Utse ett systembildbibliotek i Bilder

Om du har flera bildbibliotek på din Mac kan du välja vilket bibliotek som du vill använda med iCloud-bilder och Delade album.

iCloud och systembildbiblioteket

Du kan bara använda iCloud-bilder och Delade album med systembildbiblioteket. Om du väljer ett annat bibliotek i Bilder utan att utse det till systembildbibliotek inaktiveras fliken iCloud i inställningarna för Bilder.

Bilder-appen som visar iCloud-fliken

Om du vill använda ett annat bibliotek med iCloud följer du anvisningarna i nästa avsnitt för att ändra systembildbibliotek.

Utse ett systembildbibliotek

Om du utser ett nytt bibliotek till systembildbibliotek och sedan aktiverar iCloud-bilder kommer bilderna och videoklippen i det nya biblioteket att slås ihop med dem som redan finns i iCloud-bilder. Dessutom hämtas alla bilder och videor från iCloud till enheten igen.

  1. Stäng appen Bilder.

  2. Håll ned alternativtangenten och öppna Bilder. Ett av bildbiblioteken är redan utsett till DittBiblioteksnamn (systembildbibliotek).

  3. Välj det bibliotek som du vill utse till systembildbibliotek.

  4. När Bilder har öppnat biblioteket väljer du Bilder > Inställningar (eller Bilder > Inställningar) i menyraden.

  5. Klicka på fliken Allmänt.

  6. Klicka på knappen Använd som systembildbibliotek. Om Använd som systembildbibliotek är nedtonad är det aktuella biblioteket redan inställt som ditt systembildbibliotek.

    Bilder-appen som visar fliken Allmänt med olika inställningar

Om du öppnar ett annat bibliotek i appen Bilder och inte har utsett det till systembildbibliotek använder andra appar bilder från det ursprungliga systembildbiblioteket. Håll ned alternativtangenten när du öppnar Bilder för att se vilket bibliotek som är inställt som systembildbibliotek.

Behöver du hjälp?

Om du fortfarande har problem med Bilder kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: