 4. Välj ett resekort i listan.

 5. Tryck på Fortsätt.

 6. Välj ett belopp att sätta in på kortet och tryck på Fyll på pengar.2

 7. Följ stegen på skärmen för att bekräfta köpet och lägga till resekortet.

När du lägger till ett berättigat resekort kan kortet automatiskt ställas in på Expressläge. Du kan också ha möjlighet att fylla på ditt resekort i appen Plånbok.

Användning och tillgänglighet för resekort kan vara begränsad beroende på region. Kontakta ditt kollektivtrafiksföretag och fråga om det går att lägga till resekort i Plånbok i din stad eller region.

På Apple Watch-enheter som hanteras med Familjeinställning går det kanske inte att lägga till kort direkt på Apple Watch-enheten.

Överföra ditt fysiska resekort till Apple Plånbok

Om du har ett fysiskt resekort kan du i vissa fall flytta det och det aktuella saldot till Plånbok på din iPhone eller Apple Watch.

Överföra ditt fysiska resekort till iPhone

 1. Öppna appen Plånbok på din iPhone.

 2. Tryck på knappen Lägg till Knappen Lägg till.

 3. Tryck på Resekort.

 4. Välj ett kort i listan eller sök efter plats eller kortnamn.

 5. Tryck på Fortsätt.

 6. Tryck på Överför befintligt kort.

 7. Ange kortnumret och andra uppgifter som efterfrågas.3

 8. Lägg resekortet på ett platt underlag och lägg den övre delen av din iPhone på kortet tills Kort tillagt visas på skärmen. Processen kan ta några minuter.

Överföra ditt fysiska resekort till Apple Watch

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone.

 2. Gå till fliken Min klocka och tryck på Plånbok och Apple Pay.

 3. Tryck på Lägg till kort och sedan på Resekort.

 4. Välj ett kort i listan eller sök efter plats eller kortnamn.

 5. Tryck på Fortsätt.

 6. Tryck på Överför befintligt kort.

 7. Ange kortnumret och andra uppgifter som efterfrågas.3

 8. Lägg resekortet på ett platt underlag och lägg den övre delen av din iPhone på kortet tills Kort tillagt visas på skärmen. Processen kan ta några minuter.

Om ett felmeddelande visas, till exempel Inget kort hittades eller Kunde inte lägga till kort:

 • Om du har ett skal på din iPhone ska du ta av skalet eller ta bort eventuell metall som kan ligga mellan din iPhone och det fysiska kortet.

 • Se till att överdelen på din iPhone vilar på det fysiska kortet och att du håller din iPhone stilla.

 • Hör efter med kollektivtrafikföretaget om det går att överföra ditt fysiska kort.

När du har överfört ditt fysiska kort till Plånbok kan det fysiska kortet sluta fungera.

Använda Expressläge med resekortet

När du använder Expressläge kan du betala för resor genom bara ett tryck. Du behöver inte väcka eller låsa upp din enhet, eller autentisera med hjälp av Face ID, Touch ID eller en lösenkod.

När du lägger till ett berättigat resekort kan det hända att Expressläge är aktiverat som standard för det kortet. Du kan också välja ett berättigat kollektivtrafiks- eller betalningskort som ditt expresslägeskort.

Läs om hur du ställer in ett kollektivtrafik- eller betalkort i Expressläge.

Överföra ett resekort mellan enheter

Du kan bara ha ett resekort i Plånbok på en enhet åt gången. Om du vill använda ditt resekort på en annan enhet kan du flytta det från din iPhone till Apple Watch eller från en iPhone till en annan.

Så här överför du ett resekort från din iPhone till din Apple Watch

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone.

 2. Gå till fliken Min klocka och tryck på Plånbok och Apple Pay.

 3. Tryck på knappen Lägg till bredvid det resekort du vill flytta.

 4. Du kan också välja Lägg till kort för att se en lista över tidigare kort från dina andra enheter.

Du kan använda Apple Watch-appen för att flytta tillbaka kortet till din iPhone när du inte åker kollektivt.

Så här överför du ett resekort till en ny enhet med inställningsassistenten

 1. Tryck på Plånbok i inställningsassistenten på din nya iPhone.

 2. Välj de resekort som du vill överföra från din tidigare enhet.

 3. Tryck på Fortsätt så bekräftar du att du vill överföra resekortet till din nya enhet.4

Din tidigare enhet måste vara i närheten och ansluten till internet för att överföringen till din nya enhet ska slutföras.

Så här överför du ett resekort med appen Plånbok

 1. Öppna Plånbok på din nya iPhone och tryck sedan på knappen Lägg till knappen Lägg till.

 2. Tryck på Föregående kort och välj ditt resekort.

 3. Följ stegen på skärmen för att lägga till ditt resekort på den nya iPhone-enheten.4

Din tidigare enhet måste vara i närheten och ansluten till internet för att överföringen till din nya enhet ska slutföras.

Så här tar du bort ett resekort

 1. Öppna appen Plånbok på din iPhone.

 2. Tryck på resekortet.

 3. Tryck på knappen MerNo alt supplied for Image och tryck sedan på Kortdetaljersymbolen för kortdetaljer.

 4. Rulla ned och tryck på Ta bort det här kortet. Tryck på Ta bort för att bekräfta.

 1. Om du loggar ut från iCloud eller stänger av Face ID, Touch ID eller din lösenkod på din iPhone eller Apple Watch, tas alla kreditkort, betalkort och resekort bort från enheten. När du tar bort ett resekort från en enhet kommer det återstående saldot att sparas och vara tillgängligt att föras tillbaka eller föras över till en annan iPhone eller Apple Watch som är ansluten till ett nätverk och inloggad på iCloud med samma Apple-ID.

 2. Ett Hong Kong-utfärdat Visa-, Mastercard- eller UnionPay-kort som du använder med Apple Pay krävs för att köpa eller fylla på ett Octopus-kort i Plånbok-appen. Om du har ett kredit- eller betalkort som inte är utfärdat i Hongkong använder du istället Octopus-appen för Tourists-appen. Ett China UnionPay-kredit- eller betalkort krävs för att köpa eller fylla på ett resekort för Fastlandskina.

 3. I Hongkong krävs ditt födelsedatum och en legitimationshandling från Hongkong för ett personligt Octopus-kort och kort med aktiverat AAVS (Automatic Add Value Service).

 4. När överföringen har slutförts visas ditt förra kort fortfarande i appen Plånbok, med en indikation på att kortet inte kan användas.

Publiceringsdatum: