Få tillfälligt lagringsutrymme i iCloud när du köper en ny iPhone eller iPad

När du köper en ny iPhone eller iPad kan du få tillfälligt lagringsutrymme i iCloud så att du kan överföra data från din befintliga enhet till din nya. Ta reda på om du kan utnyttja detta, hur du skapar en tillfällig säkerhetskopia och hur länge den tillfälliga säkerhetskopian är tillgänglig.

Detta behöver du för att få tillfälligt lagringsutrymme i iCloud

Så här skapar du en tillfällig säkerhetskopia av din befintliga iPhone eller iPad

 1. Gå till Inställningar > Allmänt.

 2. Rulla nedåt och tryck på Överför eller Nollställ [enhet].

 3. Tryck på Kom igång under Förbered för en ny [enhet].

  iPhone som visar skärmen Förbered för en ny iPhone
 4. Tryck på ”Aktivera säkerhetskopiering för att överföra” om meddelandet ”iCloud-säkerhetskopiering har avaktiverats” visas.

  • Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme i iCloud visas ett meddelande om att du är berättigad till extra kostnadsfritt iCloud-lagringsutrymme. Tryck på Fortsätt.

  • Om detta meddelande inte visas har du tillräckligt med lagringsutrymme i iCloud för att säkerhetskopiera din iPhone eller iPad till iCloud.

 5. Vänta tills säkerhetskopieringen är klar.

Så länge har du på dig att återskapa den tillfälliga säkerhetskopian

Du har 21 dagar på dig att återskapa den tillfälliga säkerhetskopian till din nya iPhone eller iPad innan det tillfälliga iCloud-lagringsutrymmet upphör och säkerhetskopian raderas permanent.

Radera inte din befintliga iPhone eller iPad förrän du har återskapat den tillfälliga säkerhetskopian till din nya enhet.

Om din nya iPhone eller iPad inte anländer inom 21 dagar kan du få ytterligare 21 dagar på dig att återskapa den tillfälliga säkerhetskopian innan den raderas. Öppna Inställningar på din befintliga iPhone eller iPad och tryck på Behåll min säkerhetskopia längre.

Kontakta Apple-supporten om du vill ha mer tid på dig att återskapa din tillfälliga säkerhetskopia innan den raderas.

Så här återskapar du din nya iPhone eller iPad från en tillfällig säkerhetskopia

 1. Slå på din nya iPhone eller iPad och börja ställa in den genom att följa anvisningarna på skärmen.

 2. Tryck på Återskapa från iCloud-kopia på skärmen Appar och data.

 3. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord.

 4. Välj den senaste iCloud-säkerhetskopian.

 5. Vänta tills återskapningen är klar.

Detta händer med det tillfälliga lagringsutrymmet i iCloud när du återskapat säkerhetskopian

Den tillfälliga säkerhetskopian är tillgänglig i sju dagar efter att du återskapat den till din nya iPhone eller iPad. Därefter raderas den permanent.

Om du vill fortsätta att säkerhetskopiera din enhet till iCloud kan du uppgradera till iCloud+.

Publiceringsdatum: